Скарга на бездіяльність державного виконавця 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Шевченківського районного суду міста Києва

 • 03057, м. Київ, вул. Дігтярівська, 31А

  Важливо пам'ятати, що скарга на рішення, дії, бездіяльність державного виконавця щодо виконання судового рішення подається до суду, який видав виконавчий документ (за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 74 Закону України "Про виконавче провадження"). У разі порушення правил підсудності суд відмовить у відкритті провадження.

   

  Дивитись Ухвалу Солом'янського районного суду Дніпропетровської області від 24.03.2017 р., справа №192/389/17 за (посиланням);

   

  Ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.03.2017 р., справа №639/1405/17 за (посиланням).

 

 • Позивач: Пасльонов Іван Павлович

  До участі у справі в якості заінтересованої особи, може залучатись також інша сторона виконавчого провадження (яка не є скаржником), оскільки судовим рішенням може бути вирішено питання про її права чи інтереси.

   

  Дивитись п.17 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду Україин з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» за (посиланням).

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 106, кв. 59

Адреса для листування: 04086, м. Київ, вул. Бакинська 35, 4 поверх, офіс 405,

тел. (044) 562 32 52

 

в особі представника за довіреністю

Іванової Ірини Іванівни

Адреса: 04086, м. Київ, вул. Бакинська 35, 4 поверх, офіс 405,

тел. (044) 562 32 52

 

Відповідач 1: Державний виконавець Шевченківського районного відділу державної виконавчої

служби міста Києва Головного територіального управління юстиції в м. Києві

Бистрий Макар Львович

адреса: 01032 , м. Київ, вул. Саксаганського 110

тел. 044) 468 65 98

 

Відповідач 2: Начальник Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби

міста Києва Головного територіального управління юстиції в м. Києві

Головко Пилип Матвійович

адреса: 01032 , м. Київ, вул. Саксаганського 110

тел. 044) 468 65 98

 

СКАРГА

 • на бездіяльність державного виконавця, начальника Шевченківського районного ДВС

  Більш детально з особливостями оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців можна ознайомитись в статті Піцикевича В. "Судове оскарження рішень, дій, бездіяльності державного або приватного виконавця" за (посиланням).

   

 

На примусовому виконанні в Шевченківському відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції в м. Києві знаходиться виконавче провадження по виконанню рішення Шевченківського районного суду м. Києва № 1 від 08.09.16 року про стягнення з Петришена Якова Павловича на користь Пасльонова Івана Павловича 61 500 (шістдесят одну тисячу п'ятсот) грн. 60 коп.

 

В даній справі скаржник є стягувачем відповідно до виконавчого листа Шевченківського районного суду м. Києва № 1 від 08.09.16 року.

 

10 жовтня 2016 року за заявою скаржника державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції в м. Києві, Бистрим Макаром Львовичем, було відкрито виконавче провадження з приводу виконання виконавчого листа № 1 від 08.09.16 року.

 

(Див. Додаток № 1 Докази щодо факту відкриття виконавчого провадження

копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 10.10.2016 року.)

 

Однак, по сьогоднішній день жодних дій з приводу виконання виконавчого листа, окрім винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, виконавцем не здійснювалось.

 

 • Вважаємо бездіяльність державного виконавця, Бистрого Макара Львовича, і начальника Шевченківського ВДВС м. Києва, Головка Пилипа Матвійовича, а саме неповідомлення належним чином про відкриття виконавчого провадження; ненадання матеріалів представнику для ознайомлення; не здійснення жодних заходів примусового виконання (зокрема не накладено арешт на майно боржника, не проведено його вилучення та примусову реалізацію); ігнорування відправленої скарги - неправомірними, незаконними, з огляду на наступне.

  Європейський суд з прав людини зазначає, що ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок. До того ж відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне володіння майном.

   

  Детальніше в Рішенні Європейського суду з прав людини по справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" від 15 жовтня 2009 року за (посиланням).

 

І.

 

Відповідно до п. 5 ст. 26 Закону України “Про виконавче провадження” виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.

 

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України “Про виконавче провадження”, документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

 

На підставі ст. 28 Закону України “Про виконавче провадження”, постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються адресатам рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 

Постанова про відкриття виконавчого провадження заявнику не направлялась, лише згодом, під час особистого візиту 14.11.2016 р. до державного виконавця Шевченківського ВДВС м. Києва, з метою з'ясувати, на якій стадії знаходиться виконавче провадження, заявник мав змогу познайомитись з її змістом.

 

ІІ.

20 листопада 2016 року задля ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження в дні прийому державного виконавця, представником позивача було подано заяву до канцелярії суду.

 

(Див. Додаток № 2 Докази щодо факту подання заяви

копія заяви про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження від 20.11.2016 року.)

 

Керуючись ст. ст. 18, 19 Закону України “Про виконавче провадження”, та на підставі поданої заяви, представником позивача 26.11.2017 року в час прийому державного виконавця було здійснено виїзд до Шевченківського ВДВС м. Києва задля ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.

 

Однак, державним виконавцем було порушено норми ст. ст. 18, 19 Закону України “Про виконавче провадження” та не було надано матеріалів представникові, у зв'язку з тим, що вони не зшиті.

 

ІІІ.

Також скаржнику стало відомо, що після відкриття виконавчого провадження державний виконавець не направив передбачені законодавством запити до державних органів і організацій та електронних баз даних щодо з’ясування майнового стану боржника, аргументуючи це тим, що електронна база даних не працює і не прийняв рішення щодо накладання арешту на майно боржника.

У разі виконання рішень про стягнення коштів з юридичних осіб виконавець перевіряє також наявність майна боржника за даними балансу. Копію балансу виконавець може отримати безпосередньо у боржника або у відповідних державних органах.

 

Дивитись п. 2. розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 за (посиланням).

 

 

 • Відповідно до п.2 ч.3 ст.9 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення зобов’язаний прийняти рішення про накладення арешту на майно в порядку, визначеному цим Законом, та направити відповідну постанову нотаріусу, органам, що здійснюють реєстрацію майна, не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

  Слід пам'ятати, що державний виконавець обмежений в праві звернення стягнення на належне боржнику майно, яке перебуває в заставі, іпотеці третіх осіб, так як накладення арешту має своїм наслідком заборону відчуження арештованого майна, що призведе до порушення права іпотекодержателя в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 20.09.2017 р., справа №809/299/17 за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України від 30.10.2017 р., справа № 917/314/16 за (посиланням).

   

 

 • В ч. 7 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що у разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника. У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

  Звертаємо увагу, що у разі порушення проти боржника провадження у справі про банкрутство, накладення арештів чи інших обмежень на його майно будь-яким органом, окрім господарського суду який розглядає справу про банкрутство є порушенням чинного законодавства України.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 12.07.2017 р., справа №918/600/15 за (посиланням).

   

 

 • Статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

  Варто зауважити, що при накладенні арешту без проведення його опису, так і при накладенні арешту із застосуванням попередньої процедури опису майна, предметом арешту може бути тільки індивідуально визначене майно. Чинне виконавче законодавство не надає право виконавцю арештовувати майно без зазначення його індивідуальних і ідентифікуючих характеристик.

   

  Детальніше дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 26 жовтня 2017 р., справа № 910/1962/16 за (посиланням).

   

 

Державним виконавцем не було здійснено дій передбачених вищенаведеними нормами, постанова про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження не виносилась і, відповідно, не надсилалась органам, що здійснюють реєстрацію майна та ведуть реєстр заборони на його відчуження, жодні дії спрямовані на виконання рішення суду, окрім відкриття виконавчого провадження не здійснювались.

 

ІV.

 

З огляду на те, що державним виконавцем було порушено вищезазначені норми, представником боржника було подано скаргу про порушення прав осіб, які беруть участь у виконавчому проваджені до начальника Шевченківського відділу ДВС скаргу на дії державного виконавця.

 

(Див. Додаток № 3 Докази щодо факту подання скарги — копія скарги на дії державного виконавця від 13.01.2017 року.)

 

Згідно ст. 85 Закону України “Про виконавче провадження”, скарга, подана у виконавчому провадженні до начальника органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, розглядається у 10-денний строк.

 

Відповіді на подані скарги по теперішній час не надано.

 

З метою захисту прав сторін виконавчого провадження в ст. 74 Закону України "Про виконавче провадження" окремо передбачено, що сторони, інші учасники та особи мають право подати скаргу до суду, який видав виконавчий документ, на рішення, дії (бездіяльність) виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення.

 

На підставі вищевикладеного, відповідно до п. 2 ч.3 ст. 9, ст.ст. 18-19, п.5 ст. 26, ст. 27, абз. 3 ч. 1 ст. 28, ст. ст. 56, 74, ст. 85 Закону України “Про виконавче провадження”, керуючись ст. 383-389 ЦПК України,-

 

ПРОШУ СУД:

 

Визнати бездіяльність державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції в м. Києві, Бистрого Макара Львовича, та начальника Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції в м. Києві, Головка Пилипа Матвійовича, неправомірними і незаконними, а саме: неповідомлення належним чином про відкриття виконавчого провадження; ненадання матеріалів представнику для ознайомлення; не здійснення жодних заходів примусового виконання (зокрема не накладено арешт на майно боржника, не проведено його вилучення та примусову реалізацію); ігнорування відправленої скарги.

 

Зобов'язати державного виконавця Шевченківського відділі державної виконавчої служби міста Києва Бистрого Макара Львовича накласти арешт на майно боржника.

 

Судові витрати покласти на відповідачів солідарно.

 

Додатки:

Копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 10.10.2016 року.

Копія заяви про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження від 20.11.2016 року.

Копія скарги на дії державного виконавця від 13.01.2017 року.

Копія довіреності представника.

Копії скарги з додатками для відповідачів.

 

«23» лютого 2017 року________________ Представник позивача

Іванова І.І.

 • Важливо пам'ятати, що скарга на рішення, дії, бездіяльність державного виконавця щодо виконання судового рішення подається до суду, який видав виконавчий документ (за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 74 Закону України "Про виконавче провадження"). У разі порушення правил підсудності суд відмовить у відкритті провадження.

   

  Дивитись Ухвалу Солом'янського районного суду Дніпропетровської області від 24.03.2017 р., справа №192/389/17 за (посиланням);

   

  Ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.03.2017 р., справа №639/1405/17 за (посиланням).

 • До участі у справі в якості заінтересованої особи, може залучатись також інша сторона виконавчого провадження (яка не є скаржником), оскільки судовим рішенням може бути вирішено питання про її права чи інтереси.

   

  Дивитись п.17 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду Україин з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» за (посиланням).

 • Більш детально з особливостями оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців можна ознайомитись в статті Піцикевича В. "Судове оскарження рішень, дій, бездіяльності державного або приватного виконавця" за (посиланням).

   

 • Європейський суд з прав людини зазначає, що ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок. До того ж відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне володіння майном.

   

  Детальніше в Рішенні Європейського суду з прав людини по справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" від 15 жовтня 2009 року за (посиланням).

 • У разі виконання рішень про стягнення коштів з юридичних осіб виконавець перевіряє також наявність майна боржника за даними балансу. Копію балансу виконавець може отримати безпосередньо у боржника або у відповідних державних органах.

   

  Дивитись п. 2. розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 за (посиланням).

   

 • Слід пам'ятати, що державний виконавець обмежений в праві звернення стягнення на належне боржнику майно, яке перебуває в заставі, іпотеці третіх осіб, так як накладення арешту має своїм наслідком заборону відчуження арештованого майна, що призведе до порушення права іпотекодержателя в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 20.09.2017 р., справа №809/299/17 за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України від 30.10.2017 р., справа № 917/314/16 за (посиланням).

   

 • Звертаємо увагу, що у разі порушення проти боржника провадження у справі про банкрутство, накладення арештів чи інших обмежень на його майно будь-яким органом, окрім господарського суду який розглядає справу про банкрутство є порушенням чинного законодавства України.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 12.07.2017 р., справа №918/600/15 за (посиланням).

   

 • Варто зауважити, що при накладенні арешту без проведення його опису, так і при накладенні арешту із застосуванням попередньої процедури опису майна, предметом арешту може бути тільки індивідуально визначене майно. Чинне виконавче законодавство не надає право виконавцю арештовувати майно без зазначення його індивідуальних і ідентифікуючих характеристик.

   

  Детальніше дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 26 жовтня 2017 р., справа № 910/1962/16 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"