Адміністративний позов про визнання протиправним та скасування припису Держекоінспекції 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3

 

ПОЗИВАЧ: Товариство з обмеженою

відповідальністю “Агролюкс”

код за ЄДРПОУ 98675894

62389 Харківська обл., Дергачівський р-н,

смт. Пересічне, вул. Мироносецька, 20

адреса для листування: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 15

тел: (057) 777 78 89

в особі представника за довіреністю

Іванової Оксани Петрівни

адреса мешкання: м. Харків,

вул. Полтавський шлях, буд. 15

тел: (057) 777 78 89

ВІДПОВІДАЧ: Державно екологічна інспекція

у Харківській області

61022, м. Харків, майдан Свободи, 5

Держпром, 1 під'їзд, 2 поверх

тел.: (057) 705 06 78

 • АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

  Ставка судового збору за подання адміністративного позову немайнового характеру, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем складає 1 розмір мінімальної заробітної плати.

про визнання протиправним та скасування припису

Державною екологічною інспекцією в Харківській області в термін з 16.08.2016 року по 06.09.2016 року проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в діяльності ТОВ “Агролюкс”.

За наслідками перевірки складено акт перевірки дотримання вимог природного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами (далі Акт) № 477-09-08/01-02.

 

Див.додаток № 1: доказ проведення перевірки — копія акту перевірки № 477-09-08/01-02

 

На підставі зазначеного Акту Держекоінспекцією від 10.09.2016 р. видано припис № 09-01/02-45 (далі Припис), яким зобов'язано ТОВ "Агролюкс”, зокрема:

п. 4 отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, а саме: 3 зернометів, заточувального верстату, 3 ангарів для зберігання зерна, відкритого майданчика для зберігання зерна;

На практиці трапляються випадки звернення Держекоінспекції з адміністративним позовом до підприємств про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді повного зупинення роботи джерел утворення викидів до отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проте, така вимога є незаконною з огляду на наступне.

По-перше, припинення господарської діяльності можливе лише за умови встановлення факту завдання шкоди навколишньому природному середовищу — Див.рішення

По-друге, обрані позивачем заходи реагування (через звернення до адміністративного суду) вимогами чинного законодавства України не передбачені. — Див.рішенння

п. 7 провести контроль токсичності та димності у відпрацьованих газах автомобілів;

п. 15 забезпечити подання статистичної звітності щодо поводження з відходами.

 

Див.додаток № 2: доказ отримання припису — копія припису № 09-01/02-45 від 10.09.2016 р.

 

Згідно ст. 19 Конституції України, органи держаної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно рішення Конституційного суду України від 26 червня 2008 року по справі N 13-рп/2008 органи державної влади мають діяти за принципом "дозволено все у встановлених Конституцією межах, відповідно до законів України".

Відповідно до п. 4.14 Наказу Мінприроди України від 10.09.2008 року № 464 “Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства”, не допускається включення до акта перевірки інформації або висновків, які не підтверджені документально.

Держекоінспекцію винесено припис на підставі акту, який зазначеним у Наказі вимогам не відповідає та містить висновки, які не підтверджені документально.

Таким чином, положення Припису в частині пунктів 4, 7, 15 є протиправними та підлягають скасуванню з огляду на наступне.

1. Держекоінспекцією не доведено, що 3 ангари для зберігання зерна, відкритий майданчик для зберігання зерна, 3 зерномети є об'єктами, на які законодавством передбачений обов'язок отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів.

Згідно пункту 1.15.5 Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. № 7 стаціонарне джерело забруднення атмосфери — підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Відповідно ст. 1 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” викид - надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин; забруднююча речовина - це речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

 • Таким чином, ознаками стаціонарного джерела забруднення атмосфери є збереження просторових координат протягом певного часу та здійснення відповідних викидів.

  При встановленні можливості утворення об'єктом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря доцільно враховувати конструкцію (будову) та призначення конкретного об'єкта, а також Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2002 року №104 "Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір".

1.1. Ангари для зберігання зерна не здійснюють викидів у атмосферне повітря.

На балансі ТОВ “Агролюкс” знаходяться 3 ангари для зберігання зерна. Ангар — це спеціальна господарська споруда, яка застосовується для побутових чи виробничих потреб, в тому числі для зберігання зерна. Ангар не має вентиляційних, сушильних та інших пристроїв, які можуть здійснювати надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

Внаслідок своєї конструкції та цільового призначення жоден із ангарів не може здійснювати викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, відповідно 3 ангари для зберігання зерна не є джерелами утворення викидів.

 

Див.додаток № 3: доказ неналежності 3-х ангарів до джерел утворення викидів — фотокартки 3-х ангарів

 

Держекоінспекцією не доведено здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 3-х ангарів для зберігання зерна, відповідно вищевказані не є стаціонарними джерелами утворення викидів.

1.2. Відкритий майданчик для зберігання зерна не здійснює викидів у атмосферне повітря.

Відкритий майданчик являє собою спеціально відведену земельну ділянку обнесену парканом, призначення якого полягає у тимчасовому зберіганні зерна насипом. Майданчик не має вентиляційних, сушильних та інших пристроїв, які можуть здійснювати надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

Внаслідок своєї конструкції та цільового призначення відкритий майданчик для зберігання зерна не може здійснювати викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, відповідно останній не є джерелом утворення викидів.

 

Див.додаток № 4: доказ неналежності відкритого майданчика до стаціонарних джерел утворення викидів — фотокартки відкритого майданчика

 

Держекоінспекцією не доведено здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від діяльності відкритого майданчика для зберігання зерна, відповідно відкритий майданчик не є стаціонарним джерелом утворення викидів.

1.3. Зерномети є рухомими об'єктом та не зберігає свої просторові координати протягом певного часу.

Зерномет - це універсальна машина, що використовується при збиранні врожаю і є рухомим об'єктом.

На балансі ТОВ “Агролюкс” знаходяться 3 зерномети, які являють собою рухомі об'єкти, що в свою чергу виключає можливість віднесення останніх до стаціонарних джерел утворення викидів.

 

Див.додаток № 5, 6: доказ неналежності зернометів до стаціонарних джерел утворення викидів - відео зерномета в роботі; фотокартки зернометів

 

Таким чином, Держекоінспекцією не доведено, що 3 зерномети мають ознаки стаціонарних джерел утворення викидів.

1.4. Заточувальний верстат.

В період проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та станом на сьогоднішній час заточувальний верстат на балансі ТОВ “Агролюкс” відсутній. Відповідно зобов'язання з отримання дозволу на використання джерела утворення викидів, яке взагалі відсутнє у власності ТОВ “Агролюкс” є протиправним.

Держекоінспекцією не доведено наявність у власності ТОВ “Агролюкс” заточувального верстату.

 

Див.додаток № 7: доказ відсутності на балансі ТОВ “Агролюкс” заточувального верстату — копія оборотно-сальдовой ведомости ТОВ “Агролюкс” за 20.08.2016

 

З огляду на вищевикладене, Держекоінспекцією безпідставно віднесено 3 ангари для зберігання зерна, відкритий майданчик для зберігання зерна, 3 зерномети, до стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не доведено що вказані джерела здійснюють викиди, не доведено наявність заточувального верстату, відповідно вимога п. 4 Припису в частині отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, а саме: 3 ангарів для зберігання зерна, відкритого майданчика для зберігання зерна, 3 зернометів, заточувального верстату є протиправною та підлягає скасуванню.

2. Чинним законодавством України обов'язку проведення ТОВ “Агролюкс” контролю токсичності та димності у відпрацьованих газах автомобілів не передбачено.

Згідно п. 7 Припису відповідачем покладено обов'язок на ТОВ “Агролюкс” провести контроль токсичності та димності у відпрацьованих газах автомобілів внаслідок порушення ст. 56 Закону України “Про охорону навколишнього середовища”, ст. 17 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, ДСТУ 4277:2004 та ДСТУ 4276:2004.

Проте, норми ст. 56 Закону України “Про охорону навколишнього середовища” та ст. 17 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” не містять вимог щодо проведення контролю токсичності та димності у відпрацьованих газах автомобілів.

Відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України № 1315-VII від 05.06.2014 року “Про стандартизацію”, національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі.

Вказана правова позиція підтверджується Ухвалою Львівського апеляційного суду 26.05.2014 р.у справі № 2а-4124/10/1770, яка набрала законної сили - “як міжнародне законодавство, так і закони України закріплюють принцип добровільності застосування стандартів і визначають обов'язковість застосування стандарту лише у разі наявності посилання на нього в технічному регламенті”.

Указом Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” постановлено установити, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Відповідно п. 5 “Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади”, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.1992 р. № 731 до актів, що не подаються на державну реєстрацію віднесені, зокрема: акти рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші).

Аналогічного висновку дійшов Вищий адміністративний суд України в своїй ухвалі від 03.04.2014 р. по справі № 2а-11259/11/2670.

Таким чином, державні стандарти ДСТУ 4277:2004 та ДСТУ 4276:2004 не є обов'язковими, відповідно вимога п. 7 Припису є протиправною та підлягає скасуванню.

3. Відповідно вимог чинного законодавства ТОВ “Агролюкс” не має обов'язку зі здачі статистичної звітності за формою 1-відходи.

В п. 15 Акту перевірки № 477-09-08/01-02 (аркуш 17 Акту) Держекоінспекцією зазначається, що ТОВ "Агролюкс” має обов'язок зі здачі статистичної звітності за формою 1-відходи, який не виконується.

На підставі зазначеного пунктом 15 Припису № 02-25/143 на ТОВ "Агролюкс” покладено обов'язок забезпечити подання статистичної звітності щодо поводження з відходами.

Відповідно до п. 2.4 наказу Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства”, форма державних статистичних спостережень 1-відходи (річна) поширюється на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I - IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

Головне управління статистики у Харківській області наводить перелік форм, які необхідно надавати в органи державної статистики по кожному підприємству окремо через сайт http://kh.ukrstat.gov.ua/serv_form/inf_resp.php/.

 

Див.додаток № 8: доказ відсутності обов'язку зі здачі статистичної звітності за формою 1-відходи - роздруківка переліку форм інтернет сайту Головного управління статистики у Харківській області

 

Для ТОВ “Агролюкс” подання форми 1-відходи (річна) не передбачено.

На підставі вищезазначеного ТОВ “Агролюкс” не має обов'язку зі здачі статистичної звітності за формою 1-відходи, відповідно вимога п. 15 Припису є протиправною та підлягає скасуванню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 6, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства, позивач, -

 • ПРОСИТЬ СУД:

  Непоодинокими є випадки звернення ТОВ до Держекоінспекції з адміністративним позовом про скасування припису. Позов мотивовано тим, що Інспекція, виносячи оскаржуваний припис діяла не на підставі закону та не у відповідності до наданих їй повноважень, оскільки не мала підстав для проведення перевірки. Розглядаючи дану категорію справ, ВАС України приймає рішення на користь Держекоінспекції виходячи з наступного “наведені судами доводи не спростовують самого факту допущених позивачем порушень вимог природоохоронного законодавства, про усунення яких було винесено оскаржуваний припис” - Див.рішення

визнати протиправним та скасувати пункт 4 в частині отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, а саме: 3 ангарів для зберігання зерна, відкритого майданчика для зберігання зерна, 3 зернометів, заточувального верстату; пункти 7 та 15 Припису № 09-01/02-45 від 10.09.2016 р. виданого Державною екологічною інспекцією у Харківській області.

Додатки:

1. копія акту перевірки № 477-09-08/01-02;

2. копія припису № 09-01/02-45 від 10.09.2016 р.;

3. фотокартки 3-х ангарів;

4. фотокартки відкритого майданчика для зберігання зерна;

5. відео зерномета в роботі;

6. фотокартки зернометів;

7. копія оборотно-сальдовой ведомости ТОВ “Агролюкс” за 20.08.2016;

8. роздруківка переліку форм інтернет сайту Головного управління статистики у Харківській області ;

9. копія зауваження на акт перевірки від 11.09.2016 року № 477-09-08/01-02;

10. копія Листа Держекоінспекції від 23.09.2016 р.;

11. платіжне доручення про сплату судового збору № 980 від 13.10.2016 р.;

12. довіреність представника;

13. копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі.

 

“___” жовтня 2016 року                                                                                                     Представник ТОВ “Агролюкс”

                                                                                                                                      О.П. Іванова

 • Ставка судового збору за подання адміністративного позову немайнового характеру, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем складає 1 розмір мінімальної заробітної плати.

 • На практиці трапляються випадки звернення Держекоінспекції з адміністративним позовом до підприємств про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді повного зупинення роботи джерел утворення викидів до отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проте, така вимога є незаконною з огляду на наступне.

  По-перше, припинення господарської діяльності можливе лише за умови встановлення факту завдання шкоди навколишньому природному середовищу — Див.рішення

  По-друге, обрані позивачем заходи реагування (через звернення до адміністративного суду) вимогами чинного законодавства України не передбачені. — Див.рішенння

 • При встановленні можливості утворення об'єктом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря доцільно враховувати конструкцію (будову) та призначення конкретного об'єкта, а також Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2002 року №104 "Про затвердження Переліку речовин, які входять до "твердих речовин" та "вуглеводнів" і за викиди яких справляється збір".

 • Непоодинокими є випадки звернення ТОВ до Держекоінспекції з адміністративним позовом про скасування припису. Позов мотивовано тим, що Інспекція, виносячи оскаржуваний припис діяла не на підставі закону та не у відповідності до наданих їй повноважень, оскільки не мала підстав для проведення перевірки. Розглядаючи дану категорію справ, ВАС України приймає рішення на користь Держекоінспекції виходячи з наступного “наведені судами доводи не спростовують самого факту допущених позивачем порушень вимог природоохоронного законодавства, про усунення яких було винесено оскаржуваний припис” - Див.рішення

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"