Заява про забезпечення позову (у господарському судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До господарського суду м. Києва

адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

 

Суддя Зубчук Т.В.

Справа № 910/888/15

 

Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 01004, м. Київ,

вул. Басейна, буд. 7,

тел. (044) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 20, оф. 18,

тел. (044) 704 36 36

 

Відповідач 1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕНТ"

код за ЄДРПОУ 85858585

з місцезнаходженням: 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 28

 

 • Відповідач 2: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Варто наголосити, що з травня 2017 року виконання функцій щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, включаючи видачу усіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

   

  Дивитись Постанову Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р., № 320 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” за (посиланням).

   

з місцезнаходженням: 01008, м. Київ,

вул. М. Грушевського, буд. 12/2,

тел. (044) 253-93-94;

ЗАЯВА

 • про забезпечення позову

  Більш детально щодо забезпечення позову в господарському судочинстві дивись Постанову Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року №16 (посилання)

В провадженні судді Зубчук Т.В. знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАРЕНТ" та Міністерства економічного розвитку та торівлі України про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними повністю.

 

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137  цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконаннч рішення суду або ефективний захистфбо поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернуись до суду.

 

Керуючись абзацом 3 п. 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2006 року № 16 “Про деякі питання практики застосування заходів

При складанні заяви про забезпечення позову слід звернути особливу увагу на обґрунтування того, що відповідач або інші особи є порушниками авторського права та/або суміжних прав, адже відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 234 Господарського процесуального кодексу України ухвала господарського суду має містити мотиви її винесення.

до забезпечення позову”, відповідно до якого у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

 

(1) розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; (2) забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; (3) наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; (4) імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; (5) запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

 

Відповідно до п. 88 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” зазначається, що у справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

 

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

 

Інтереси сторін та інших учасників у разі забезпечення позову будуть чинними та не змінними і можуть бути порушені в допустимих межах, адже невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

 

(3) Виходячи з норм вище зазначеної Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, а також ст. 1377 Господарського процесуального кодексу України, де перелічується засоби забезпечення позову найдоцільнішим є заборона відповідачеві вчиняти певні діі, які можуть утруднити чи зробити неможливості виконання цього рішення, що унеможливить невиправдане розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення. (5), а також застосування даного засобу забезпечення позову мінімізує порушення прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу, так як вони не зможуть вступити в будь-які правовідносини з приводу предмету позову.

 

Керуючись ст. ст. 136, 137 Господарського процесуального кодексу України:

 

ПРОСИМО СУД:

 

 • 1. Заборонити Міністерства економічного розвитку та торівлі України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки товарів і послуг стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 151515 від 19.01.2017 року та свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 151516 від 19.01.2017 року; заборонити вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

  На заяви про забезпечення позову, в задоволенні яких було відмовлено, не поширюється заборона повторно звертатись до господарського суду - клопотання про забезпечення позову, яке раніше було відхилено повністю або частково, може бути подано вдруге, якщо змінились певні обставини.

  Більш детально щодо повторного звернення з заявою про забезпечення позову дивись п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 (посилання)

 

2. Заборонити ТОВ “КАРЕНТ” передавати будь-якій особі (особам) права, /в тому числі право на маркування/ знаками Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП”.

 • Якщо господарським судом розглянуто і відхилено заяву про вжиття запобіжних заходів або про забезпечення позову, то за подання іншої заяви з тих же питань заявник зобов'язаний сплатити судовий збір на загальних підставах. Більш детально про судові витрати щодо забезпечення позову дивись Постанову Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 (посилання)

 

15 грудня 2017 року

Представник позивача

за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 

 • Варто наголосити, що з травня 2017 року виконання функцій щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, включаючи видачу усіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

   

  Дивитись Постанову Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р., № 320 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” за (посиланням).

   

 • Більш детально щодо забезпечення позову в господарському судочинстві дивись Постанову Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року №16 (посилання)

 • При складанні заяви про забезпечення позову слід звернути особливу увагу на обґрунтування того, що відповідач або інші особи є порушниками авторського права та/або суміжних прав, адже відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 234 Господарського процесуального кодексу України ухвала господарського суду має містити мотиви її винесення.

 • На заяви про забезпечення позову, в задоволенні яких було відмовлено, не поширюється заборона повторно звертатись до господарського суду - клопотання про забезпечення позову, яке раніше було відхилено повністю або частково, може бути подано вдруге, якщо змінились певні обставини.

  Більш детально щодо повторного звернення з заявою про забезпечення позову дивись п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 (посилання)

 • Якщо господарським судом розглянуто і відхилено заяву про вжиття запобіжних заходів або про забезпечення позову, то за подання іншої заяви з тих же питань заявник зобов'язаний сплатити судовий збір на загальних підставах. Більш детально про судові витрати щодо забезпечення позову дивись Постанову Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"