Справи про стягнення заробітної плати та інших виплат

 

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • - ст. ст. 44, 94-117 Кодексу законів про працю України;

  В разі звільнення працівника за п. 3 ст. 38 КЗпП України така особа має право на отримання вихідної допомоги в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (посилання).

- Закон України “Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР;

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року N 9 “Про практику розгляду судами трудових спорів”; постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 року № 13 “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці”

Підсудність

За загальним правилом позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ч. 2 ст. 109 ЦПК України), також

позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Ставка судового збору

Під час розгляду справ про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі позивачі звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях

Позивач

Працівник, який якому затримано виплату заробітної плати.

Працівник, з яким розрахунки при звільнені були здійснені з порушенням приписів ст. 47 Кодексу законів про працю України.

Відповідач

Роботодавець - юридична особа, фізична особа-підприємець

Предмет доказування

 • - факт порушення строків виплати заробітної плати, інших виплат;

  Питання виплати державному службовцю при звільненні одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів вирішено Вищим адміністративним судом України (посилання).

- тривалість затримки виплати заробітної плати;

- порушення порядку індексації заробітної плати;

- факт прийняття в односторонньому порядку власником або уповноваженим ним органом рішень з питань оплати праці працівників, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами;

- неповідомлення або несвоєчасне повідомлення власником або уповноваженим ним органом про зміну істотних умов праці, зокрема, порядку оплати праці, що спричинило погіршення умов праці працівників;

- порушення строків розрахунку при звільненні працівника.

Приблизний перелік доказів

- копія наказу при прийом на роботу;

- копія наказу про звільнення (в разі порушення строків розрахунків при звільненні);

- копія трудового договору (контракту);

- копія колективного договору;

- схеми посадових окладів, тарифні сітки, тарифні ставки на підприємстві, в установі, організації;

- довідка про заробітну плату позивача;

 • - довідка про нараховані суми, належні працівникові (позивачеві) при звільненні;

  Відповідно до ст. 116 КЗпП України власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника, при його звільненні, про нараховані до виплати суми перед їх виплатою.

- докази, що підтверджують порушення строків виплати заробітної плати;

- докази, що підтверджують необґрунтованість зменшення заробітної плати позивача.

 • В разі звільнення працівника за п. 3 ст. 38 КЗпП України така особа має право на отримання вихідної допомоги в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (посилання).

 • Питання виплати державному службовцю при звільненні одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів вирішено Вищим адміністративним судом України (посилання).

 • Відповідно до ст. 116 КЗпП України власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника, при його звільненні, про нараховані до виплати суми перед їх виплатою.

Підписки

Подивитися усі підписки