Справи про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

- Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 р., ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 р.;

 

- Декларації прав дитини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 р.;

 

 • - Конвенція про контакт з дітьми від 15.05.2003 р, ратифікована Україною 20.09.2006р.;

  Інформативно про різницю між “правом на контакт” і “правом спілкування” читати Красицька Л.В. “Здійснення та захист права батьків і дитини на контакт” за (посиланням);

   

  Гресь Н.М. „Реалізація права на контакт та спілкування з дитиною при окремому проживанні батьків“ за (посиланням).

   

 

- ст. 153, 157-159, 257,263 Сімейного кодексу України;

 

- Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-III;

 

- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування органами опіки та піклування» від 13.01.2005 р.;

 

- Правила опіки та піклування затверджені наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерством освіти України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством праці та соціальної політики від 26.05.99 N 34/166/131/88.

 

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

 • - Рішення Європейського Суду з прав людини від 7 грудня 2006 року у справі «Хант проти України»;

  Європейський суд з прав людини акцентує увагу на тому, що між інтересами дитини та інтересами батьків також повинна існувати справедлива рівновага, і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.

   

  Детальніше дивитись Рішення Європейського Суду з прав людини від 7 грудня 2006 року у справі «Хант проти України» за (посиланням);

   

  Рішення  Європейського Суду з прав людини від 27 листопада 1992 року у справі «Олссон проти Швеції» за (посиланням).

 

- Рішення Європейського Суду з прав людини від 27 листопада 1992 року у справі «Олссон проти Швеції»;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 18.10.2017 р., справа № 240/515/16-ц ;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 04.02.2015 р., справа № 6-42987св14;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 23.11.2016 р., справа № 711/3776/15-ц;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.06.2014 р., справа № 638/12278/15-ц ;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 01.07.2015 р., справа № 6-13210св15;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 06.11.2015 р., справа №6-33366ск15;

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2017 р., справа №350/679/16-ц;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.01.2015 р., справа №6-41494св14 ;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2017 р., справа № 644/2470/16-ц;

 

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 03.07.17 р., справа № 757/43715/15-ц$

 

- Правова позиція Врховного суду у справі про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення способу участі у її вихованні (ухвала 08 листопада 2017 року по справі № 397/586/16-ц).

 

Підсудність

Позов подається за місцем проживання (перебування) відповідача (ст. 27 ЦПК України).

 

Ставка судового збору

- 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (підпункту 2 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”).

 

Позивач

 • - той з батьків, з яким дитина не проживає;

  Наголошуємо, що присутність Органу опіки і піклування при розгляді такого типу справ в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, є обов'язковою, оскільки він повинен подати до суду письмовий висновок щодо варіантів розв'язання спору, в противному випадку суд не зможе вирішити спір.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2017 р., справа №350/679/16-ц за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.01.2015 р., справа №6-41494св14 за (посиланням).

   

 

 • - бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, які мають перешкоди у доступі до спілкування з дитиною.

  Необхідно пам’ятати, що правом на спілкування з дитиною володіють не тільки батьки, але й баби, діди, прадіди та прабаби, тому вони теж можуть звертатись з подібним позовом про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні. Єдиною підставою, яка може виправдати поведінку батьків, які перешкоджають спілкуванню з дитиною, є те, що таке спілкування перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

   

  З цього приводу дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.07.2016 р. за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2016 р., справа № 419/342/15 за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2017 р., справа № 644/2470/16-ц за (посиланням).

   

 

Відповідач

- другий з батьків;

 

- ін. особа, з якою проживає дитина.

 

Предмет доказування

- родинні зв'язки з дитиною;

- факт проживання дитини з відповідачем;

- особисту прихильність дитини;

- вік дитини;

- стан здоров'я дитини;

- стан психічного здоров'я позивача;

- відсутність шкідливих звичок, ведення здорового образу життя,

- довідки та характеристики з місця роботи та місця проживання, інші документи, що характеризують батьків та їх ставлення до дітям, поведінку за місцем роботи і за місцем проживання;

 • - створення перешкод з боку відповідача у спілкуванні позивача з дитиною.

  Слід враховувати, що під час вирішення питання щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 18.10.2017 р., справа № 240/515/16-ц за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 20.04.2016 р., за (посиланням).

   

 

Приблизний перелік доказів

- свідоцтво про народження дитини;

 

- свідоцтво про розірвання шлюбу;

 

- рішення суду про розірвання шлюбу, про визначення місця проживання дитини;

 

- рішення органу опіки і піклування;

 

- акти органів опіки і піклування;

 

- довідка з дитячого садочку, школи;

 

- довідки та характеристики з місця роботи та місця проживання, інші документи, що характеризують батьків та їх ставлення до дітям, поведінку за місцем роботи і за місцем проживання;

 

-довідки про стан здоров'я позивача/дитини;

 

- показання свідків.


 

 

 • Інформативно про різницю між “правом на контакт” і “правом спілкування” читати Красицька Л.В. “Здійснення та захист права батьків і дитини на контакт” за (посиланням);

   

  Гресь Н.М. „Реалізація права на контакт та спілкування з дитиною при окремому проживанні батьків“ за (посиланням).

   

 • Європейський суд з прав людини акцентує увагу на тому, що між інтересами дитини та інтересами батьків також повинна існувати справедлива рівновага, і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.

   

  Детальніше дивитись Рішення Європейського Суду з прав людини від 7 грудня 2006 року у справі «Хант проти України» за (посиланням);

   

  Рішення  Європейського Суду з прав людини від 27 листопада 1992 року у справі «Олссон проти Швеції» за (посиланням).

 • Наголошуємо, що присутність Органу опіки і піклування при розгляді такого типу справ в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, є обов'язковою, оскільки він повинен подати до суду письмовий висновок щодо варіантів розв'язання спору, в противному випадку суд не зможе вирішити спір.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.09.2017 р., справа №350/679/16-ц за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27.01.2015 р., справа №6-41494св14 за (посиланням).

   

 • Необхідно пам’ятати, що правом на спілкування з дитиною володіють не тільки батьки, але й баби, діди, прадіди та прабаби, тому вони теж можуть звертатись з подібним позовом про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні. Єдиною підставою, яка може виправдати поведінку батьків, які перешкоджають спілкуванню з дитиною, є те, що таке спілкування перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

   

  З цього приводу дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.07.2016 р. за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2016 р., справа № 419/342/15 за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2017 р., справа № 644/2470/16-ц за (посиланням).

   

 • Слід враховувати, що під час вирішення питання щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 18.10.2017 р., справа № 240/515/16-ц за (посиланням);

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 20.04.2016 р., за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"