Позовна заява про зменшення розміру аліментів (погіршення стану здоров'я ) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

 

Московський районний суд м. Харків

61005, м. Харків, пр-т Ювілейний, 38 Є

 

 • ПОЗИВАЧ: Іванчук Олександр Степанович

  Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 26.09.2015 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

ідентифікаційний код: 35445623272,

паспорт МК № 341214

виданий Святошинським РВ КМУ

УМВС України у Київській області

15 вересня.1999 року,

адреса мешкання: м. Харків,

вул. Самсонівська,буд. 12 кв. 47,

тел.: +38 099 87 67 456

поштова адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 15

в особі представника за довіреністю

Іваненко Оксани Вікторівни

адреса мешкання: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 15

тел.: +38 057 444 02 09

 

ВІДПОВІДАЧ: Прокопчук Марина Іванівна

ідентифікаційний номер: 3647382510

паспорт МК 567845,

виданий Святошинським РВ КМУ

УМВС України у Київській області

10 грудня 2000 року

адреса мешкання: м. Харків,

вул. Петровського, буд. 6, кв. 67

тел.: +38 098 67 56 456

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про зменшення розміру аліментів

  Голубничий О.І. “Зміна розміру аліментів”. Читати статтю

13 квітня 2010 року між позивачем Іванчуком О.С. та відповідачем Прокопчук М.І. було укладено шлюб, який був зареєстрований у м. Харкові Київським відділом реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 56464.

 

Див.додаток №1: доказ укладення шлюбу між позивачем

та відповідачем — копія свідоцтва про укладення шлюбу № 56464 від 13.04.2010 р.

 

 

Позивач та відповідач мають спільну дитину, народжену у шлюбі, сина — Іванчука Кирила Олександровича, 17.04.2012 року народження.

 

Див.додаток №2: доказ походження сина від позивача

та відповідача — копія свідоцтва про народження, виданого

міським відділом реєстрації актів цивільного стану №7

Харківського обласного управління юстиції від 12.09.2012 р.,

актовий запис №5674

 

16 червня 2015 року рішенням Московського районного суду м. Харкова шлюб між Іванчуком О.С. та Прокопчук М.І. було розірвано.

 

Див.додаток №3: доказ розірвання шлюбу — копія

рішення Московського районного суду м. Харкова від 16.06.2015 р.

 

Відповідно до рішення Московського районного суду м. Харкова від 24 жовтня 2015 року Іванчук О.С. повинен сплачувати на користь Прокопчук М.І. аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2015 року.

Починаючи з 01 грудня 2015 року позивач регулярно сплачував аліменти, оскільки дбав про належне матеріальне забезпечення сина. Проте, на даний час, матеріальне становище позивача значно погіршилося. Відсутність власного житла, зростання орендної плати, збільшення витрат на власне лікування унеможливлюють сплату позивачем аліментів у повному розмірі.

 

 • 1. Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

  У більшості випадків суд задовольняє позов про зменшення розміру аліментів, ключовим у даній категорій справ є пред'явлення належних доказів зміни матеріального або сімейного стану, погіршення стану здоров'я тощо. Саме підтвердження даних обставин належними доказами є підставою для задоволення позову на користь позивача. Детальніше

 • Відповідно до роз'яснень, наведених у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», за ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

  Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

 

2. Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

В Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.07.2012 року у справі № 6-12478св12 зазначено, що для збільшення або зменшення розміру аліментів достатньо однієї з обставин, визначених у ст. 182 СК України.

12 червня 2016 року між Іванчуком О.С. та ТОВ “ГУДМАРКЕТ” було укладено трудовий договір, за яким позивач був прийнятий на посаду водія автотранспортних засобів і його заробітна плата становить 5000 ( п'ять тисяч) гривень.

 

Див.додаток №4,5: доказ прийняття на роботу та стану доходів — копія

трудового договору № 5648 від 12.06.2015, копія довідки про доходи

 

Внаслідок відсутності власного житла, позивач змушений винаймати квартиру, постійне зростання цін вплинуло і на розмір орендної плати, яка станом на 02.08.2016 р. становить 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

 

Див.додаток №6: доказ суми орендної плати — копія договору оренди від 02.08.2016 р.

 

Позивач страждає на хронічну ниркову недостатність і потребує постійного лікування, оскільки лише регулярна терапія може призвести до часткового або повного відновлення функціонуючих нефронів, а отже, до зменшення хронічної ниркової недостатності.

 

Див.додаток №7,8: доказ хронічної ниркової хвороби — копія

історії хвороби, копія висновку лікаря

 

З огляду на вищезазначене, обставини справи свідчать про те, що матеріальне становище позивача значно погіршилося, потреба в постійному лікуванні вимагає додаткових грошових витрат, а відповідно сплата аліментів у встановленому розмірі є неможливою.

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до ч. 1 ст. 182, ст. 192 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 1, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

1.Зменшити розмір аліментів, що стягуються з Іванчука О.С. на користь Прокопчук М.І. на підставі рішення Московського районного суду м. Харкова від 24 жовтня 2015 року, на утримання дитини — сина, Іванчука К.О., 17.04.2012 року народження з 1/4 до 1/6 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання рішення суду законної сили до досягнення дитиною повноліття.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу № 56464 від 13.04.2010 р.;

2. Копія свідоцтва про народження, виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану № 7 Харківського обласного управління юстиції від 12.09.2012 р.;

3. Копія рішення Московського районного суду м. Харкова від 16.06.2015 р.;

4. Копія трудового договору № 5648 від 12.06.2015;

5. Копія довідки про доходи;

6. Копія договору оренди від 02.08.2016 р.;

7. Копія історії хвороби;

8. Копія висновку лікаря;

9. Квитанція про сплату судового збору;

10. Копія довіреності представника;

11. Копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі.

 

 

                         “16” вересня 2016 року                                                                                              Представник за довірені

                                                                                                                                                        О.В. Іваненко

 • Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 26.09.2015 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

 • Голубничий О.І. “Зміна розміру аліментів”. Читати статтю

 • У більшості випадків суд задовольняє позов про зменшення розміру аліментів, ключовим у даній категорій справ є пред'явлення належних доказів зміни матеріального або сімейного стану, погіршення стану здоров'я тощо. Саме підтвердження даних обставин належними доказами є підставою для задоволення позову на користь позивача. Детальніше

 • Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"