Заява про призначення пенсії (за віком) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Андрушівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області

вул. Вобяна, 15, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401

 

ЗАЯВА

про призначення/перерахунок пенсії

Громадянина: Іваненко Петро Петрович

Дата народження: 17.09.1965

телефон: 067-111-11-11

Адреса:

Місце реєстрації

вул. Вобяна, 19, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401

Місце проживання

вул. Вобяна, 19, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401

Паспорт:

серія

номер

ким виданий

дата видачі

МТ

464646

Андрушівський районний сектор УДМС Житомирській області

23.09.2014

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) за наявності) {docINN}}

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час її призначення, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Вид пенсії

за віком

Кількість утриманців

1

Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата на дитину, страхові виплати

не призначалась

____________________(підпис)

На сьогодні

не працюю

____________________(підпис)

Пенсію прошу виплачувати(потрібне вписати):

Поштою

№ рахунка

в

При призначенні пенсії прошу провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити).

Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

"___" ____________ 20___ року Підпис заявника __________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М.П. Спеціаліст: _______________

Начальник управління: _______________

Аркуш 2

(заповнюється спеціалістами Пенсійного фонду)

Розписка-повідомлення

Заява та документи

гр. __________________

прийнято "___" __________ 20 __ року і зареєстровано за N _____

Перелік документів, доданих до заяви:

N з/п

Найменування документа

Кількість

N документа

1

Трудова книжка

2

Довідка про заробітну плату

3

Документи про стаж

...

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

Назва документа

Строк подання (дата)

Дата подання документа

Підписи

заявника

спеціаліста

Спеціаліст _____________

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати (ст.49 КзпП).

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. За відсутності вище зазначених документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків (Постанова від 12 серпня 1993 р. N 637 Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"