Заява про залишення позовної заяви без розгляду (у господарському судочинстві - відсутність підстав для здійснення представництва прокурором) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Господарський суд м. Києва

адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

 

судді: Васильченко І.М.

по справі № 922/7878/17

 

ВІДПОВІДАЧ: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 01004, м. Київ,

вул. Басейна, буд. 7,

тел. (044) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 20, оф. 18,

тел. (044) 704 36 36

 

ЗАЯВА

про залишення позовної заяви без розгляду

 

В провадженні судді Господарського суду м. Києва Васильченко І.М. знаходиться справа № 922/7878/17 за позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах

Право прокурора на подання позову до господарського суду не залежить від наявності у прокурора матеріалів прокурорської перевірки з того питання, з якого подано позов. Детальніше щодо участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №7) (посилання)

держави в особі Київської міської ради та Державної екологічної інспекції у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” про стягнення коштів у сумі 791 908,00 грн.

 

Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 7 “Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам”, якщо прокурор у позовній заяві не вказав обставин, пов'язаних з порушенням інтересів держави або з обґрунтуванням необхідності захисту таких інтересів, то господарський суд повертає позовну заяву без розгляду на підставі пункту 3 частини першої статті 63 ГПК (в новій редакції - частина 4 статті 174 ГПК України). У разі ж коли суд у зазначених випадках помилково порушив провадження у справі за позовом прокурора, відповідний позов залишається без розгляду згідно з пунктом 1 частини першої статті 81 названого Кодексу (в новій редакції - пункт 2 частини 1 статті 226 ГПК України).

Щодо підстави повернення позову, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 174 ГПК, то у разі її виявлення після прийняття позовної заяви позов, з урахуванням конкретних обставин, підлягає залишенню без розгляду згідно з пунктом 2 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України. Детальніше щодо повернення позовної заяви та залишення її без розгляду дивись п. 3.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18) (посилання)

 

Керуючись ч. 3, 4 ст. 53, ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, ТОВ “ІНТАЙП” вважає, що позовна заява прокурора має бути залишена без розгляду.

 

Такого висновку можна дійти з наступного.

 

Згідно положень ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Аналогічні за змістом вимоги містяться в п. 3 ч. 4 ст. 19 Закону України “Про прокуратуру”.

 

Статтею 2 Закону України "Про прокуратуру" на органи прокуратури України покладено функції представництва інтересів громадян або держави в суді, у випадках, визначених цим Законом.

 

Відповідно до ч. 3 ст. 4 ГПК України, до господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб. 

 

Згідно з ч. 4 ст. 53 ГПК України прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Конституційний суд України звертає увагу, що під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах", зазначеним у ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади (це положення викладене в п. 5 Рішення Конституційного суду України від 09.02.1999 року у справ №1-7/99) (посилання)

 

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України прокурор є самостійним учасником судового процесу.

 

Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва - ч. 4 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”.

В ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що наявність підстав для представництва може бути оскаржена відповідачем (його представником) або суб'єктом владних повноважень.

 

Отже, зі змісту ч. 4 ст. 53 ГПК України вбачається, що прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення ПРЕДСТАВНИЦТВА інтересів держави в суді.

Із врахуванням того, що "інтереси держави" є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

 

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

 

Таким чином, прокурор здійснює представництво інтересів держави у суді у разі їх порушення або загрози порушення виключно у випадках, якщо доведе наявність таких обставин:

 

1) орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інших суб'єкт владних повноважень не здійснює захист цих інтересів;

 

 • 2) здійснює такий захист неналежним чином;

  Законодавством не встановлено критеріїв належності засобів захисту інтересів держави, що дає можливість переконати суд, що захист здійснюється належним чином, і, що прокурор не має права здійснювати представництво.

 

3) такий орган взагалі відсутній.

 

З позовної заяви (вх. № 04-34-8787вих-17 від 28.08.2017 р.) вбачається наступне обгрунтування прокурором свого права на пред'явлення позову: оскільки органи Державної екологічної інспекції у м. Києві не мають коштів для сплати судового збору для подачі позовної заяви, з даним позовом до суду звертається прокурор.

 

Зазначені прокурором обставини не підтверджують наявності підстав для представництва, зазначеному в ст. 23 Закону. В даному випадку, прокурором жодних доказів з цього приводу не надано, крім того інших обґрунтувань щодо неможливості Державної екологічної інспекції у м. Києві представляти самостійно свої інтереси в суді, прокурором не наведено.

 

Прокурором жодним чином не зазначена неможливість Київської міської ради здійснювати самостійне представництво в суді.

 

Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”, прокурор зобов'язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного представника або відповідного суб'єкта владних повноважень.

 

Тобто, обов'язковою умовою подання прокурором позову є попереднє, до звернення до суду, повідомлення про це громадянина та його законного представника або відповідного суб'єкта владних повноважень.

 

Прокурором надана копія повідомлення про намір пред'явити позов від 23.08.2017 року № 04 34 8785вих17. При цьому прокурором не надано доказів направлення відповідного повідомлення до Державної екологічної інспекції у м. Києві та до Київської міської ради.

 

Саме по собі існування повідомлення не свідчить про його направлення до відповідного суб'єкта владних повноважень до подачі позову.

 

Звертаємо увагу суду, що повідомлення про намір пред'явити позов датовано 23.08.2017 року та має вихідних номер № 04 34 8785вих17, позовна заява датована 28.08.2017 р. та має вихідний номер № 04 34-8787вих-17.

 

До позивача - Державної екологічної інспекції у м. Києві — позовна заява була відправлена 28.08.2017 року об 11.47 (поштове відправлення № 45457878123).

 

До позивача - Київській міській раді — позовна заява була відправлена 28.08.2017 року об 11.47 (поштове відправлення № 45457878789).

 

До відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТАЙП", м. Київ - позовна заява була відправлена 28.08.2017 року об 11.47 (поштове відправлення № 4230301446877).

 

24.08.2017 року (День незалежності України, вихідний день), 25.08.2017 року (вихідний), 26.08.2017 року (субота) та 27.08.2017 року (неділя) були неробочими днями.

 

Розрив в один порядковий номер між повідомленням (№ 04 34 8785вих17) та позовною заявою (№ 04 34-8787вих-17), зазначення в повідомленні про те, що “підготовлена позовна заява”, відправлення позивачам та відповідачу копій позовної заяви 28.08.2017 року об 11-47, викликають обгрунтовані сумніви в тому, що повідомлення про намір пред'явити позов взагалі направлялося, а якщо і направлялося то до до звернення до суду.

 

Тобто, прокурором не надано доказів направлення відповідного повідомлення до подачі позову, а отже - виконання вказаної норми закону - не надано.

 

Таким чином, прокурором в порушення ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”, ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 53 ГПК України не доведено наявність підстав для здійснення ПРЕДСТАВНИЦТВА інтересів держави в суді (Прокурором не наведено обґрунтувань щодо неможливості Київської міською радою, Державною екологічною інспекцією м. Києва представляти самостійно без представництва Прокурором, свої інтереси в суді) та не виконані вимоги щодо попереднього повідомлення органу про пред'явлення позову.

 

Відповідно до статті 41 ГПК України прокурор є самостійним учасником судового процесу.

 

Відповідно до ч. 4 ст. 53 ГПК України, невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді має наслідком застосування положень, передбачених статтею 174 цього Кодексу.

 

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 174 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи у разі, якщо позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано.

 

Оскільки господарський суд порушив провадження у справі за позовом прокурора, який не має права на подачу позов, такий позов підлягає залишенню без розгляду відповідно до пункту 2 частини першої статті 226 ГПК України.

 

Зважаючи на вищевикладене, позовна заява має бути залишена без розгляду.

 

Керуючись ч. 4 ст. 53, ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, ТОВ “ІНТАЙП” -

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

позов заступника прокурора м. Києва залишити без розгляду.

 

Додаток:

1. Інформація про стан поштового відправлення № 45457878123, № 45457878789, №  6230301446877.

 

“28” грудня 2017 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Право прокурора на подання позову до господарського суду не залежить від наявності у прокурора матеріалів прокурорської перевірки з того питання, з якого подано позов. Детальніше щодо участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року №7) (посилання)

 • Щодо підстави повернення позову, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 174 ГПК, то у разі її виявлення після прийняття позовної заяви позов, з урахуванням конкретних обставин, підлягає залишенню без розгляду згідно з пунктом 2 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України. Детальніше щодо повернення позовної заяви та залишення її без розгляду дивись п. 3.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18) (посилання)

 • Конституційний суд України звертає увагу, що під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах", зазначеним у ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади (це положення викладене в п. 5 Рішення Конституційного суду України від 09.02.1999 року у справ №1-7/99) (посилання)

 • В ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що наявність підстав для представництва може бути оскаржена відповідачем (його представником) або суб'єктом владних повноважень.

 • Із врахуванням того, що "інтереси держави" є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

 • Законодавством не встановлено критеріїв належності засобів захисту інтересів держави, що дає можливість переконати суд, що захист здійснюється належним чином, і, що прокурор не має права здійснювати представництво.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"