Позовна заява про стягнення коштів (захист прав споживачів) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Дзержинський районний суд м. Харкова

61202, м. Харків, проспект Перемоги, 52-В

 

 • Позивач: Литвинов Валерій Олегович

  Згідно зі змістом п. 22 ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо громадянин (покупець, замовник) у правовідносинах виступає як підприємець, або фактично використовував придбаний чи замовлений товар у підприємницькій діяльності, або як найманий працівник, то він не може бути позивачем у справі із захисту прав споживачів.

адреса: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, кв. 156

тел. (057) 704 12 58

 

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 36 36

 

Відповідач 1: "АРКТІК ЕЛЕКТРОНІКС КО. ЛТД.”

Адреса: Arctic Electronics Main Bldg., 250 5-th Avenue, 2,

Salt Lake City, USA, 100 742

Адреса для листування: 04070, Україна, Київ-70, А/С-78

номер засобу зв’язку: 0 800 000 000

Відповідач 2: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АРКТІК ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА КОМПАНІ"

код за ЄДРПОУ 85858585

з місцезнаходженням: 62300, м. Харків, вул. Декабристів, 16

 

Ціна позову: 16 554 гривень 00 копійок

 

позивач як споживач відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України “Про захист прав

 споживачів” звільнений від сплати судового збору

В новій редакції Закону України "Про судовий збір" від 01.09.2015 року, на відміну від попередніх редакцій, відсутня пільга щодо звільнення від сплати судового збору за позови про захист прав споживачів, однак таке положення залишилось в ч. 3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", тому судова практика може бути неоднозначна.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про стягнення коштів

  Щодо застосування Закону України "Про захист прав споживачів" до правовідносин із надання фінансово-кредитних послуг, страхування, туристичних послуг та договорів, за якими організації залучають кошти громадян для будівництва житла дивись Лист Верховного суду України від 01.02.2013 року "Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів" (поислання)

18 грудня 2014 року між мною та ТОВ “КЛАРК” було укладено усний договір купівлі-продажу холодильника Arctic, модель RL 44 ECPS 1, серійний номер A87877AZ125689K (далі за текстом – “товар”).

 • (Див. Додаток 1. Доказ укладення договору купівлі-продажу – копія чеку № 56565656 від 18.12.2014 р.)

  Вимоги можуть заявляти споживачі, які мають на товари квитанцію, товарний чи касовий чек або інший письмовий документ. Втрата зазначених документів, неодержання їх при придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити факт купівлі-продажу з допомогою свідків.

  Тобто, тягар доказування факту придбання, замовлення товарів (послуг) покладається на споживача.

Виробником товару є “Арктік Електронікс Ко. Лтд.” (відповідач 1), що вказано в супровідній до товару документації. Імпортером товару в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю "АРКТІК ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА КОМПАНІ" (відповідач 2), що вбачається з аналізу інформації, розміщеній на сайті arctic.com та на сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (щодо державної реєстрації юридичної особи, відповідача 2).

(Див. Додаток 2. Доказ, що відповідач 2 є офіційним імпортером відповідача 1 – роздруківка

з сайту arctic.com та з сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр»

щодо державної реєстрації юридичної особи відповідача 2)

Відповідачем 1, “Артктік Електронікс Ко. Лтд.”, встановлено на товар гарантійний строк впродовж 12 місяців від дня продажу, безкоштовне сервісне обслуговування — 36 місяців від дня продажу, строк служби – 5 років.

(Див. Додаток 3. Доказ встановлення гарантійного строку, безкоштовного

сервісного обслуговування, строку служби – копія витягу з гарантійної книжки на товар)

 • 20 березня 2015 року у товарі виник недолік (у вигляді підвищеного шуму під час його роботи). На мою думку, такий недолік не пов’язаний із порушенням правил та умов його експлуатації. Враховуючи це, керуючись правом на безоплатне усунення недоліків, передбаченим ч. 10 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, я звернувся до територіального відділення сервісного центру “Артктік Електронікс Ко. ЛТД” (далі – СЦ “Артктік”) з метою отримання безкоштовного сервісного обслуговування.

  До фактів, які підлягають доказуванню у справах про захист прав споживачів, насамперед, слід віднести: чи мало місце придбання продукції (замовлення послуги); чи надавалась інформація про товар (послугу) і яка саме; відомості про властивості товару та відповідність їх потребам споживача та вимогам встановлених нормативів; чи мало місце використання товару; чи мало місце заподіяння шкоди, що завдана життю, здоров'ю або майну споживача.

За моїм зверненням 22 березня 2015 року представником СЦ “Артктік” було проведено таке обслуговування холодильника, та складено Акт № 561000898989 від 25.03.2015 року про списання товару внаслідок “неможливості усунення недоліку зважаючи на те, що він знаходиться у запіненій зоні”.

(Див. Додаток 4. Доказ звернення, проведення огляду та неможливості усунення недоліку в товарі -–

копія Акту 561000898989 від 25.03.2015 р.)

Актом зафіксовано, що недолік товару усуненню не підлягає. Згідно приписів п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про захист прав споживачів”, такий недолік є істотним.

Враховуючи дану обставину, я, керуючись своїм правом споживача відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, 28 березня 2015 року надав заяву до територіального відділення СЦ “Артктік” про заміну товару на аналогічний. Того ж дня заяву було прийнято до розгляду СЦ “Артктік” .

(Див. Додаток 5. Доказ звернення з вказаною заявою та отримання заяви СЦ “Артктік” -–

копія заяви від 28.03.2015 року з відміткою про прийняття до розгляду)

Протягом тривалого часу відомостей щодо розгляду моєї заяви не надходило. Враховуючи це, 08.04.2015 року надіслав на адресу уповноваженого СЦ “Артктік” заяву про розірвання договору та повернення грошових коштів за товар.

(Див. Додаток 6. Доказ відправлення заяви -–

копії: заяви від 08.04.2015 року, опису вкладення в цінний лист,

чеку № 6871 від 08.04.2015 р., повідомлення про вручення)

В своєму листі від 10.04.2015 року на мою заяву, СЦ “Артктік” вказав, що він виконав свої обов’язки шляхом надання Акту (вимоги про повернення товару). Додатково Сервісним центром було повідомлено, що мою заяву направлено на розгляд до Сервісного департаменту компанії “Артктік Електронікс Україна”.

(Див. Додаток 7. Доказ надання відповіді на мою заяву СЦ “Артктік” -–

копії листа СЦ “Артктік” від 10.04.2015 року, конверта)

Після цього, мною було здійснено заходи щодо отримання інформації про стан розгляду моєї заяви.

(Див. Додаток 8. Доказ направлення відповіді на лист СЦ “Артктік” від 10.04.2015 року -–

копії: відповіді на лист СЦ “Артктік” від 10.04.2015 року, опису вкладення в цінний лист,

чеку, повідомлення про вручення)

Однак, протягом встановленого чинним законодавством України строку для розгляду звернень громадян, відповіді не надійшло.

 • На підставі вищевикладеного вважаю, що відповідачем 1 порушено моє право на належну якість продукції та не виконано вимоги закону щодо заміни товару на аналогічний належної якості або повернення сплаченої грошової суми за товар.

  Товаром неналежної якості слід вважати такий, що не відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору або вимогам, які до нього пред'являються, наданій щодо нього виготівником чи продавцем інформації, а також проданий після закінчення строку його придатності чи фальсифікований.

  Детальніше щодо визнання товару таким, що є неналежної якості та судового захисту у випадку отримання такого товару дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 12.04.1996 року №5 (посилання)

Зазначене я обґрунтовую наступним.

Згідно ч. 10 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку.

Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (імпортеру) інші вимоги, відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”.

Відповідно до припису ч. 13 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

З аналізу обставин справи, можна стверджувати, що вказані умови наявні, враховуючи наступне:

по-перше, недолік товару виявлено 20 березня 2015 року, протягом 5 років з дати його продажу (дата продажу 18.12.2014 р.). Отже, це свідчить про виявлення недоліку в період строку служби товару;

по-друге, Актом № 56100898989 від 25.03.2015 року зафіксовано неможливість усунення недоліку товару. Даний факт вказує на істотність недоліку в розумінні п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про захист прав споживачів”;

по-третє, усунення недоліків товару протягом строку, встановленого Законом України “Про захист прав споживачів”, не було виконано;

по-четверте, оскільки вимоги споживача щодо усунення недоліків не були задоволені, 28.03.2015 року я подав заяву про повернення грошових коштів або заміну товару на аналогічний;

по-п’яте, вищевказану заяву було прийнято до розгляду 28.03.2015 року, проте жодних відомостей про вирішення питань, вказаних в заяві, не надійшло й по теперішній час;

по-шосте, вимоги споживача підлягають задоволенню, якщо імпортер, виробник не доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання (п. 14 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”). Даною нормою встановлюється презумпція правомірності позивача-споживача, доки дані обставини не будуть доведені відповідачами.

Щодо визначення підсудності спору

Згідно ч. 5 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

Мною, як позивачем, було вирішено пред’явити спір за зареєстрованим місцем проживання.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. ст. 5, 6, ч. 1 ст. 8, ч. 10 ст. 8, ч. 9 ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів”, ч. 1 ст. 708 Цивільного кодексу України, керуючись ст. 3, ч. 5 ст. 110, ст. 118 Цивільного процесуального кодексу України,–

ПРОШУ СУД:

стягнути солідарно з

- відповідача 1, "АРКТІК ЕЛЕКТРОНІКС КО. ЛТД.” (адреса: Arctic Electronics Main Bldg., 250 5-th Avenue, 2, Salt Lake City, USA, 100 742, Україна, Київ-70, А/С-140), та

- відповідача 2, ТОВ “Артктік Електронікс Компані Україна” (код за ЄДРПОУ 85858585 з місцезнаходженням: 62300, м. Харків, вул. Декабристів, 16),

16 554, 00 гривень (шістнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 00 копійок).

Додатки:

1. Копія чеку № 56565656 від 18.12.2014 р.;

2. Роздруківка з сайту arctic.com та з сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр» щодо державної реєстрації юридичної особи відповідача 2;

3. Копія витягу з гарантійної книжки на товар;

4. Копія Акту 561000898989 від 25.03.2015 р.;

5. Копія заяви від 28.03.2015 року з відміткою про прийняття до розгляду;

6. Копії заяви від 08.04.2015 року, опису вкладення в цінний лист, чеку № 6871 від 08.04.2015 р., повідомлення про вручення;

7. Копії копії відповіді СЦ “Артктік” від 10.04.2015 року, конверта;

8. Копії відповіді на лист СЦ “Артктік” від 10.04.2015 року, опису вкладення в цінний лист, чеку, повідомлення про вручення;

9. Копії позовної заяви та всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів.

05 жовтня 2015 року

Представник позивача за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 • Згідно зі змістом п. 22 ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо громадянин (покупець, замовник) у правовідносинах виступає як підприємець, або фактично використовував придбаний чи замовлений товар у підприємницькій діяльності, або як найманий працівник, то він не може бути позивачем у справі із захисту прав споживачів.

 • В новій редакції Закону України "Про судовий збір" від 01.09.2015 року, на відміну від попередніх редакцій, відсутня пільга щодо звільнення від сплати судового збору за позови про захист прав споживачів, однак таке положення залишилось в ч. 3 ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", тому судова практика може бути неоднозначна.

 • Щодо застосування Закону України "Про захист прав споживачів" до правовідносин із надання фінансово-кредитних послуг, страхування, туристичних послуг та договорів, за якими організації залучають кошти громадян для будівництва житла дивись Лист Верховного суду України від 01.02.2013 року "Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів" (поислання)

 • Вимоги можуть заявляти споживачі, які мають на товари квитанцію, товарний чи касовий чек або інший письмовий документ. Втрата зазначених документів, неодержання їх при придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити факт купівлі-продажу з допомогою свідків.

  Тобто, тягар доказування факту придбання, замовлення товарів (послуг) покладається на споживача.

 • До фактів, які підлягають доказуванню у справах про захист прав споживачів, насамперед, слід віднести: чи мало місце придбання продукції (замовлення послуги); чи надавалась інформація про товар (послугу) і яка саме; відомості про властивості товару та відповідність їх потребам споживача та вимогам встановлених нормативів; чи мало місце використання товару; чи мало місце заподіяння шкоди, що завдана життю, здоров'ю або майну споживача.

 • Товаром неналежної якості слід вважати такий, що не відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору або вимогам, які до нього пред'являються, наданій щодо нього виготівником чи продавцем інформації, а також проданий після закінчення строку його придатності чи фальсифікований.

  Детальніше щодо визнання товару таким, що є неналежної якості та судового захисту у випадку отримання такого товару дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 12.04.1996 року №5 (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"