Скарга на дії державного виконавця (відкриття провадження після спливу трирічного строку на примусове виконання)

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

Комінтернівський районний суд м. Харкова

 

 • Заявник: боржник Іванов Максим Володимирович

  Залежно від процесуального статусу скаржника у справі, рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені:

  - стягувачем - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів)

  - боржником - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення); відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів);

  - іншими учасниками та особами - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів).

адреса: 61068, м. Харків, вул. Польова 6, кв.101

номер засобу зв'язку 057 777 08 66

 

Сторони виконавчого провадження:

Стягувач: Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

адреса: 61037, м. Харків, вул. Доброхотова,11

 

Боржник: Іванов Максим Володимирович

адреса: 61068, м. Харків, вул. Польова 6, кв.101

 

 • Державний виконавець: державний виконавець

  Суб'єктом оскарження сторонами у суді, який видав виконавчий документ, може бути державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби, які представляють орган державної виконавчої служби, зазначений Законі України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

Міжрайонного відділу ДВС по Основ`янському та Слобідському

районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області

Крадовенко Н.І.

 

СКАРГА

 • на дії державного виконавця

  Детальніше про подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 6 за (посиланням).

 

25 жовтня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова прийняв рішення у справі № 641/9988/13-ц про стягнення з Іванова Максима Володимировича, на користь Комунального підприємства "Харківські теплові мережі", (р\р 260333012313 в – ВАТ «Державний ощадний банк України» МФО 351823, ЄДРПОУ 31557119) заборгованість за послуги з централізованого опалення та підігріву холодної води для потреб гарячого водопостачання у розмірі 3715,00 грн. та судові витрати у розмірі 229,40 грн.

 

18 грудня 2013 року судове рішення набрало законної сили.

 

13 березня 2017 року стягувач Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" пред'явив виконавчий листи № в/л 2/641/2990/13 від 18.12.2013 року для

Виконавчі документи, видані до 05.10.2016 р., пред'являються до виконання у строки, встановлені новим Законом.

виконання до Міжрайонного відділу ДВС по Основ`янському та Слобідському районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області. В той же день державний виконавець Крадовенко Н.І. прийняв постанову про відкриття виконавчого провадження № 47871312.

 

Постанова про відкриття виконавчого провадження № 47871312 є незаконною та підлягає скасуванню з огляду на наступне:

 

Відповідно до ч. 2 ст. 368 Цивільного процесуального кодексу України за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Пунктом 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» закріплено, що виконавчий лист є виконавчим документом, а тому, згідно з приписами ч. 1, ст. 12 зазначеного закону, він може бути пред'явлений до виконання протягом трьох років, якщо інше не передбачено законом. Цей строк починає спливати з наступного дня після набрання рішенням суду законної сили.

 

З огляду на припис п. 2 ч. 4 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження», у разі пропущення встановленого законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, державний виконавець повинен повернути стягувачу виконавчий документ без прийняття до виконання, про що винести відповідне рішення.

 

Як вбачається з вищевикладеного, 18 грудня 2013 року розпочався строк на примусове виконання судового рішення та у стягувача виникло право пред'явлення виконавчого листа до виконання. Цей строк не повинен перевищувати трьох років, стягувач міг пред’явити виконавчий лист до виконання включно до 18 грудня 2016 року.

 

Всупереч вимогам закону, стягувач пред’явив виконавчий лист до виконання лише 13 березня 2017 року тобто після спливу трирічного строку на примусове виконання судового рішення.

 

Пропуск встановленого строку пред'явлення виконавчого документа до виконання є підставою для повернення стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання.

 

Таким чином, постанова про відкриття виконавчого провадження № 47871312 від 13 березня 2017 року є незаконною.

 

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» копії постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення стягувачу та боржникові.

 

Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» копія постанови про відкриття виконавчого провадження надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Боржник вважається повідомленим про відкриття виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

 

Однак, в порушення викладених приписів права оскаржувані постанова до відома боржника належним чином доведена не була.

 

З постановою боржник ознайомився під час особистого візиту до ДВС 09 серпня 2017 року.

 

Статтею 74 Закону України «Про виконавче провадження» закріплено, що боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку. Згідно з приписом ч. 2 ст. 384, п. 1 ч. 1 ст. 385 Цивільного процесуального кодексу України така скарга подається до суду, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод. Частиною 5 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» встановлений такий же строк й для оскарження рішень та дій виконавця.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 385 Цивільного процесуального кодексу України, якщо строк для подання скарги був пропущений з поважних причин, то суд може його поновити.

 

ЦПК України не містить вичерпного переліку підстав, які відносяться до поважних і є підставою для поновлення пропущеного процесуального строку.

 

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” суди застосовують при розгляді Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі - Суд) як джерело права.

 

Пункт 1 статті 6 § 1 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом щодо будь-яких його цивільних прав та обов'язків. Таким чином, ця стаття проголошує "право на суд", одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати до суду позов з цивільно-правових питань.

 

Стаття 6 Конвенції встановлює процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі при розгляді цивільного позову в національному суді, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону.

 

Відповідно до усталеної практики Суду право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг. Такі обмеження не можуть шкодити самій суті права доступу до суду, мають переслідувати легітимну мету, а також має бути обґрунтована пропорційність між застосованими засобами та поставленою метою. Норми, що регулюють строки подачі скарг, безсумнівно, спрямовані на забезпечення належного здійснення правосуддя і юридичної визначеності. Зацікавлені особи мають розраховувати на те, що ці норми будуть застосовані. У той же час такі норми та їх застосування не повинні перешкоджати учасникам провадження використовувати доступні засоби захисту (рішення у справі "Мельник проти України" від 28.03.2006 N 23436/03).

 

У пункті 41 Рішення від 03.04.2008 року "Пономарьов проти України" Суд вказав, що "правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. Однією із таких підстав може бути, наприклад, неповідомлення сторін органами влади про прийняті рішення у їхній справі. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження. У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata, особливо як у цій справі, коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів ні у часі, ні в підставах для поновлення строків".

 

При цьому, необхідною передумовою здійснення стороною права на оскарження є обізнаність зі змістом рішення (ухвали) суду, постановою державного виконавця, що дає можливість заявнику викласти свої вимоги та зазначити підстави, з яких порушено питання про оскарження.

 

Не виконання державним виконавцем вимог ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження», фактично позбавило боржника можливості подати скаргу в межах строку, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 385 Цивільного процесуального кодексу, ч. 5 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження». За таких умов причини пропуску строку подання скарги обумовлені об'єктивними перепонами в реалізації права на судове оскарження, а тому такі причини пропуску є поважними.

 

Зважаючи на вищевикладене, з метою захисту своїх прав та інтересів у виконавчому провадженні, керуючись ч. 1, ч. 2 ст. 12, п. 2 ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 28, ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 383, 384, 385 Цивільного процесуального кодексу України, боржник –

 

ПРОСИТЬ СУД:

 

поновити строк на подання скарги;

 

постанову державного виконавця Крадовенко Н.І. Міжрайонного відділу ДВС по Основ`янському та Слобідському районах міста Харкова ГТУЮ у Харківській області від 13 березня 2017 року про відкриття виконавчого провадження № 47871312 скасувати.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у Постанові Пленуму від 07.02.2014 р. № 6 роз'яснює, що виходячи зі змісту статті 387 Цивільного процесуального кодексу України, у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути допущені порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи. Наприклад, суд може зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав.

При цьому суд не має права зобов'язувати зазначених осіб до вчинення тих дій, які згідно із Законом України "Про виконавче провадження" можуть здійснюватися лише державним виконавцем або відповідною посадовою особою державної виконавчої служби, наприклад, постановити ухвалу про зупинення виконавчого провадження у випадках, передбачених статтями 37 - 38 Закону України "Про виконавче провадження", проте може привести визначений державним виконавцем строк зупинення провадження у відповідність із законом шляхом його скорочення (частина третя статті 39 Закону України "Про виконавче провадження").Єдиної думки, які дії суд не має права зобов'язати державного виконавця вчинити, немає.

 

 • Додатки:

  За подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби судовий збір не сплачується.

1. Копія постанови від 13.05.2017 р. про відкриття ВП №  47871312;

2. Копія скарги для стягувача та державного виконавця.

 

 • “10” серпня 2017 року _________________ Іванов М.В.

  Відповідно до статті 74 Закону України “Про виконавче провадження” рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів, а рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

  Докладніше щодо спірних питань обчислення строку на оскарження дивись Лист Вищого спеціалізованого суду України від 28.01.2013 р. № 24-152/0/4-13 за (посиланням).

 • Залежно від процесуального статусу скаржника у справі, рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби можуть бути оскаржені:

  - стягувачем - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів)

  - боржником - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення); відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів);

  - іншими учасниками та особами - до суду, який видав виконавчий документ (щодо виконання судового рішення);до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;відповідного адміністративного суду (виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів).

 • Суб'єктом оскарження сторонами у суді, який видав виконавчий документ, може бути державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби, які представляють орган державної виконавчої служби, зазначений Законі України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

 • Детальніше про подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця дивись Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 6 за (посиланням).

 • Виконавчі документи, видані до 05.10.2016 р., пред'являються до виконання у строки, встановлені новим Законом.

 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у Постанові Пленуму від 07.02.2014 р. № 6 роз'яснює, що виходячи зі змісту статті 387 Цивільного процесуального кодексу України, у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби задовольнити вимогу заявника та усунути допущені порушення або іншим шляхом поновлює його порушені права чи свободи. Наприклад, суд може зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав.

  При цьому суд не має права зобов'язувати зазначених осіб до вчинення тих дій, які згідно із Законом України "Про виконавче провадження" можуть здійснюватися лише державним виконавцем або відповідною посадовою особою державної виконавчої служби, наприклад, постановити ухвалу про зупинення виконавчого провадження у випадках, передбачених статтями 37 - 38 Закону України "Про виконавче провадження", проте може привести визначений державним виконавцем строк зупинення провадження у відповідність із законом шляхом його скорочення (частина третя статті 39 Закону України "Про виконавче провадження").Єдиної думки, які дії суд не має права зобов'язати державного виконавця вчинити, немає.

 • За подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби судовий збір не сплачується.

 • Відповідно до статті 74 Закону України “Про виконавче провадження” рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів, а рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

  Докладніше щодо спірних питань обчислення строку на оскарження дивись Лист Вищого спеціалізованого суду України від 28.01.2013 р. № 24-152/0/4-13 за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"