Клопотання про відкладення розгляду справи (у цивільному судочинстві)

Скачати
в зручному форматi

Дзержинський районний суд м. Харкова

61202, м. Харків, проспект Перемоги, 52-В

 

судді Ярема Л.М.

по справі № 638/773/15-ц

 

Позивача: Чалого Юрія Васильовича

адреса мешкання: 61063, м. Харків,

вул. Авіахімічна, буд. 3, кв. 3,

тел. +38 057 777 33 33

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

 • КЛОПОТАННЯ

 • про відкладення розгляду справи

  У разі відкладення справи під час судового засідання, яке було розпочате, суд повинен допитати свідків, які з'явилися, якщо в судовому засіданні присутні всі особи, які беруть участь у справі. Детальніше про відкладення розгляду справи дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 12.06.2009 року № 2 (посилання)

У провадженні судді Дзержинського районного суду м. Харкова Яреми Л.М. знаходиться цивільна справа № 638/773/15-ц за позовом Чалого Юрія Васильовича до Леонова Артема Романовича про стягнення заборгованості за договором позики.

 • Розгляд зазначеної справи у судовому засіданні призначено на 06.05.2015 року.

  Позиція Верховного Суду України щодо дотримання розумних строків розгляду справ судами України, зокрема і при відкладенні розгляду справи, викладена в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 17.10.2014 № 11 (посилання)

 

Однак, я, Боголюбов, О.І., як представник позивача, Чалого Ю.В., не маю можливості з’явитись на розгляд справи у судове засідання, з поважних причин, оскільки 06.11.2015 року приймаю участь як позивач у судовому засіданні в Апеляційному суді Івано-Франківської області у справі № 640/7878/15, що унеможливлює мою участь у призначеному на 06.11.2015 року судовому засіданні в Дзержинському районному суді м. Харкова.

 

Дата судового засідання в Апеляційному суді Івано-Франківської області була визначена раніше, ніж дата судового засідання в Дзержинському районному суді м. Харкова, на підтвердження чого до заяви додаю копію судової повістки Апеляційного суду Івано-Франківської області про виклик у судове засідання 06.11.2015 року.

Очевидно, що розгляд справи №638/773/15-ц у судовому засіданні 06.05.2015 року Дзержинським районним судом м. Харкова без участі представника позивача порушить його право на захист та принцип змагальності в цивільному процесі.

 

Тому, керуючись ст. 169 Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до якої суд відкладає розгляд справи у разі першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними, відповідач, -

 

ПРОСИТЬ:

 • відкласти розгляд цивільної справи № 638/773/15-ц за позовом Чалого Юрія Васильовича до Леонова Артема Романовича про стягнення заборгованості за договором позики на інший час.

 

Додаток:

1. Копія судової повістки про виклик 06.11.2015 року Боголюбова О.І. у судове засідання Апеляційного суду Івано-Франківської області.

04 листопада 2015 року

 

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій. Спільним для таких звернень є те, що клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі суд має вирішувати шляхом постановлення ухвал, які залежно від характеру і складності питання, що ними вирішуються, оформляються або окремим процесуальним документом або проголошуються усно в судовому засіданні із занесенням до журналу судового засідання. Однак, за своєю правовою природою заява і клопотання не є тотожними.

  Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Зокрема, заявами оформлюються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову, тощо.

  Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Наприклад, заявленими можуть бути клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходженням, про призначення експертизи, про витребування доказів тощо.

  Якщо у процесуальному законі чітко вказано, що з того чи іншого питання подається заява/клопотання, то документ, який подають до суду, або усне звернення слід називати відповідно заявою/клопотанням.

 • Про безпідставність відкладення розгляду справи дивись у статті порталу Закон і Бізнес, в якій здійснений аналіз дотримання судами України розумних строків при розгляді справ (посилання)

 • У разі відкладення справи під час судового засідання, яке було розпочате, суд повинен допитати свідків, які з'явилися, якщо в судовому засіданні присутні всі особи, які беруть участь у справі. Детальніше про відкладення розгляду справи дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 12.06.2009 року № 2 (посилання)

 • Позиція Верховного Суду України щодо дотримання розумних строків розгляду справ судами України, зокрема і при відкладенні розгляду справи, викладена в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 17.10.2014 № 11 (посилання)

 • Відкладення розгляду справи слід відрізняти від перерви в судовому засіданні, оскільки при відкладенні розгляд справи починається спочатку, тобто з підготовчої частини, а після перерви розгляд справи продовжується з того моменту, коли він був перерваний.

 • Європейський суд з прав людини дотримується позиції, що відкладення розгляду справи не суперечить чинному законодавству, але не може призводити до порушення права особи на розгляд справи в розумний строк.

  Рішення Європейського суду з прав людини від 13.07.83 у справі Цимерман і Штайген проти Швейцарії (посилання)

Підписки

Подивитися усі підписки