Позовна заява про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу (звільнення за скороченням) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

 • Дзержинський районний суд м. Харкова

  Позови, що виникають з трудових відносин,можуть пред'являтися до суду за вибором позивача як за місцем проживання/місцем знаходження відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ст.ст. 109-110 ЦПК України).

61202, м. Харків, проспект Перемоги, 52-В

 

ПОЗИВАЧ: Деркач Ганна Борисівна,

адреса: 61072, м. Харків, пр-кт Леніна, 41/43, кв. 120,

тел. +38 057 777 00 00

 

Представник за довіреністю:

Бондар Ольга Іванівна

адреса мешкання: 61052, м. Харків,

вул. Полтавський шлях, буд. 2, кв. 2

тел. +38 057 777 00 00

 

ВІДПОВІДАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю "НАШ ЧАС"

місцезнаходження: 04075, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 186

ЄДРПОУ 85858585

тел. +38 057 777 77 77

 

Ціна позову: 5000,00 грн.

Судовий збір не підлягає сплаті відповідно до

п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”

В п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”, в редакції від 1 вересня 2015 року,  виключено з категорії пільгових справи "за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин" (на кшталт вимоги про відшкодування моральної шкоди).

Дивись позицію Верховного суду України, викладену у Постанові від 30.11.2016 р., справа № 226/168/15-ц за (посиланням).

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

В разі, якщо позивач проживав в гуртожитку та після звільнення був виселений з нього, слід розглянути питання про зобов’язання відповідача вселити особу до гуртожитка.

Позивач, Деркач Ганна Борисівна, з “20” травня 1999 року працювала на посаді викладача іноземної мови на курсах іноземної мови ТОВ “НАШ ЧАС”.

 

Додаток 1. Копія трудової книжки СА № 111111

 

 • “09” червня 2017 року позивачку було повідомлено про те, що через 2 місяці її буде звільнено за скороченням штату. Наказом № 12-к/2017 від “10” серпня 2017 року позивача було звільнено з роботи.

 

Додаток 2. Копія наказу про звільнення № 12 к/2017 від “10” серпня 2017 року

 

Таке рішення відповідача позивач вважає незаконним.

 

 • Оскільки позивач була звільнена за п. 1 ст. 40 КЗпП України (скорочення штату працівників), відповідачеві слід було керуватись ст. 42 КЗпП України, яка визначає, за якими принципами обирається особа, яка має бути звільнена за скороченням штату, а саме:

  Питання обґрунтованості прийняття рішення про звільнення за скороченням чисельності працівників викладено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. №9 (посилання).

 

при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним — при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

 

 • Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

  {$TEXT}

 

Таким чином, перш за все, відповідач мав порівняти кваліфікацію та продуктивність праці всіх викладачів іноземної мови. Проте, відповідач пішов іншим шляхом, і порівнював викладачів за іншими параметрами. Зокрема, вирішальними стали дані службових характеристик викладачів, виданих менеджером з персоналу після незаконного звільнення позивачки, з яких можна зробити висновок про суб'єктивне бачення менеджера з персоналу ТОВ “НАШ ЧАС” Безродного О.Б. ставлення викладачів до роботи, але аж ніяк не про кваліфікацію та продуктивність праці.

 

Додаток 3. Копія відповіді ТОВ “НАШ ЧАС” на звернення Деркач Г.Б.

 

 • В підтвердження своєї переваги перед іншими викладачами іноземної мови саме за кваліфікацією, позивачка представляє докази того, що:

  Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, крім випадків, передбачених ст.ст. 43, 43-1 КЗпП України. 

  Додатково дивись позицію Верховного Суду України щодо обгрунтованості рішення профспілкового органу у постанові від 01.07.2015 року, № 6-119 цс15 за (посиланням).

1) позивачка, на відміну від інших викладачів ТОВ “НАШ ЧАС”, має аж 2 вищі філологічні освіти;

 

Додаток 4. Копії дипломів Деркач Г.Б.

 

2) позивачка єдина серед викладачів кафедри здобула ступінь кандидата психологічних наук, для чого склала 2 іспити на «відмінно»;

 

Додаток 5. Довідка НТУ “ХПІ” від 06.04.2017 р. № 218

 

3) позивачка постійно підвищувала свою кваліфікацію (чого не робили інші викладачі курсів іноземних мов), про що має 5 сертифікатів та 2 свідоцтва.

 

Додаток 6. Копії свідоцтв та сертифікатів про підвищення кваліфікації

 

Позивачка також мала більш високу продуктивність праці порівняно з іншими викладачами. Вона вела заняття в групах по 15-20 чоловік, займалась науковою діяльністю.

 

Додаток 7. Копія диплома кандидата психологічних наук ДК № 000000 від 07.04.2017 року

 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КЗпП України, позивач, Деркач Ганна Борисівна, мала переважне право на залишення на роботі. Проте, через невиконання приписів закону відповідачем було порушено це право.

 

Більш того, навіть якщо відповідач помилково дійшов висновку про рівність викладачів іноземних мов за кваліфікацією та продуктивністю праці, Деркач Г.Б мала й інші переваги, що згідно закону мають другорядне значення.

 

Так, Деркач Г.Б. єдина серед викладачів іноземних мов є особою, в сім'ї якої немає інших працівників із самостійним заробітком, - позивачка проживає разом із матір'ю-пенсіонеркою та сестрою, що навчається в університеті на денній формі навчання.

 

Додаток 8. Довідка про склад сім'ї та прописку.

 

Додаток 9. Копія пенсійного посвідчення матері.

 

Додаток 10. Довідка ХАДІ про те, що Деркач А.О. навчається на денній формі.

 

Крім того, позивачка має найбільш тривалий безперервний стаж роботи на даному підприємстві.

 

Таким чином, відповідач не виконав приписів ст. 42 КЗпП України, а при звільненні позивача керувався не ст. 42 КЗпП України, а власним баченням того, хто «не гідний» залишитись працювати у Товаристві.

 

Відповідно до наведеного, позивач мала переважне право на залишення на роботі згідно ст. 42 КЗпП України, проте воно було порушено відповідачем.

 

Згідно ч. 1, 2 ст. 235 КзпП України, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

 

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

 

Згідно довідки, наданої відповідачем, середня (середньомісячна) заробітна плата складала 6000,00 грн.

 

Додаток 11. Довідка про середню заробітну плату від 13.08.2017 року № 126

 

 • З дати незаконного звільнення позивача по дату звернення до суду пройшло 25 днів. Відповідно, середня заробітна плата за час вимушеного прогулу складає 6000,00 * 25/30 = 5000,00 грн.

  Виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу не підлягає зменшенню на суму отриманої працівником допомоги по безробіттю.

  Подібна правова позиція викладена у постанові Верховний Суд України від 25.05.2016 р. по справі №6-511цс16 за (посиланням).

 

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 42, 235 Кодексу Законів про працю України, керуючись ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України,-

 

ПРОШУ СУД:

 

1) Поновити Деркач Ганну Борисівну на роботі в ТОВ “НАШ ЧАС” (код за ЄДРПОУ 85858585) на посаді викладача іноземних мов.

 

 • 2) Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАШ ЧАС” (код за ЄДРПОУ 85858585) на користь Деркач Ганни Борисівни 5000,00 (п'ять тисяч) грн. середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

  У разі поновлення на роботі працівника, якого було звільнено на підставі скорочення штату, виплачена одноразова грошова допомога підлягає поверненню роботодавцю.

  Додатково дивись:

  - Постанову Верховного Суду України від 01.02.2017 року по справі №753/18948/15ц за (посиланням).

 

Додатки:

1. Копія трудової книжки СА № 111111.

2. Копія наказу про звільнення № 12 к/2017 від “10” серпня 2017 року

3. Копія відповіді ТОВ “НАШ ЧАС” на звернення Деркач Г.Б.

4. Копії дипломів Деркач Г.Б.

5. Довідка НТУ “ХПІ” від 06.04.2017 р. № 218

6. Копії свідоцтв та сертифікатів про підвищення кваліфікації

7. Копія диплома кандидата психологічних наук ДК № 000000 від 07.04.2017 року

8. Довідка про склад сім'ї та прописку.

9. Копія пенсійного посвідчення матері.

10. Довідка ХАДІ про те, що Деркач А.О. навчається на денній формі.

11. Довідка про середню заробітну плату від 13.08.2017 року № 126.

12. Копія довіреності представника.

13. Копія позовної заяви для відповідача.

 

«04» вересня 2017 р. ______________________ О.І. Бондар

 • Позови, що виникають з трудових відносин,можуть пред'являтися до суду за вибором позивача як за місцем проживання/місцем знаходження відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ст.ст. 109-110 ЦПК України).

 • В п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір”, в редакції від 1 вересня 2015 року,  виключено з категорії пільгових справи "за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин" (на кшталт вимоги про відшкодування моральної шкоди).

  Дивись позицію Верховного суду України, викладену у Постанові від 30.11.2016 р., справа № 226/168/15-ц за (посиланням).

 • В разі, якщо позивач проживав в гуртожитку та після звільнення був виселений з нього, слід розглянути питання про зобов’язання відповідача вселити особу до гуртожитка.

 • Порушення строку попередження працівника про звільнення не є достатньою підставою поновлення працівника на роботі в судовому порядку. У такому випадку суд може змінити дату звільнення працівника, зарахувавши строк попередження в період роботи з виплатою працівнику заробітної плати за цей час.

 • Правова позиція Верховного Суду України щодо порядку та підстав, необхідних для визнання звільнення за скороченням штатів законним, викладена:

  - у постанові Верховного Суду України від 27.05.2015 року по справі № 6-112цс15 за (посиланням).

  - у постанові Верховного Суду України від 23.03.2016 року по справі № 6-2748цс15 за (посиланням).

 • Питання обґрунтованості прийняття рішення про звільнення за скороченням чисельності працівників викладено в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. №9 (посилання).

 • {$TEXT}
 • Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за попередньою згодою профспілкового органу, крім випадків, передбачених ст.ст. 43, 43-1 КЗпП України. 

  Додатково дивись позицію Верховного Суду України щодо обгрунтованості рішення профспілкового органу у постанові від 01.07.2015 року, № 6-119 цс15 за (посиланням).

 • Виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу не підлягає зменшенню на суму отриманої працівником допомоги по безробіттю.

  Подібна правова позиція викладена у постанові Верховний Суд України від 25.05.2016 р. по справі №6-511цс16 за (посиланням).

 • У разі поновлення на роботі працівника, якого було звільнено на підставі скорочення штату, виплачена одноразова грошова допомога підлягає поверненню роботодавцю.

  Додатково дивись:

  - Постанову Верховного Суду України від 01.02.2017 року по справі №753/18948/15ц за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"