Справи про поновлення на роботі (звільнення за прогул)

 

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

 • ст.ст. 40, 47, 231-235 Кодексу законів про працю України

  З питаннями правової природи прогулу, визначенням поважності та неповажності причин відсутності працівника на робочому місці можна ознайомитись за (посиланням)

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

Рішення Конституційного Суду України від 22.02.2012 року N 4-рп/2012; постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року N 9 “Про практику розгляду судами трудових спорів”; постанова Верховного Суду України від 22.02.2014 року N 6-159цс13; постанова Верховного Суду України від 01.07.2015 року у справі N 6-435цс15; постанова Верховного Суду України від 02.07.2014 року N 6-76цс14; постанова Верховного Суду України від 01.07.2015 року у справі N 6-119цс15

Підсудність

За загальним правилом позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ч. 2 ст. 109 ЦПК України), також позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Ставка судового збору

Під час розгляду справ про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі позивачі звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях

Позивач

Працівник, який вважає звільнення незаконним.

Працівник, з яким розрахунки при звільнені були здійснені з порушенням приписів ст. 47 Кодексу законів про працю України.

Відповідач

Роботодавець - юридична особа, фізична особа-підприємець

Предмет доказування

- факт наявності трудових відносин;

 • - факт наявності поважних причин відсутності на робочому місці;

  Доцільно зазначити, що невихід на роботу у зв'язку із самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без попередження власника чи уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника /роз’яснення Мін’юсту від 01.02.2011 року/ (посилання)

 • - факт порушення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності: неналежна фіксація відсутності працівника на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня; невитребування письмових пояснень у працівника щодо причин відсутності на робочому місці; наявність підтвердження відмови від надання / ненадання письмових пояснень щодо причин відсутності на робочому місці; строк накладення дисциплінарного стягнення;

  Роз’яснення центральних органів щодо застосування законодавства про працю (зокрема, з питання звільнення за прогул) на території проведення АТО можна переглянути за (посиланням 1, посиланням 2)

- факт ознайомлення працівника з наказом про накладення дисциплінарного стягнення;

- факт несвоєчасної/не в повному обсязі виплати заробітної плати;

якщо працівник є членом профспілки:

- факт звернення до роботодавця до профспілки з питання надання згоди на звільнення працівника;

- факт підтвердження чисельності профспілкової організації станом на дату звернення з питання надання згоди на звільнення;

- факт наявності кворуму профкому для прийняття рішення про надання згоди на звільнення працівника, факт обґрунтованості прийнятого профспілкою рішення;

- факт сплати членських внесків працівником;

- факт наявності згоди профспілки на звільнення працівника.

Приблизний перелік доказів

- копія наказу при прийом на роботу;

- копії документів, що свідчать про поважність причин відсутності на робочому місці (довідки з медичних закладів, ЖЕО тощо);

- копія запиту про надання копій матеріалів справи з притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- копія відповіді про надання запитуваних матеріалів / відмову в наданні;

- копії матеріалів справи з притягнення до дисциплінарної відповідальності: акт фіксації відсутності працівника на робочому місці, повідомлення про необхідність надання письмових пояснень / акт про відмову працівника отримати повідомлення про необхідність надання письмових пояснень; письмові пояснення працівника / акт про ненадання письмових пояснень/відмову в їх наданні;

- наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності з відміткою працівника про ознайомлення або акт про відмову ознайомлюватись із наказом про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- документи, що свідчать про несвоєчасну / не в повному обсязі виплату заробітної плати, інших виплат (виписки з банку із зазначення дат зарахування грошових коштів, дата/підпис працівника в розрахунково-платіжній відомості тощо);

- документи профспілки: протокол, згода на звільнення працівника або відмова в наданні згоди на звільнення працівника тощо.

 • З питаннями правової природи прогулу, визначенням поважності та неповажності причин відсутності працівника на робочому місці можна ознайомитись за (посиланням)

 • Доцільно зазначити, що невихід на роботу у зв'язку із самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без попередження власника чи уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника /роз’яснення Мін’юсту від 01.02.2011 року/ (посилання)

 • Роз’яснення центральних органів щодо застосування законодавства про працю (зокрема, з питання звільнення за прогул) на території проведення АТО можна переглянути за (посиланням 1, посиланням 2)

Підписки

Подивитися усі підписки