Позовна заява про зменшення розміру аліментів (друга дитина) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

Московський районний суд м. Харків

61005, м. Харків, пр-т Ювілейний, 38 Є

 

 • ПОЗИВАЧ: Сидоров Михайло Іванович

  Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 26.09.2015 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

ідентифікаційний код: 35445623272,

паспорт МК № 341214

виданий Святошинським РВ КМУ

УМВС України у Київській області

15 вересня.1999 року,

адреса мешкання: м. Харків,

вул. Самсонівська,буд. 12 кв. 47,

тел.: +38 099 87 67 456

поштова адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 15

в особі представника за довіреністю

Миронова Людмила Вікторівни

адреса мешкання: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 15

тел.: +38 057 444 02 09

 

ВІДПОВІДАЧ: Сміріна Ірина Олексіївна

ідентифікаційний номер: 3647382510

паспорт МК 567845,

виданий Святошинським РВ КМУ

УМВС України у Київській області

10 грудня 2000 року

адреса мешкання: м. Харків,

вул. Петровського, буд. 6, кв. 67

тел.: +38 098 67 56 456

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про зменшення розміру аліментів (друга дитина)

  Відповідно до ст.ст.183, 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі. На практиці Суди обирають спосіб визначення розміру аліментів залежно від матеріального становища платника аліментів. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №463/5534/15-ц дійшов висновку про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, врахувавши матеріальний стан відповідача, а саме те, що дохід відповідача носить мінливий характер, оскільки офіційно він не працює. Ухвала касаційного суду

 

10 березня 2010 року між позивачем Сидоровим М.І. та відповідачем Сміріною І.О. було укладено шлюб, який був зареєстрований у м. Харкові Київським відділом реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 56464.

 

Див.додаток №1: доказ укладення шлюбу між позивачем

та відповідачем — копія свідоцтва про укладення шлюбу № 56464 від 10.03.2010 р.

 

Позивач та відповідач мають спільну дитину, народжену у шлюбі, сина — Сидорова Кирила Михайловича, 27.04.2012 року народження.

 

Див.додаток №2: доказ походження сина від позивача

та відповідача — копія свідоцтва про народження,

 виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану №7

Харківського обласного управління юстиції від 10.12.2012 р.,

актовий запис № 5674

 

16 червня 2013 року рішенням Московського районного суду м. Харкова шлюб між Сидоровим М.І. та Сміріною І.О. було розірвано.

 

Див.додаток №3: доказ розірвання шлюбу — копія

рішення Московського районного суду м. Харкова від 16.06.2013 р.

 

Відповідно до рішення Московського районного суду м. Харкова від 24 жовтня 2013 року Сидоров М.І. повинен сплачувати на користь Сміріної І.О. аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2013 року.

 

Див.додаток №4: доказ стягнення аліментів на користь Сміріної І.О. -

копія рішення Московського районного суду м. Харкова від 24.10.2013 р.

 

Починаючи з 01 грудня 2013 року позивач регулярно сплачував аліменти, оскільки дбав про належне матеріальне забезпечення сина. Проте, з народженням другої дитини у новому шлюбі, яка також потребує належного матеріального забезпечення, сплата аліментів позивачем у повному розмірі є неможливою.

1. Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до роз'яснень, наведених у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», за ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

 • 2. Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

  Верховець К.С. "Стягнення аліментів на дитину за чинним сімейним законодавством: підстави та процедура". Читати статтю

В Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.07.2012 року у справі № 6-12478св12 зазначено, що для збільшення або зменшення розміру аліментів достатньо однієї з обставин, визначених у ст. 182 СК України.

20 березня 2014 року Сидоров М.І. уклав шлюб із Сидоровою В.С., який був зареєстрований у м. Харкові Київським відділом реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 9867.

 

Див.додаток №5: доказ укладення шлюбу між Сидоровим М.І. та

Сидоровою В.С. - копія свідоцтва про укладення

шлюбу № 9867 від 20.03.2014 р.

 

Від шлюбу з Сидоровою В.С. позивач має доньку — Сидорову Дарину Михайлівну, 20.12.2015 року народження.

 

Див.додаток №6: доказ походження доньки від Сидорова М.І.та Сидорової В.С. — копія свідоцтва про народження,

виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану №7

Харківського обласного управління юстиції від 10.04.2016 р.,актовий запис № 4567

 

12 червня 2015 року між Іванчуком О.С. та ТОВ “ГУДМАРКЕТ” було укладено трудовий договір, за яким позивач був прийнятий на посаду водія автотранспортних засобів і його заробітна плата становить 4000 (чотири тисячі) гривень.

 

Див.додаток №7,8: доказ прийняття на роботу та стану доходів — копія

трудового договору № 5648 від 12.06.2015 р., копія довідки про доходи

 

З огляду на вищезазначене, обставини справи свідчать про те, що у зв'язку з народженням дитини у новому шлюбі позивач зобов'язаний забезпечувати належне матеріальне становище для обох своїх дітей, а відповідно сплата аліментів у встановленому судом розмірі є неможливою.

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до ч. 1 ст. 182, ст. 192 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 1, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

1. Зменшити розмір аліментів, що стягуються з Сидорова М.І. на користь Сміріної І.О. на підставі рішення Московського районного суду м. Харкова від 24 жовтня 2013 року, на утримання дитини — сина, Сидорова К.М., 27.04.2012 року народження. з 1/4 до 1/6 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання рішення суду законної сили до досягнення дитиною повноліття.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу № 56464 від 10.03.2010 р.;

2. Копія свідоцтва про народження,виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану №7 Харківського обласного управління юстиції від 10.12.2012 р., актовий запис №5674;

3. Копія рішення Московського районного суду м. Харкова від 16.06.2013 р.;

4. Копія рішення Московського районного суду м. Харкова від 24.10.2013 р.;

5. Копія свідоцтва про укладення шлюбу № 9867 від 20.03.2014 р;

6. Копія свідоцтва про народження,виданого міським відділом реєстрації актів цивільного стану №7 Харківського обласного управління юстиції від 10.04.2016 р., актовий запис № 4567;

7.Копія трудового договору № 5648 від 12.06.2015;

8. Копія довыдки про доходи;

9. Квитанція про сплату судового збору;

10. Копія довіреності представника;

11. Копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі.

 

 

“20” вересня 2016 року                                                                                                             Представник за довіреністю

                                                                                                                                              Л.В. Миронова

 • Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 26.09.2015 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

 • Відповідно до ст.ст.183, 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі. На практиці Суди обирають спосіб визначення розміру аліментів залежно від матеріального становища платника аліментів. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №463/5534/15-ц дійшов висновку про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, врахувавши матеріальний стан відповідача, а саме те, що дохід відповідача носить мінливий характер, оскільки офіційно він не працює. Ухвала касаційного суду

 • Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

 • Верховець К.С. "Стягнення аліментів на дитину за чинним сімейним законодавством: підстави та процедура". Читати статтю

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"