Адміністративний позов про визнання дії з проведення перевірки протиправними 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Харківський окружний адміністративний суд

 

ПОЗИВАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” (ТОВ “ІНТАЙП”)

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд. 10, тел. (057) 704 12 78

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

ВІДПОВІДАЧ: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

з місцезнаходженням: 61013, Харківська обл., місто Харків, вул. Шевченка, будинок 8

код за ЄДРПОУ 38631015

тел. 057 766 66 93

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання дії з проведення перевірки протиправними

 •  

  Ставка судового збору за подання адміністративного позову немайнового характеру, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем складає 1 розмір мінімальної заробітної плати.

З 01.07.2015 року по 05.07.2015 року Дергачівським районним управлінням Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області [1] була проведена планова перевірка додержання та виконання вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та території, будівлях та спорудах ТОВ “ІНТАЙП” за наслідком чого 05.07.2015 року складено акт № 94.

 

Див. додаток № 1. Доказ проведення Дергачівським РУ ГУ ДСУНС Харківській області планової перевірки додержання та виконання вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та території, будівлях та спорудах ТОВ “ІНТАЙП” — копія аркушів акту № 94 від 05.07.2015 року

 

Про проведення зазначеної перевірки ТОВ “ІНТАЙП” в особі керівника дізналося після її проведення внаслідок звернення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області до адміністративного суду з вимогою про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю).

 

Див. додаток № 2. Доказ отримання інформації про судову справу № 830/7311/15 за адміністративним позовом ГУ ДСУНС Харківській області до ТОВ “ІНТАЙП” про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) - копія конверту про надходження ухвали про відкриття скороченого провадження по справі № 830/7311/15

 

З поданих ГУ ДСУНС у Харківській області документів вбачається, що повідомлення про проведення планової перевірки від 14.06.2015 року № 211-1119 було вручено головному механіку ТОВ “ІНТАЙП” Сидоренко С.О. (дата вручення НЕ вказана).

 

Див. додаток № 3. Доказ вручення повідомлення про проведення планової перевірки від 14.06.2015 року № 211-1119 головному механіку ТОВ “ІНТАЙП” Сидоренко С.О. (дата вручення НЕ вказана) — копія повідомлення про проведення планової перевірки від 14.06.2015 року № 211-1119

 

Крім того, зазначена перевірка була проведена виключно в присутності головного механіка ТОВ “ІНТАЙП” Сидоренко С.О.

 

Див. додаток № 1. Доказ проведення перевірки за участі виключно головного механіка ТОВ “ІНТАЙП” Сидоренко С.О. - копія аркушів акту № 94 від 05.07.2015 року

 

Відповідно до посадової інструкції головного механіка ТОВ “ІНТАЙП” функціональними обов'язками Сидоренко С.О. не передбачено представництво інтересів товариства у відносинах з третіми особами.

 •  

  Додатковим доказом відсутності у особи повноважень представляти інтереси суб'єкта господарювання (CГ) у відносинах з третіми особами може бути довідка про відсутність в наявному у СГ реєстрі довіреностей відповідної довіреності.

Див. додаток № 4. Доказ відсутності у головного механіка ТОВ “ІНТАЙП” повноважень з представництва інтересів товариства у відносинах з третіми особами — копія посадової інструкції головного механіка ТОВ “ІНТАЙП” з відміткою про ознайомлення Сидоренко С.О.

 

Таким чином, головний механік Сидоренко С.О. не є уповноваженою особою в розумінні ч. 4 ст. 5, ч. 11 ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

 •  

  Про проведення перевірки без участі уповноваженої особи додатково свідчать також копії сторінок з журналу перевірок суб'єкта господарювання (у разі відсутності відповідного запису).

Зважаючи на що, перевірка була проведена без повідомлення ТОВ “ІНТАЙП” та без участі керівника/ уповноваженого представника ТОВ “ІНТАЙП”.

Статтею 19 Конституції України визначено “органи держаної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією та законами України”.

Згідно з ч. 4 ст. 5 “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Відповідно до ч. 11 ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

 • Як зазначає Верховний Суд України у своїй постанові від 27 січня 2015 року по справі 21-425а14, усуваючи розбіжності в застосуванні касаційним судом норм матеріального права, з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів, чинним законодавством встановлені умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок. Лише їх дотримання може бути належною підставою їх проведення. З наказом (за аналогією повідомленням) про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення суб'єкт господарювання має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку. Невиконання зазначеного призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

  Детально з повним текстом постанови Верховного Суду України від 27 січня 2015 року по справі № 21-425а14 можна ознайомитись за (посиланням)

 • Вищий адміністративний суд у своїй постанові від 05 серпня 2015 року по справі К/800/18929/15 вказав, що процедурні порушення контролюючого органу, допущені під час перевірки, підлягають оцінці з огляду на те, наскільки відповідні порушення вплинули на можливість суб'єкта господарювання захистити свої права під час перевірки.

  Детально з повним текстом постанови Вищого адміністративного суду України від 05 серпня 2015 року по справі К/800/18929/15 можна ознайомитись за (посиланням)

 

Фактично ТОВ “ІНТАЙП” не було обізнано про проведення перевірки та безпосередньо під час перевірки не мало змоги брати участь під час встановлення обставин, було позбавлено можливості викласти свої заперечення з приводу ходу перевірки та її результатів.

 

Таким чином, ТОВ “ІНТАЙП” внаслідок недотримання відповідачем приписів ч. 4 ст. 5, ч. 11 ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” було позбавлене захищати свої права під час перевірки.

 

Отже, дії Дергачівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області з проведення планової перевірки додержання та виконання вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та території, будівлях та спорудах СТОВ “Вільне” є протиправними, як такі, що вчинені з порушенням передбаченого законом порядку здійснення державного нагляду.

 

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав чи свобод (стаття 2, пункт 1 частини 1 статті 17 КАС).

Приблизний перелік способів захисту порушеного права в адміністративному судочинстві встановлено частиною 2 статті 162 КАС України та ст. 105 КАС України, зокрема, скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень.

 • Відповідно Інформаційного листа ВАСУ від 27.07.2010 року № 1145/11/13-10 скасуванню, визнанню протиправним підлягає рішення, що безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у суб'єкта господарювання, тобто має правове значення та є актом у розумінні п. 1 с. 1 ст. 17 КАС України.

  {$TEXT}

При розмежуванні зазначених вище способів захисту порушеного права судам слід враховувати, що визнання рішення протиправним як способу захисту порушеного права застосовується у тих випадках, коли спірний акт не породжує жодних наслідків від моменту прийняття такого акту.

При цьому адміністративний суд може застосувати інший спосіб захисту права, який би гарантував захист прав, свобод та інтересів осіб. Такий спосіб захисту повинен відповідати правовій природі спірних відносин.

 • Викладений аналіз приписів права відповідає висновкам Вищого адміністративного суду України в Ухвалі від 14 лютого 2013 року по справі К/9991/75338/12, Ухвалі від 05 лютого 2014 року по справі № К/800/44214/13, Постанові 11 вересня 2014 року по справі К/9991/33382/12 тощо.

  Тексти ухвал Вищого адміністративного суду України від 14 лютого 2013 року по справі К/9991/75338/12 (посилання), від 05 лютого 2014 року по справі №К/800/44214/13 (посилання), від 11 вересня 2014 року по справі К/9991/33382/12 (посилання)

 

 • Разом з тим, до уваги слід брати постанову Верховного Суду України від 24.12.2006 р. у справі № 9/175-04, відповідно якої суд може захистити право платника податку в разі проведення перевірки за відсутності для цього належних юридичних підстав та з порушенням правил, процедури, встановлених законом. Наявність негативних наслідків такої перевірки для можливості судового захисту законом не вимагається. Право на судовий захист пов'язане із самою протиправністю дій.

  {$TEXT}

 

При цьому, Верховний Суд України зазначив, що спосіб захисту порушеного права може залежати від того, припинене порушення чи ні - при встановленні факту продовження протиправної поведінки суб'єкта владних повноважень на момент вирішення спору належним способом захисту права може бути зобов'язання відповідача припинити протиправні дії, а при припиненні порушення суд може задовольнити вимогу про встановлення відсутності компетенції (повноважень) у суб'єкта владних повноважень, зокрема на вчинені дії, чи про визнання дій протиправними.

На думку позивача, обраний спосіб захисту порушеного права гарантує такий захист та відповідає правовій природі спірних відносин.

Так, спір виник в сфері публічно-правових відносин при здійсненні відповідачем владних управлінських функцій щодо позивача. Саме протиправність проведення перевірки у позивача, якою порушено право на здійснення господарської діяльності породжує для останнього право на захист. Крім того, складений за наслідком перевірки, проведеної з порушенням прав позивача, акт використовується відповідачем доказ по справі про застосування заходів реагування щодо державного контролю.

З огляду на вищевикладене, відповідно до ч. 4 ст. 5, ч. 11 ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, керуючись ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач, -

 

ПРОСИТЬ СУД:

визнати протиправними дії з проведення у період з 01.07.2015 року по 05.07.2015 року Дергачівським районним управлінням Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області планової перевірки додержання та виконання вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та території, будівлях та спорудах Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” (код за ЄДРПОУ 54371211) за адресою: 61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 10, за наслідком чого 05.07.2015 року складено Акт № 94.

 

Додатки:

1. копія аркушів акту № 94 від 05.07.2015 року;

2. копія конверту про надходження ухвали про відкриття скороченого провадження по справі № 830/7311/15;

3. копія повідомлення про проведення планової перевірки від 14.06.2015 року № 211-1119;

4. копія журналу ТОВ “ІНТАЙП” про перевірки;

5. копія посадової інструкції головного механіка ТОВ “ІНТАЙП” з відміткою про ознайомлення Сидоренко С.О.;

6. копія довідки ТОВ “ІНТАЙП” від 25.08.2015 року;

7. квитанція про сплату судового збору;

8. копія довіреності представника;

9. копія адміністративного позову з додатками для відповідача.

25 серпня 2015 року

 

Представник ТОВ “ІНТАЙП”

О.І. Боголюбов

 

1 Відповідно до Положення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області “Про затвердження положень про структурні підрозділи Головного управління ДСНС України у Харківській області” 19 серпня 2014 року № 225 Дергачівське районне управління ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області є структурним підрозділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

 • Ставка судового збору за подання адміністративного позову немайнового характеру, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем складає 1 розмір мінімальної заробітної плати.

 • Додатковим доказом відсутності у особи повноважень представляти інтереси суб'єкта господарювання (CГ) у відносинах з третіми особами може бути довідка про відсутність в наявному у СГ реєстрі довіреностей відповідної довіреності.

 • Про проведення перевірки без участі уповноваженої особи додатково свідчать також копії сторінок з журналу перевірок суб'єкта господарювання (у разі відсутності відповідного запису).

 • Детально з повним текстом постанови Верховного Суду України від 27 січня 2015 року по справі № 21-425а14 можна ознайомитись за (посиланням)

 • Детально з повним текстом постанови Вищого адміністративного суду України від 05 серпня 2015 року по справі К/800/18929/15 можна ознайомитись за (посиланням)

 • {$TEXT}
 • Тексти ухвал Вищого адміністративного суду України від 14 лютого 2013 року по справі К/9991/75338/12 (посилання), від 05 лютого 2014 року по справі №К/800/44214/13 (посилання), від 11 вересня 2014 року по справі К/9991/33382/12 (посилання)

 • {$TEXT}

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"