Заява про заміну первісного відповідача належним відповідачем (в господарському судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Господарський суд м. Києва

адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

 

судді Проконову К.М.

по справі № 922/773/17

 

Позивача: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 01004, м. Київ,

вул. Басейна, буд. 7,

тел. (044) 704 12 78

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 20, оф. 18,

тел. (044) 704 36 36

 

ЗАЯВА

 • про заміну первісного відповідача належним відповідачем

  Лата Н.Ф. Процесуальні особливості заміни неналежного відповідача в господарському процесі (посилання)

 

У провадженні судді Господарського суду м. Києва Проконова К.М. знаходиться справа №922/773/17 за позовом ТОВ “ІНТАЙП” до Представництва Компанії “КОМІОН” в Україні про стягнення заборгованості за договором про виконання робіт № 914-ПР/17/3 від 14.06.2017 у сумі 153 621,89 грн. основного боргу, 124 225,60 грн. основного боргу, 5 391,05 грн. - 3% річних, 24 005,24 грн. інфляційних витрат.

Детальніше про заміну первісного відповідача належним відповідачем дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 (посилання)

 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разв розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залуччити до участі у ній співвідповідача. Якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Від заміни неналежної сторони слід відрізняти правонаступництво. Підставою процесуального правонаступництва є правонаступництво в матеріальному праві, тоді як заміна неналежної сторони не передбачає будь-якого матеріально-правового зв'язку між особами, які замінюють один одного.

На відміну від заміни неналежної сторони, правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу. Всі дії, вчинені у процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для нього. Тоді як при заміні неналежної сторони розгляд справи може починатися заново.

 

Названий договір укладено між позивачем (виконавець) та Швейцарською Компанією "КОМІОН" (COMION), яка діє в Україні через Представництво "КОМІОН" (замовник).

 

Як роз'яснено в п. 1.7 постанови № 18 від 26.12.2011р. Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", відповідно до чинного законодавства, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про господарські товариства", “Про акціонерні товариства", “Про банки і банківську діяльність", юридичні особи для здійснення своїх функцій мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами. Коло повноважень відокремленого підрозділу юридичної особи стосовно здійснення у господарському суді повноваження сторони у справі від імені цієї особи визначається установчими документами останньої, положенням про відокремлений підрозділ, яке затверджено юридичною особою, або довіреністю, виданою нею ж у встановленому порядку керівникові цього підрозділу. При цьому слід мати на увазі, що стороною у справі є юридична особа, від імені якої діє відокремлений підрозділ, і рішення приймається саме стосовно підприємства чи організації - юридичної особи, але в особі її відокремленого підрозділу.

 

Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

 

Як вбачається з відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України правовий статус суб'єкта Представництва “КОМІОН" - без права юридичної особи.

 

Також, відповідно до Положення про “Представництво “КОМІОН”, що наявне в матеріалах справи та з яким позивач ознайомився в порядку ознайомлення з матеріалами справи, Представництво є відокремленим підрозділом Компанії та не має статусу юридичної особи.

 

Тобто, у даному випадку, позов пред'явлено до представництва, яке не є юридичною особою та не може бути відповідачем у даній справі з огляду на приписи ст. 45 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу, а саме юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування.

 

На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 45, 48 Господарського процесуального кодексу України, позивач, -

Після винесення ухвали про заміну неналежного відповідача за клопотанням нового відповідача розгляд справи починається спочатку. Відповідно, спочатку починається і перебіг строку вирішення спору, який розпочинається з дня винесення ухвали про заміну неналежного відповідача.

 

ПРОСИТЬ:

 

 • замінити первісного відповідача по справі №922/773/17 за позовом ТОВ “ІНТАЙП” до Представництва компанії “КОМІОН” в Україні про стягнення заборгованості за договором про виконання робіт № 914-ПР/17/3 від 14.06.2017, належним відповідачем — Швейцарська Компанія “КОМІОН” в особі Представництва компанії “КОМІОН”.

18 грудня 2017 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься в матеріалах справи)

 • Лата Н.Ф. Процесуальні особливості заміни неналежного відповідача в господарському процесі (посилання)

 • Детальніше про заміну первісного відповідача належним відповідачем дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 (посилання)

 • Від заміни неналежної сторони слід відрізняти правонаступництво. Підставою процесуального правонаступництва є правонаступництво в матеріальному праві, тоді як заміна неналежної сторони не передбачає будь-якого матеріально-правового зв'язку між особами, які замінюють один одного.

  На відміну від заміни неналежної сторони, правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу. Всі дії, вчинені у процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для нього. Тоді як при заміні неналежної сторони розгляд справи може починатися заново.

 • Після винесення ухвали про заміну неналежного відповідача за клопотанням нового відповідача розгляд справи починається спочатку. Відповідно, спочатку починається і перебіг строку вирішення спору, який розпочинається з дня винесення ухвали про заміну неналежного відповідача.

 • Ухвали про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача не можуть бути оскаржені в апеляційному та у касаційному порядку.

 • У разі якщо заява (клопотання) про залучення іншого відповідача або про заміну відповідача залишається судом без задоволення, то ухвала з цього приводу не виноситься, а про відхилення відповідної заяви (клопотання) зазначається в описовій частині рішення суду або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"