Посадова інструкція помічника кухаря для кафе

Скачати
в зручному форматi
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

____________________ Яковлєв О.Г.

“03” вересня 2015 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • ПОМІЧНИКА КУХАРЯ ТОВ “МАРЕЛЬ”

  Назви посад (професій), які передбачаються у штатному розписі та посадових інструкціях, мають відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010. Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13.

 • (код КП 5122)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання)

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336

  (посилання)

1.1. Помічник кухаря належить до професійної групи "Працівники сфери торгівлі та послуг", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 - 5122.

1.2. Помічник кухаря призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом директора.

1.3. Помічник кухаря підпорядковується безпосередньо кухарю, старшому кухарю, адміністратору та керуючому. За відсутності помічника кухаря його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора ТОВ “МАРЕЛЬ”.

1.4. Для виконання обов'язків та реалізації прав помічник кухаря взаємодіє з кухарями, старшим кухарем.

1.5. У своїй діяльності помічник кухаря керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “МАРЕЛЬ” (надалі - Товариство), локальними нормативними актами Товариства, у т. ч. Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями директора.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Помічник кухаря:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання)

2.1. проводить обробку та нарізку традиційних видів овочів, грибів, плодів, підготовку муки, яєць, зернових та інших продуктів та готових напівфабрикатів з м'яса, домашньої птиці та риби для приготування простих страв/виробів з урахуванням вимог до безпеки харчових продуктів;

2.2. готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби;

2.3. формує та панірує напівфабрикати;

2.4. забезпечує належне зберігання продуктів та заготовок в холодильниках та морозильних камерах: зберігання кожного виду продукту здійснюється в окремій тарі із кришкою або накритою харчовою плівкою, кожна тара із заготовками повинна мати стікер із зазначенням дати виготовлення;

2.5. здійснює допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів;

2.6. проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини;

2.7. виготовляє страви з концентратів;

2.8. порціонує (комплектує) страви;

2.9. готує до роботи виробничі цехи та підтримує у чистоті технологічне обладнання та робочі місця;

2.10. відпускає готову продукцію з роздачі з урахуванням вимог до безпеки готової продукції, може здійснювати упаковку страв/виробів для продажу на винос;

2.11. зобов'язаний під час роботи дотримуватись необхідних санітарно-гігієнічних правил;

2.12. перед призначенням на роботу і періодично не рідше одного разу на рік проходити обов'язковий профілактичний медичний огляд, відповідно до умов правил з охорони праці та колективного договору Товариства, попередньо узгоджувати з керівником відділу строки проходження медичного огляду, а також строки подання відповідних медичних висновків (довідку про стан здоров'я, результати обстеження, результати флюорографії).

3. ПРАВА

Помічник кухаря має право:

3.1. вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції із вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією;

3.2. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;

3.3. вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків;

3.4. розпоряджатися матеріальними цінностями в межах своїх повноважень;

3.5. удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Помічник кухаря несе відповідальність:

4.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

4.2. за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.3. за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. ПОМІЧНИК КУХАРЯ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

5.1. Рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання основних видів страв.

5.2. Види, властивості, кулінарне призначення та особливості оброблення традиційних видів овочів, грибів, круп, макаронних та бобових виробів, сиру, яєць, напівфабрикатів з котлетної маси, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності.

5.3. Прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів.

5.4. Правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі.

5.5. Правила роботи підприємств громадського харчування.

5.6. Санітарні правила для підприємств громадського харчування.

5.7. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду помічника кухаря може бути призначена особа, яка має професійно-технічну освіту відповідного напряму. Без вимог до стажу роботи.

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

__________________/Яковлєв О.Г./

(підпис)

“03” вересня 2015 року

З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

ПІБ

Дата

Підпис

 • Назви посад (професій), які передбачаються у штатному розписі та посадових інструкціях, мають відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010. Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13.

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання)

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336

  (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання)

Підписки

Подивитися усі підписки