Заява про проведення дослідження зразків товарів ("призупинення митницею") 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама
 

До Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз

ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса

 • 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а

  У разі якщо митниця виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, веде Державна фіскальна служба.

  Метою є неперетин кордону контрафактною продукцією.

  Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону. При чому йдеться як про об’єкти авторського права (і суміжних прав), так і про об’єкти патентного права, торгові марки тощо.

  Слід зазначити, митниця (орган доходів і зборів) не захищає права інтелектуальної власності, а лише сприяє захисту цих прав під час переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів.

  Призупинення митного оформлення товарів, які потенційно можуть вважатися контрафактними, відбувається за загальним правилом на строк до 10 робочих днів, а в разі необхідності цей строк може бути продовжено ще не більш як на 10 робочих днів. У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

  У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів орган доходів і зборів повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

  Правовласник має 10 робочих днів для подання позову до суду разом з заявою про забезпечення позову (запобіжні заходи), предметом якого є захист належних йому прав інтелектуальної власності.

  У разі якщо протягом цих 10 робочих днів правовласник письмово не поінформує орган доходів і зборів про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

  У разі якщо протягом цих строків правовласник подасть органу доходів і зборів ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, орган доходів і зборів продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

  Якщо між правовласником і власником товару виникає спір, який розглядається судом, щодо заборони ввезення/вивезення товару, за наявності ухвали про забезпечення позову товар залишатиметься на складі у митних органів. Для зясування питання, чи є товар контрафактний, слід враховувати положення спеціального законодавства про можливість правомірного використання товару, який маркований торговельною маркою, або є (містить в собі технічне рішення яке є) винаходом, корисною моделлю, або дизайн якого є промисловим зразком. Зокрема, відповідно до п. 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва на знак для товарів і послуг забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Ця норма залишає певні можливості власнику торгової марки заборонити подальше використання товару, який  введений в оборот за його згодою, але лише у випадку зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Відповідно до ч. 2, 3 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі): в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації; введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

  Правовласник може письмово проінформувати митницю, що товар не є контрафактним, і що він не заперечує проти продовження митних процедур. У такому разі правовласник фактично визнає, що його права не порушені, і товар може вільно ввозитися (вивозитися) на територію (з території) України.

 

Представник правовласника

об'єктів інтелектуальної власності комбінований знак для товарів і послуг “БТР” та

 • комбінований знак для товарів і послуг “КВАТЄ”

  Пересвідчитися про об'єкти права інтелектуальної власності, що включені до митного реєстру можна за посиланням 

Нечиренко Я.М.

 

 


Просимо Вас провести термінове дослідження зразків товарів, вилучених Харківської обласною митницею за актом від 23.06.2017 року та надати висновок за наступними запитаннями:


Чи є позначення “БТР”, нанесене на продукцію, вилучену за Актом Харківської обласною митницею за актом від 23.06.2017 року, тотожним (ідентичним) або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 143737?


Чи є позначення “КВАТЭ”, нанесене на продукцію, вилучену за Актом Харківської обласною митницею за актом від 23.06.2017 року, тотожним (ідентичним) або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 143741?


Оплата дослідження буде проведена на підставі Вашого рахунку.Додатки:

  1. Копія виписки з державного реєстру “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг” з даними про свідоцтво на знак для товарів і послуг № 143737.

  2. Копія виписки з державного реєстру “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг” з даними про свідоцтво на знак для товарів і послуг № 143741.

  3. Зразки, опечатані пломбами Харківської обласною митницею за актом від 23.06.2017 року.
23.06.2017 року

Представник правовласника

об'єктів інтелектуальної власності
комбінований знак для товарів і послуг “БТР”
та комбінований знак для товарів і послуг “КВАТЄ”                                                           Я.М. Нечиренко

 • У разі якщо митниця виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, веде Державна фіскальна служба.

  Метою є неперетин кордону контрафактною продукцією.

  Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону. При чому йдеться як про об’єкти авторського права (і суміжних прав), так і про об’єкти патентного права, торгові марки тощо.

  Слід зазначити, митниця (орган доходів і зборів) не захищає права інтелектуальної власності, а лише сприяє захисту цих прав під час переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів.

  Призупинення митного оформлення товарів, які потенційно можуть вважатися контрафактними, відбувається за загальним правилом на строк до 10 робочих днів, а в разі необхідності цей строк може бути продовжено ще не більш як на 10 робочих днів. У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

  У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів орган доходів і зборів повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація.

  Правовласник має 10 робочих днів для подання позову до суду разом з заявою про забезпечення позову (запобіжні заходи), предметом якого є захист належних йому прав інтелектуальної власності.

  У разі якщо протягом цих 10 робочих днів правовласник письмово не поінформує орган доходів і зборів про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

  У разі якщо протягом цих строків правовласник подасть органу доходів і зборів ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, орган доходів і зборів продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

  Якщо між правовласником і власником товару виникає спір, який розглядається судом, щодо заборони ввезення/вивезення товару, за наявності ухвали про забезпечення позову товар залишатиметься на складі у митних органів. Для зясування питання, чи є товар контрафактний, слід враховувати положення спеціального законодавства про можливість правомірного використання товару, який маркований торговельною маркою, або є (містить в собі технічне рішення яке є) винаходом, корисною моделлю, або дизайн якого є промисловим зразком. Зокрема, відповідно до п. 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва на знак для товарів і послуг забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Ця норма залишає певні можливості власнику торгової марки заборонити подальше використання товару, який  введений в оборот за його згодою, але лише у випадку зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. Відповідно до ч. 2, 3 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі): в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації; введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

  Правовласник може письмово проінформувати митницю, що товар не є контрафактним, і що він не заперечує проти продовження митних процедур. У такому разі правовласник фактично визнає, що його права не порушені, і товар може вільно ввозитися (вивозитися) на територію (з території) України.

 • Пересвідчитися про об'єкти права інтелектуальної власності, що включені до митного реєстру можна за посиланням 

 • Особливості виконання митних формальностей при поміщенні товарів у митні режими, передбачені Митним кодексом України, та під час перебування товарів у відповідному митному режимі, детально регламентуються Наказом Міністерством фінансів України № 657 від 31.05.2012  № 657 "Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму".

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"