Заява про встановлення факту належності сертифіката на право на земельну частку (пай) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

 • КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документа розглядаються в порядку окремого провадження. Підсудність - за місцем проживання заявника. Місце виникнення або реєстрації факту, що має юридичне значення, не впливає на визначення підсудності справи, за винятком виключної підсудності, передбаченої ст. 114 Цивільного процесуального кодексу України

09100, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7

ЗАЯВНИК: ЖИТНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного

реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) 3232323232

місце проживання: 62361, Київська обл., Білоцерківський р-н,

с. Глушки, вул. Світла, буд. 37

засіб зв’язку: ___________________

адреса для листування: 61052, м. Київ, вул. Шостаковича, буд. 9, 7 пов.

ЗАІНТЕРЕСОВАНА ОСОБА: БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

код за ЄДРПОУ 19425498

місцезнаходження: 09117, Київська обл.,

м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 2

засоби зв’язку: (04463) 5-39-55

ЗАЯВА

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАЛЕЖНОСТІ

 • ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧОГО ДОКУМЕНТА

  При розгляді цих справ суд встановлює саме належність особі документа, а не тотожність осіб, які неоднаково названі у різних документах. А отже, належним способом захисту є встановлення належності громадянину документа, який є правовстановлюючим

  Детальніше з цього питання дивись Лист ВСУ від 01.01.2012 року

Рішенням Білоцерківської районної державної адміністрації № 55 від 29 січня 1997 року, мені, Житніковій Ользі Іванівні, був виданий сертифікат на право на земельну частку (пай) серії КМ №0147258 (зареєстрований 12.06.2007 року в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за № 155). Цим сертифікатом посвідчується належне мені право на земельну частку (пай) у землі, яка перебуває у колективній власності КСП "ПЕТРІВСЬКЕ" (с. Глушки Білоцерківського району Київської області), розміром 3,02 умовних кадастрових гектара без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості).

 

Див. додаток 1: доказ посвідчення права на земельну частку (пай) - копія сертифікату на право на земельну частку (пай) серії КМ № 0121654 від 29.01.1997 року.

 

 • При видачі вказаного сертифікату Білоцерківською районною державною адміністрацією була допущена помилка в написанні мого прізвища: зазначено "ЖитнИкова" замість "ЖитнІкова".

  Заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, повинні відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви. Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами цей факт підтверджується, або до заяви не приєднано довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для усунення недоліків

 • Відповідно до постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України.

  Підтверджувати належність особі правовстановлюючого документа можна багатьма документами (картка платника податків, посвідчення водія, військовий квиток, тощо), проте, основним документом, має бути паспорт чи свідоцтво про народження (п. 6 ч. 1 ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України)

У паспорті громадянина України серії МК номер 457896, виданому Жовтневим ВМ Білоцерківського РВ УМВС України в Київській області 18.05.1996 року як документі, що посвідчує особу, правильним написанням моїх персональних даних є ЖИТНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА.

 

Див. додатки 2, 3: доказ посвідчення особи, якій видано сертифікат на право на земельну частку (пай) - копія паспорта громадянина України серії МК номер 457896, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

Згідно п. 2 указу Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Я, Житнікова О.І., була членом КСП "ПЕТРІВСЬКЕ" та зазначена в списку громадян-членів підприємства, що є додатком до державного акта на право колективної власності, виданого КСП "ПЕТРІВСЬКЕ".

 • Водночас зазначаю, що серед членів КСП "ПЕТРІВСЬКЕ" інших громадян з персональними даними "ЖИТНИКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА" немає, що підтверджує саме факт помилки при видачі сертифіката на право на земельну частку (пай).

  З метою підтвердження відсутності інших осіб з тотожними прізвищем, іменем, по батькові тощо, що можуть бути особами, яким виданий сертифікат, можна надати копію державного акта на право колективної власності на землю

 

Див. додаток 4: доказ відсутності інших осіб-членів КСП "ПЕТРІВСЬКЕ" з тотожними прізвищем, іменем та по батькові - копія державного акту на право колективної власності на землю.

 

Відповідно до п. 1 Перехідних положень Закону України "Про оренду землі" громадяни - власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського призначення, місце розташування яких визначається з урахуванням вимог раціональної організації території і компактності землекористування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього Закону.

У 2016 році я мала намір передати земельну ділянку в строкове платне користування сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "НОРМА". Проте, реалізувати такі майнові права мені не вдалося у зв’язку з тим, що право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації, а з огляду на розбіжності в написанні прізвища у правовстановлюючому документі та паспорті громадянина України встановити належність сертифіката мені, Житніковій О.І., не є можливим.

 

Див. додаток 5: доказ неможливості реалізації прав, що виникають з сертифіката на право на земельну частку (пай) - копія листа СТОВ "НОРМА" від 09.04.2016 року

 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України № 899-IV від 05.06.2003 "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Згідно з п. 5 Указу Президента України № 720/95 від 08.08.1995 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація провадяться відповідною районною державною адміністрацією.

 • З метою виправлення помилки у прізвищі я, ЖИТНІКОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА, звернулась до Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області із відповідною заявою. Проте, за результатами її розгляду райдержадміністрацією було відмовлено у виправленні помилки з огляду на відсутність відповідного законодавчого регулювання та запропоновано звернутись з вказаного питання до суду.

  Для порушення в судах справ про встановлення належності правовстановлюючих документів необхідно подавати заяву з доказами того, що цей документ належить заявнику і що організація, яка його видала, не може внести до нього відповідні виправлення.

 

Див. додатки 6, 7: доказ звернення до органу, що видав сертифікат, з питання виправлення помилки, доказ неможливості внесення Білоцерківською РДА Київської області, як органу, що видав сертифікат на право на земельну частку (пай), відповідних виправлень - копії заяви Житнікової О.І. від 16.05.2016 року, листа Білоцерківської РДА Київської області від 29.05.2016 року

 

Відповідно до ст. 258 Цивільного процесуального кодексу України у заяві про встановлення юридичних фактів (в т.ч. встановлення належності правовстановлюючого документа особі) повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

Підсумовуючи вказане вище, зазначаю:

1) факт належності мені, Житніковій Ользі Іванівні, сертифіката на право на земельну частку (пай) серії КМ № 0121654, виданого на підставі рішення Білоцерківської районної державної адміністрації № 55 від 29 січня 1997 року вважаю за необхідне встановити судом з метою реалізації моїх прав як власника сертифіката на земельну частку (пай) (передачі земельної ділянки у строкове платне користування, оформлення державного акту на право власності на земельну ділянку);

2) неможливість виправлення помилок обґрунтовується відсутністю законодавчого регулювання такого питання та підтверджується листом Білоцерківської РДА Київської області;

3) доказом, що підтверджує факт є сертифікат на право на земельну частку (пай) серії КМ №0147258, виданого на підставі рішення Білоцерківської районної державної адміністрації № 55 від 29 січня 1997 року; паспорт громадянина України серії МК номер 457896, виданий Жовтневим ВМ Білоцерківського РВ УМВС України в Київській області 18.05.1996 року; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

На підставі вище викладеного, відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 234, п. 6 ч. 1 ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

Встановити факт належності мені, Житніковій Ользі Іванівні, паспорт громадянина України серії МК номер 457896, виданий Жовтневим ВМ Білоцерківського РВ УМВС України в Київській області 18.05.1996 року, сертифіката на право на земельну частку (пай) серії КМ № 0121654, виданого на підставі рішення Білоцерківської районної державної адміністрації № 55 від 29 січня 1997 року, зареєстрованого у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за № 155 від 12.06.1997 року.

 

Додатки:

1. Копія сертифіката на право на земельну частку (пай) серії КМ №0147258.

2. Копія паспорта серії МК номер 457896.

3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

4. Копія державного акту на право колективної власності на землю.

5. Копія листа СТОВ "НОРМА" від 09.04.2016 року.

6. Копія заяви Житнікової О.І. Від 29.05.2016 року.

7. Копія листа Білоцерківської РДА Київської області № 55-05/16 від 29.05.2016 року.

8. Квитанція про сплату судового збору.

9. Копія заяви та додатків для заінтересованої особи.

 

16.06.2016 року ______________________ О.І. Житнікова

 • Заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документа розглядаються в порядку окремого провадження. Підсудність - за місцем проживання заявника. Місце виникнення або реєстрації факту, що має юридичне значення, не впливає на визначення підсудності справи, за винятком виключної підсудності, передбаченої ст. 114 Цивільного процесуального кодексу України

 • При розгляді цих справ суд встановлює саме належність особі документа, а не тотожність осіб, які неоднаково названі у різних документах. А отже, належним способом захисту є встановлення належності громадянину документа, який є правовстановлюючим

  Детальніше з цього питання дивись Лист ВСУ від 01.01.2012 року

 • Заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, повинні відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви. Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт просить встановити заявник, з яких причин неможливо одержати або відновити документ, що посвідчує цей факт, якими доказами цей факт підтверджується, або до заяви не приєднано довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для усунення недоліків

 • Підтверджувати належність особі правовстановлюючого документа можна багатьма документами (картка платника податків, посвідчення водія, військовий квиток, тощо), проте, основним документом, має бути паспорт чи свідоцтво про народження (п. 6 ч. 1 ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України)

 • З метою підтвердження відсутності інших осіб з тотожними прізвищем, іменем, по батькові тощо, що можуть бути особами, яким виданий сертифікат, можна надати копію державного акта на право колективної власності на землю

 • Для порушення в судах справ про встановлення належності правовстановлюючих документів необхідно подавати заяву з доказами того, що цей документ належить заявнику і що організація, яка його видала, не може внести до нього відповідні виправлення.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"