Посадова інструкція пекаря (3-го розряду) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ТОВ «ФАМАГУСТА»

________________ Панфілов І.І.

 • "10" травня 2018 року

  Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 • Посадова інструкція пекаря

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

 • (код КП — 7412)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність пекаря Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМАГУСТА” (надалі - Товариства).

1.2. Пекар належить до професійної групи "Робітників”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 7412.

1.3. Пекар призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Товариства відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

1.4. Пекар підпорядковується безпосередньо завідувачу виробництва.

1.5. У своїй діяльності пекар керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАМАГУСТА», локальними нормативними актамиТовариства, у т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

1.6. В період тимчасової відсутності пекаря (у зв'язку з хворобою, відпусткою тошо) його обов'язки тимчасово виконує особа, призначена керівником Товариства за поданням завідувача виробництва, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків пекар:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Розробляє рецептуру хлібобулочних виробів.

2.2. Здійснює підбір вихідних матеріалів хлібобулочних виробів.

2.3. Здійснює первинне оброблення сировини: просіювання, промивання, перебирання, подрібнення, зм’якшення.

2.4. Просіває борошно, замішує і розділяє дріжджове тісто (опарне, безопарне), тісто для лавашу, коржів, пряників тощо.

2.5. Виготовляє різноманітні форми і підготовляє сировину до них.

2.6. Збиває креми, варить сиропи і просочки.

2.7. Підготовляє напівфабрикати для тортів, тістечок.

2.8. Здійснює процес випікання і смаження кондитерських та хлібобулочних виробів.

2.9. Укладає тістові заготовки на листи, в касети, форми.

2.10. Відсаджує печиво і тістечка на листи.

2.11. Визначає готовність тістових заготівок до випікання.

2.12. Готує л’єзон і змазує вироби перед випіканням, садить їх у піч, шафи, закладає в жир (фритюр).

2.13. Контролює температурний режим і вологість в пекарській камері за контрольно-вимірювальними приладами, додержує температуру фритюру.

2.14. Визначає закінчення процесу випікання, смаження виробів; виймає, охолоджує, глазурує вироби; оздоблює їх подрібненими горіхами, цукровою пудрою тощо.

2.15. Обслуговує пекарські камери, жарочні шафи, автомати для виготовляння пончиків та інше обладнання.

2.16. Виконує роботи з приймання і здачі зміни, чищення і миття, дезінфекції обладання, яке обслуговує, прибирання робочого місця, засобів, інструменту, а також по утриманню їх в належному стані.

2.17. Веде встановлену технічну документацію.

2.18. Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів організації, внутрішніх правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.19. У встановлені терміни проходить медичний огляд на предмет своєчасного виявлення захворювань, несумісних з виконанням обов'язків пекаря хлібобулочних виробів.

 

 

3. ПРАВА

 

Пекар має право:

3.1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.4 Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

3.5. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків, в тому числі забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Пекар несе відповідальність за:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. За невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва, пов'язаних з його трудовою функцією.

4.4. За розголошення інформації про Товариство, що відноситься до комерційної таємниці.

4.5. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.6. За спричинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

5. ПЕКАР ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Асортимент виробів.

5.2. Режим і тривалість випікання та жарення виробів.

5.3. Правила розсадки виробів на листах, касетах, формах.

5.4. Способи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості випечених виробів.

5.5. Способи регулювання тривалості випікання.

5.6. Норми виходу готових виробів.

5.7. Фактори, що впливають на випікання.

5.8. Прийоми первинної обробки сировини, що використовуються в кондитерському виробництві.

5.9. Технологію виготовляння дріжджового тіста, тіста для лавашу, коржів, печива.

5.10. Правила формування виробів.

5.11. Рецептуру виготовляння різноманітних фаршів, сиропів, просочок.

5.12. Режим охолодження готових виробів.

5.13. Правила роботи підприємств громадського харчування.

5.14. Правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі.

5.15. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за професією пекаря 3 розряду або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

 

Керівник ТОВ “ФАМАГУСТА”

______________/І.І. Панфілов/

     (підпис)

"10" травня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений(а):

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

 

ПІБ Дата Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"