Пакетна пропозицiя - Охорона комерційної таємниці на підприємстві 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Рекомендовано практикуючими юристами

Пакетна пропозиція "Охорона комерційної таємниці на підприємстві" містить необхідний і достатній пакет документів, які визначають локальне регулювання комерційної таємниці у Товаристві. В даному випадку мова йде про товариство, основним видом діяльності якого є здійснення торгівлі товарами широкого вжитку

Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

.

Юридичні документи, що включені в названий пакет, забезпечують правові, організаційні, технічні засади регулювання режиму комерційної таємниці на підприємстві. Як наслідок,використання вказаних документів дозволить підвищити конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта на відповідному ринку, а також захистити інтереси такого суб’єкта у випадку неправомірного розголошення комерційної інформації працівниками або третіми особами.

 

В Пакетну пропозицію включені наступні документи:

 

Зобов’язання працівника про нерозголошення комерційної таємниці

Зобов'язання працівника про нерозголошення комерційної таємниці є одним із “ключових” документів, що підтверджує ознайомлення працівника з режимом комерційної таємниці на підприємстві, відповідальністю за його порушення; свідчить про усвідомленість працівника щодо користування виключно службовими обліковими записами електронної ідентифікації під час виконання своїх посадових обов’язків.

 

Наказ про затвердження Положення про комерційну таємницю

Наказ про затвердження та введення в дію Положення про комерційну таємницю, номенклатури посад, які мають доступ до комерційної таємниці є документом з основної діяльності Товариства, яким вводяться в дію документи зі встановлення та охорони режиму комерційної таємниці.

 

Номенклатура посад, які мають доступ до комерційної таємниці

Номенклатура посад, які мають доступ до комерційної таємниці є документом, що визначає перелік посад працівників Товариства, що мають доступ до комерційної таємниці, та, коло питань по кожній з посад, що містять охоронювану суб’єктом господарювання інформацію, яка має комерційну цінність.

 

Перелік інформації, що становить комерційну таємницю

У Переліку інформації, що становить комерційну таємницю Товариства наведено загальний опис інформації Товариства, що становить комерційну цінність. Відомості, що охоплюють комерційну таємницю включають в себе інформацію технічного, організаційного, комерційного характеру, тощо.

 

Положення про комерційну таємницю

Положення про комерційну таємницю Товариства є фундаментальним документом, що визначає правові та організаційно-технічні засади забезпечення збереження комерційної цінності інформації Товариства. Положення включає коло питань від визначення повноважень директора в галузі охорони комерційної таємниці, організаційних питань із забезпечення охорони комерційної таємниці до порядку надання охоронюваної інформації на запити третіх осіб, контролю й відповідальності за порушення режиму комерційної таємниці.

 

Розписка про отримання персональних засобів електронної ідентифікації та технічних засобів

Розписка містить перелік персональних засобів електронної ідентифікації із зазначенням логінів, а також перелік технічних засобів, що надаються у користування працівникові. Підписанням такої розписки працівник підтверджує надання йому фактичного доступу до електронних відомостей та матеріальних носіїв інформації, що містять комерційну таємницю, а також засвідчує про попередження про повну матеріальну відповідальність за техніку, надану такій особі для виконання трудових обов'язків.

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"