Позовна заява про стягнення заробітної плати 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

 • Дзержинський районний суд м. Харкова

  Справи що виникають із трудових відносин розглядаються у порядку цивільного судочинства (ч. 1 ст. 15 ЦПК України).

  Водночас, якщо стосовно відповідача порушено справу про банкрутство, то справи у спорах про стягнення заробітної плати з боржника (як і поновлення на роботі посадових і службових осіб боржника) підвідомчі Господарським судам (п.7 ст. 12 ГПК).

  Додатково дивись:

  Лист Вищого спеціалізованого суду “Про визначення юрисдикції спору про стягнення заробітної плати у випадку банкрутства боржника” від 07.05.2013, № 709/0/4-13 за (посиланням).

   

 • 61202, м. Харків, проспект Перемоги, 52-В

  Позови, що виникають з трудових відносин,можуть пред'являтися до суду за вибором позивача як за місцем проживання/місцем знаходження відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ст.ст. 109-110 ЦПК України).

 

ПОЗИВАЧ: Деркач Ганна Борисівна,

адреса: 61072, м. Харків, пр-кт Леніна, 41/43, кв. 120,

тел. +38 057 777 00 00

 

Представник за довіреністю:

Бондар Ольга Іванівна

адреса мешкання: 61052, м. Харків,

вул. Полтавський шлях, буд. 2, кв. 2

тел. +38 057 777 00 00

 

ВІДПОВІДАЧ: Товариство з обмеженоювідповідальністю "НАШ ЧАС"

місцезнаходження: 04075, м. Київ, вул. Гамарника,

буд. 186

код за ЄДРПОУ 85858585

тел. +38 057 777 77 77

 

Ціна позову: 4050,00 грн.

Судовий збір не підлягає сплаті відповідно

 • до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”

  В п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”, в редакції від 1 вересня 2015 року,  виключено з категорії пільгових справи "за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин" (на кшталт вимоги про відшкодування моральної шкоди).

  Дивись позицію Верховного суду України, викладену у Постанові від 30.11.2016 р., справа № 226/168/15-ц за (посиланням).

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про стягнення заробітної плати

  З офіційним тлумаченням положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 237-1 цього Кодексу можна ознайомитись у рішенні Конституційного суду України від 22.02.2012 року (посилання).

 

11 вересня 2015 року наказом №234/09-15 я була призначена на роботу на посаду провідного інженера в ТОВ «НАШ ЧАС».

 

Див. додаток 1: Копія наказу про призначення на роботу № 234/09-15 від 11.09.2015 року.

 

 

Умовами трудового договору № 121-15 від 11.09.2015 року, укладеного між ТОВ “НАШ ЧАС” як роботодавцем та мною, як працівником, було передбачено наступний режим роботи: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 17:30.

 

Див. додаток 2: Копія трудового договору №121-15 від 11.09.2015 року.

 

 

Згідно умов трудового договору та відповідно до штатного розпису ТОВ “НАШ ЧАС”, затвердженого наказом Товариства № 01/01-2015 від 08 січня 2015 року, посадовий оклад провідного інженера складав 1800,00 грн. Протягом травня 2016 року заробітна плата провідного інженера склала 1836,00 грн.

 

Див. додаток 3: Довідка про заробітну плату № 67 від 03.06.2016 року.

 

 

02 червня 2016 року до відома працівників ТОВ «НАШ ЧАС» під розпис було доведено наказ про перехід на неповний робочий день № 78/06-16 від 02.06.2016 року. Адміністрацією був затверджений новий графік роботи підприємства, відповідно до якого тривалість робочого дня скорочувалась до 6 годин – з 10:00 до 16:30 годин. Вимушений перехід на неповний робочий час керівництво пояснювало зниженням об'ємів замовлень та скороченням виробництва у зв'язку з наявною в країні фінансовою кризою. Згідно вищезазначеного наказу, вказані зміни запроваджувалися з 01 липня 2016 року. Водночас, була запроваджена оплата праці пропорційно відпрацьованому часу. Премії та надбавки були скасовані. В той же час, в колективному та трудовому договорах ці зміни відображені не були.

 

 

 • За наслідками впроваджених змін заробітна плата за липень 2016 року склала 1278,00 грн.

  У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

  Дивись також:

  - Постанову Верховного суду України від 26.10.2016 р. у справі №6-1395цс16 за (посиланням).

 

Див. додаток 4: Довідка про заробітну плату № 89 від 03.08.2016 року.

 

 

Відповідно до ст.103 Кодексу законів про працю України про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. Таким чином, роботодавець несвоєчасно попередив працівників про запровадження змін в організації праці та її оплаті, чим було порушено права працівників. ТОВ “НАШ ЧАС” не мало права запроваджувати зміни щодо тривалості робочого часу та оплати праці раніше спливу двомісячного строку з дня ознайомлення працівників з наказом. Відповідно, в період з 01.07.2016 року по 01.08.2016 року серпня тривалість робочого дня не могла бути скорочена, а отже, заробітна плата у цей період повинна була нараховуватись виходячи з посадового окладу провідного інженера - в розмірі 1800 грн.

 

Проте, за липень місяць 2016 року мені було виплачено 1350,00 грн.

 

 

Враховуючи, що зміни, введені наказом ТОВ “НАШ ЧАС” № 78/06-16 від 02.06.2016 року, мали бути впроваджені з 02.08.2016 року, виплата у липні місяці 2016 року заробітної плати у розмірі 1350,00 грн. є неправомірною.

 

 

 • Окрім цього, заробітна плата за відпрацьовані серпень та вересень відповідачем не була виплачена в повному обсязі.

  У випадку порушення строків виплати заробітної плати, підприємство, установа, організація зобов'язані здійснити індексацію та компенсацію громадянам втрати частини доходів.

  Дивись також:

  - Рішення Конституційного суду України від 15.10.2013 № 9-рп/2013 за (посиланням);

   

  - Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24.02.2016 року по справі № 6-31886ск15 за (посиланням);

   

  - Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20.07.2016 року по справі № 591/4805/14-ц за (посиланням).

 

Див. додаток 5: Довідка про заробітну плату № 111 від 05.10.2016 року.

 

Таким чином, у ТОВ «НАШ ЧАС» виникло зобов'язання по виплаті мені заробітної плати на загальну суму 4050 грн.

 

 

Згідно ч. 1 ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 

На підставі ст.ст. 103, 115 Кодексу законів про працю України, керуючись ст. ст. 1, 126 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ

 

 • 1. Стягнути з ТОВ «НАШ ЧАС» (код за ЄДРПОУ 85858585) на користь Деркач Ганни Борисівни заборгованість по заробітній платі в розмірі 4050,00 (чотири тисячі п’ятдесят) грн. 00 коп.

  Якщо порушення законний прав працівника призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя, він може вимагати відшкодування моральної шкоди (ст. 237-1 КзпП України).

 

Додатки:

1. Копія наказу про призначення на роботу № 234/09-15 від 11.09.2015 року.

2. Копія трудового договору №121-15 від 11.09.2015 року.

3. Довідка про заробітну плату № 67 від 03.06.2016 року.

4. Довідка про заробітну плату № 89 від 03.08.2016 року.

5. Довідка про заробітну плату № 111 від 05.10.2015 року.

6. Копія довіреності представника.

 • 7. Копія позовної заяви із додатками для відповідача.

  Згідно з положенням ст. 120 ЦПК, позивачі по трудових спорах, на відміну від більшості інших, не повинні докладати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до нього, за кількістю відповідачів і третіх осіб.

 

 • 08 жовтня 2016 року                                                            Представник за довіреністю   

  Згідно зі ст. 367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше, ніж за один місяць. Більше того, відповідно до положень ч. 2 ст. 382 ЦПК України, у справах про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не допускається незалежно від того, в якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли рішення було засноване на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача.

                                                                                          Бондар О. І.

 • Справи що виникають із трудових відносин розглядаються у порядку цивільного судочинства (ч. 1 ст. 15 ЦПК України).

  Водночас, якщо стосовно відповідача порушено справу про банкрутство, то справи у спорах про стягнення заробітної плати з боржника (як і поновлення на роботі посадових і службових осіб боржника) підвідомчі Господарським судам (п.7 ст. 12 ГПК).

  Додатково дивись:

  Лист Вищого спеціалізованого суду “Про визначення юрисдикції спору про стягнення заробітної плати у випадку банкрутства боржника” від 07.05.2013, № 709/0/4-13 за (посиланням).

   

 • Позови, що виникають з трудових відносин,можуть пред'являтися до суду за вибором позивача як за місцем проживання/місцем знаходження відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ст.ст. 109-110 ЦПК України).

 • В п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”, в редакції від 1 вересня 2015 року,  виключено з категорії пільгових справи "за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин" (на кшталт вимоги про відшкодування моральної шкоди).

  Дивись позицію Верховного суду України, викладену у Постанові від 30.11.2016 р., справа № 226/168/15-ц за (посиланням).

 • З офіційним тлумаченням положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 237-1 цього Кодексу можна ознайомитись у рішенні Конституційного суду України від 22.02.2012 року (посилання).

 • У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

  Дивись також:

  - Постанову Верховного суду України від 26.10.2016 р. у справі №6-1395цс16 за (посиланням).

 • У випадку порушення строків виплати заробітної плати, підприємство, установа, організація зобов'язані здійснити індексацію та компенсацію громадянам втрати частини доходів.

  Дивись також:

  - Рішення Конституційного суду України від 15.10.2013 № 9-рп/2013 за (посиланням);

   

  - Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24.02.2016 року по справі № 6-31886ск15 за (посиланням);

   

  - Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20.07.2016 року по справі № 591/4805/14-ц за (посиланням).

 • Якщо порушення законний прав працівника призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя, він може вимагати відшкодування моральної шкоди (ст. 237-1 КзпП України).

 • Згідно з положенням ст. 120 ЦПК, позивачі по трудових спорах, на відміну від більшості інших, не повинні докладати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до нього, за кількістю відповідачів і третіх осіб.

 • Згідно зі ст. 367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше, ніж за один місяць. Більше того, відповідно до положень ч. 2 ст. 382 ЦПК України, у справах про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не допускається незалежно від того, в якому порядку ухвалено рішення, за винятком випадків, коли рішення було засноване на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"