Заява про призначення судової експертизи (в адміністративному судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • Харківський окружний адміністративний суд

  Варто зауважити, що правом призначення судової експертизи наділені суди першої інстанції та суди апеляційної інстанції, якими досліджуються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у повному обсязі на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Що ж до суду касаційної інстанції, то він таким правом не наділений, оскільки відповідно процесуального законодавства не може досліджувати нові докази.

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська 18-Б-3

судді Ярема Л. М

по справі № 820/2345/15-а

Позивача: ТОВ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 85456525

з місцезнаходженням: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, тел. (057) 704 12 78

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

ЗАЯВА

 • про призначення судової експертизи

  Більш детально з особливостями проведення судових експертиз можна познайомитись у статтях Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики (посилання);

   

  Ходанович В.О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (посилання).

В провадженні судді Харківського окружного адміністративного суду Ярема Л.М. знаходиться справа № 820/2345/15-а за позовом ТОВ «ІНТАЙП» до Західної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.09.2015 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на відсутність порушень порядку ведення фінансово-господарської діяльності та порушення працівниками Західної ОДПІ процедури проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Кодексу адміністративного судочинства України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта.

 • 25 жовтня 2015 року Харківським окружним адміністративним судом на підставі заяви ТОВ «ІНТАЙП» було витребувано у відповідача матеріали проведеної позапланової документальної перевірки. За результатами попереднього огляду вказаних матеріалів позивачем було виявлено підчистки, дописки в текстах матеріалів перевірки. Дана обставина має значення для оскарження законності прийняття Західною ОДПІ м. Харкова податкового повідомлення-рішення від 25.09.2015 року про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. та потребує з'ясування.

  При складанні клопотання про призначення експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці є досить частими випадки, коли суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв'язку з її недоцільністю.

Оскільки суд для аналізу документів на предмет підробки не має відповідних спеціальних знань, призначення експертизи є необхідним та створює умови для правильного та швидкого вирішення справи.

 • В Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) в п. 3 розділу І наведено орієнтовний перелік вирішуваних технічною експертизою документів питань.

  Орієнтовний перелік вирішуваних судовою експертизою питань (посилання)

З огляду на окреслений предмет спору, зважаючи на потребу в спеціальних знаннях для з'ясування обставин, що мають значення для справи, керуючись ст. 66, 81 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач, -

ПРОСИТЬ СУД

 • 1. Призначити технічну експертизу документів матеріалів перевірки по справі № 820/2345/15-а за позовом ТОВ «ІНТАЙП» до Західної ОДПІ м. Харкова про скасування рішення про накладення штрафу на ТОВ “ІНТАЙП” у розмірі 25 000 грн. прийнятого на підставі проведення позапланової документальної перевірки ТОВ “ІНТАЙП”.

  Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі є недопустимим. Більш детально щодо постановки питань перед експертом дивись п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • 2. Проведення експертизи доручити Харківському наукового дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. Бокаріуса М.С.

  Судова експертиза, як правило, проводиться за зонами регіонального обслуговування. За наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи. Більш детально щодо призначення експертизи за зоною обслуговування дивись п. 8 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • 3. Поставити експертам Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. Бокаріуса М.С. наступні питання:

  Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу

- Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?

- Чи замінювались у документі аркуші?

05 листопада 2015 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Варто зауважити, що правом призначення судової експертизи наділені суди першої інстанції та суди апеляційної інстанції, якими досліджуються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у повному обсязі на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Що ж до суду касаційної інстанції, то він таким правом не наділений, оскільки відповідно процесуального законодавства не може досліджувати нові докази.

 • Більш детально з особливостями проведення судових експертиз можна познайомитись у статтях Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики (посилання);

   

  Ходанович В.О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (посилання).

 • При складанні клопотання про призначення експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці є досить частими випадки, коли суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв'язку з її недоцільністю.

 • Орієнтовний перелік вирішуваних судовою експертизою питань (посилання)

 • Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі є недопустимим. Більш детально щодо постановки питань перед експертом дивись п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • Судова експертиза, як правило, проводиться за зонами регіонального обслуговування. За наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи. Більш детально щодо призначення експертизи за зоною обслуговування дивись п. 8 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"