Позовна заява про відшкодування працівником матеріальної шкоди 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама
 
 • Дзержинський районний суд м. Харкова

  Позови про відшкодування шкоди юридичній особі можуть пред'являтись за місцем завдання шкоди або за місцезнаходженням відповідача - Див. посилання

61202, м. Харків, просп. Перемоги, 52-В

   ПОЗИВАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю “Ворд”

код за ЄДРПОУ: 35970522

адреса: 61145, Харківська обл., м. Харків,

вул. Сонячна, буд. 20

 

в особі представника за довіреністю:

Глушко Ірини Вікторівни

адреса: 61050, м. Харків, вул. Перемоги, буд. 5

тел. 057 700 00 00

 

ВІДПОВІДАЧ: Кізіл Олег Михайлович

адреса: 61047, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 6

тел. 057 500 00 00

 

Ціна позову: 25 000,00 грн.

Ціна позову обов'язково зазначається в позовній заяві майнового характеру - Див. посилання

Судовий збір: 1 600,00 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про відшкодування працівником матеріальної шкоди

  Феленко Ю.А. Актуальні питання застосування індивідуальної матеріальної відповідальності - Див. посилання

 

З 01.06.2016 року в Товариство з обмеженою відповідальністю “Ворд” (далі також Товариство) був прийнятий Кізіл Олег Михайлович, який займає посаду водія-експедитора автофургону.

 

Див. Додаток № 1, №2: доказ прийняття на роботу Кізіл О.М. на посаду водія-експедитора - копія наказу про прийняття на роботу №15 від. 31.05.2016 року; копія повідомлення про прийняття на роботу від 31.05.2016 року.

 

Відповідно до ст. 135-1 Кодексу законів про працю України письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

В дотримання положень постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. № 447/24 (чинного на території України згідно з постановою Верховної Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-XII) між Товариством та Кізіл О.М. був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

 

Див. Додаток №3: доказ укладення договору про повну матеріальну відповідальність - копія договору про повну матеріальну відповідальність між ТОВ “Ворд” та працівником Кізіл О.М. від 01.06.2016 року.

 

Відповідно до п.2.1. договору, Кізіл О.М. прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, автомобіля для використання у виробничих цілях та зобов'язується: дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства, автомобіля і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей та автомобіля; вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Згідно з ч.1 ст.134 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

Окрім цього Кізіл О.М. був ознайомлений з посадовою інструкцією водія-експедитора автофургону, що свідчить його підпис у відповідній графі. Ознайомлення з посадовою інструкцією передбачало детальне вивчення своїх посадових обов'язків, функцій та завдань.

 

Див. Додаток №4: доказ ознайомлення працівника Кізіл О.М. з посадовою інструкцією водія-експедитора автофургону - копія посадової інструкції водія-експедитора, підписана працівником Кізіл О.М.

 

У період з 03.01.2017 року по 18.01.2017 року приймав під особисту матеріальну відповідальність м'ясну продукцію для доставки її в пункт призначення.

Під час передачі працівником м`ясної продукції контрагентам Товариства протягом вказаного періоду були виявлені факти нестачі, про що свідчать акти прийому-передачі, які підписані Кізіл О.М. Відповідно до відомостей, які містяться в актах прийому-передачі, Товариству заподіяна матеріальна шкода в розмірі 25 000,00 грн.

 

Див. Додаток №5: доказ виявлення нестачі м'ясної продукції - копія актів прийому-передачі, які були підписані Кізіл О.М.

 

18.01.2017 року Кізіл О.М. був направлений цінний лист для надання письмових пояснень щодо недостачі внаслідок підписання актів прийому-передачі та виникнення заборгованості Товариства на суму 25 000,00 грн.

 

Див. Додаток №6: доказ відправлення цінного листа для надання пояснень - копія чеку Українського державного підприємства “Укрпошти” про відправлення цінного листа з описом від 18.01.2017 року.

 

В зазначений строк Кізіл О.М. відмовився надати будь-які пояснення з цього приводу. При цьому працівник відмовився відшкодувати завдану матеріальну шкоду Товариству.

Відповідно до ч.2 ст.130 Кодексу законів про працю України умовами настання матеріальної відповідальності працівника є: 1) пряма дійсна шкода; 2) протиправна поведінка працівника; 3) вина в діях чи бездіяльності працівника; 4) прямий причинний зв'язок між протиправним і винним діянням працівника і шкодою, яка настала.

Дотримуючись вимог ч. 2 ст. 130 Кодексу законів про працю України Товариством підтверджена пряма дійсна шкода в розмірі 25 000,00 грн.; протиправна поведінка, яка полягає в порушення умов договору про повну матеріальну відповідальність; вина, яка підтверджена підписами працівника Кізіл О.М. на відповідних документах; прямий причинний зв'язок між протиправним і винним діянням працівника і шкодою, яка настала.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 року № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» в абзацах 1 та 3 пункту 3, у відповідності зі ст. 130 Кодексу законів про працю України передбачає, що за шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудових обов'язків, працівник несе відповідальність перед підприємством (установою, організацією), з яким перебуває в трудових відносинах.

 • Відповідно до положень ст. 233 Кодексу законів про працю України для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

  Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником - Див. посилання

 • Товариству стало відомо про виникнення заборгованості 18.01.2017 року, встановлений законодавством строк дотриманий для звернення до суду з позовом про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди.

  Обов'язковою умовою для вирішення спору про відшкодування матеріальної шкоди працівником Товариства є з'ясування дотримання встановленого законодавством строку для звернення до суду - Див. посилання

Згідно з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» судам роз'яснено, що виходячи з вимог ст.15 ЦПК України суд у кожному випадку зобов'язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного й об'єктивного з'ясування обставин, від яких згідно зі ст.ст. 130, 135-3, 137 Кодексу законів про працю України залежить вирішення питання про покладення матеріальної відповідальності та про розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню. Зокрема, з'ясовувати: наявність прямої дійсної шкоди та її розмір; якими неправомірними діями її заподіяно і чи входили до функцій працівника обов'язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в чому полягала його вина; в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними; який майновий стан працівника.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 130, 134, 135-1, 233 Кодексу законів про працю України, керуючись ст. 3, 15 Цивільного процесуального кодексу України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

стягнути з Кізіл Олега Михайловича (ІПН 2145789632) на користь Товариства з обмеженою відповідальність “Ворд” (код ЄДРПОУ 35970522, з місцезнаходженням: 61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Сонячна, буд. 20) завданих збитків у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн. 00 коп.

 

Додатки:

1. копія наказу про прийняття на роботу №15 від. 31.05.2016 року (1 арк.);

2. копія повідомлення про прийняття на роботу від 31.05.2016 року (1 арк.);

3. копія договору про повну матеріальну відповідальність між ТОВ “Ворд” та працівником Кізіл О.М. від 01.06.2016 року (2 арк.);

4. копія посадової інструкції водія-експедитора, підписана працівником Кізіл О.М. (3 арк.);

5. копія актів прийому-передачі (15 арк.);

6. Копія чеку Українського державного підприємства “Укрпошти” про відправлення цінного

листа з описом від 18.01.2017 року (1 арк.);

7. квитанція про сплату судового збору (1 арк.);

8. копія довіреності представника (1 арк.);

9. копія позовної заяви з додатками для відповідача.

 

__________ Глушко І.В.

 • Позови про відшкодування шкоди юридичній особі можуть пред'являтись за місцем завдання шкоди або за місцезнаходженням відповідача - Див. посилання

 • Ціна позову обов'язково зазначається в позовній заяві майнового характеру - Див. посилання

 • Феленко Ю.А. Актуальні питання застосування індивідуальної матеріальної відповідальності - Див. посилання

 • Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником - Див. посилання

 • Обов'язковою умовою для вирішення спору про відшкодування матеріальної шкоди працівником Товариства є з'ясування дотримання встановленого законодавством строку для звернення до суду - Див. посилання

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"