Позовна заява про визнання батьківства

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

 • До Дарницького районного суду міста Києва

  Позови про визнання батьківства можуть пред'являтися як за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

  Якщо позивач вважає необхідним подати позов за місцем проживання або перебування відповідача, а його місце проживання або перебування невідоме, позов пред'являється за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14

 • Позивач: Островська Марія Володимирівна,

  Із позовом про визнання батьківства чи материнства можуть звертатися до суду лише мати, опікун, піклувальник дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, яка досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред'явлення такого позову іншими особами суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких випадках позивач не має права представляти інтереси дитини.

16.11.1986 року народження,

адреса: 61000, м. Київ, вул. Декабритсів, 16, кв. 189,

телефон (057) 574-52-62

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 53,

оф. 18, тел. (057) 704 32 32

Відповідач: Краєвий Ігор Романович,

12.04.1981 року народження,

адреса: 61000, м. Київ, вул. Варшавська, 78, кв. 236,

телефон (057) 574-22-88

Позовна заява

 • про визнання батьківства

  Шуляк Н., Короленко В. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України (посилання)

З 10 липня 2011 року позивач, Островська Марія Володимирівна, проживала однією сім’єю без реєстрації шлюбу з відповідачем, Краєвим Ігорем Романовичем, у належній їй квартирі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Декабритсів, буд. 16, кв. 189.

У квітні 2012 року Краєвий І.В. заявив Островській М.В., що збирається з нею одружитись. Про це знали батьки позивача — Островський Володимир Петрович та Островська Галина Григорівна, які проживають у м. Києві, вул. Степова, 42, кв. 13, а також батьки Краєвого І.Р. - Краєвий Роман Михайлович та Краєва Віра Володимирівна, які проживають у м. Києві, вул. Соснова, 7, кв. 39. Про це знали і їх спільні спільні друзі, а саме: Ларіна Оксана Олегівна, що зареєстрована та проживає за адресою: м. Київ, вул. Польова, 72, кв. 96, тел. (057) 535-15-16 та Рибалко Михайло Анатолійович, що зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Руднєва, 45, кв. 78, тел.(057) 411-11-12.

В середині жовтня 2012 року позивач завагітніла від відповідача і 14 липня 2013 року народила доньку - Островську Ольгу Ігорівну.

Див. додаток 1: доказ факту народження дитини та запису відповідача

батьком— копія свідоцтва про народження Островської О.І.;

Одразу після народження доньки, відповідач не визнавав себе її батьком, припинив з Островською М.В. сімейні стосунки, пішов від неї та став проживати у власній квартирі.

У зв’язку з цим при реєстрації народження дитини у Дарницькому відділі реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Київського міського управління юстиції ім’я та по-батькові дитини у Книзі реєстрації народжень було записано у відповідності з ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України за вказівкою матері — Островської Марії Володимирівни, яка записала батьком дитини Краєвого Ігоря Романовича.

 • В ч. 2 ст. 128 Сімейного кодексу України зазначено, що підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Таким чином. походження народженої позивачем доньки від відповідача може бути підтверджене його електронними листами на ім’я позивача, у яких він визнає себе батьком дитини. Зазначені обставини також можуть підтвердити Ларіна О.О. та Рибалка М.А., у присутності яких відповідач неодноразово казав, що Островська М.В. виношує саме його дитину.

  На сьогодні в цивільному судочинстві немає усталеної практики щодо того є чи не є належним та допустимим доказом електронне листування. З цього питання варто почитати статтю Селіванова М.В. “Надання письмових доказів в електронному вигляді та перевірка їх достовірності” (посилання)

Див. додаток 2: доказ визнання Краєвим І.Р. батьківства щодо доньки

позивача — роздруківки електронних листів Краєвого І.Р. До Островської М.В.;

Також, походження Островської О.І. від Краєвого І.Р. може бути підтверджене результатами судово-генетичної експертизи, однак відповідач ухиляється від її проведення, тому, керуючись ч. 2 ст. 146 Цивільного процесуального кодексу України вважаю доцільним просити суд здійснити примусовий привід відповідача для проведення такої експертизи.

 • У сукупності всі зазначені докази підтверджують походження доньки позивача, Островської Ольги Ігорівни, від відповідача, Краєвого Ігоря Романовича.

  Під терміном «походження дитини» розуміють кровне (біологічне) походження дитини від конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване в органах реєстрації актів цивільного стану з дотриманням певного порядку. В юридичній літературі, походження розглядається, як родинний зв’язок між людьми, що ґрунтується на походженні однієї особи від іншої.

 • На підставі викладеного й у відповідності з п. 3 ч. 2 ст. 125, ст. 128 Сімейного кодексу України, керуючись ч. 1 ст. 88, ч. 2 ст. 146 Цивільного процесуального кодексу України, -

  Позиція Верховного суду України щодо застосування сімейного законодавства України при вирішення справ про визнання батьківства залежно від дати народження дитини викладена у Постанові Верховного суду України від 25.02.2015 року у справі № 6-20цс15 (посиланням)

ПРОШУ:

1. Визнати Краєвого Ігоря Романовича батьком Островської Ольги Ігорівни, яка народилась 14.07.2013 року у м. Києві;

2. Під час попереднього судового засідання викликати до суду в якості свідків, що можуть підтвердити факт спільного проживання та ведення спільного господарства Краєвим І.Р. та Островською. М.В. до народження дитини та визнання Краєвим Ігорем Романовичем батьківства відносно Островьскої Ольги Ігорівни:

- Ларіну Оксану Олегівну, що зареєстрована та проживає за адресою: м. Київ, вул. Польова, 72, кв. 96;

- Рибалка Михайла Анатолійовича, що зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Руднєва, 45, кв. 78;

3. Стягнути з Краєвого Ігоря Романовича судові витрати на користь Островської Марії Володимирівни.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження Островської О.І.;

2. Роздруківки електронних листів Краєвого І.Р. до Островської М.В.;

3. Копія паспорту Островської М.В.;

4. Квитанція про сплату судового збору;

5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

6. Копія довіреності представника.

 • 03 жовтня 2015 року

  До вимог про визнання батьківства позовна давність не застосовується (окрім випадку, коли позов подає особа, яка вважає себе батьком дитини, тоді застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство).

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

 • Позови про визнання батьківства можуть пред'являтися як за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

  Якщо позивач вважає необхідним подати позов за місцем проживання або перебування відповідача, а його місце проживання або перебування невідоме, позов пред'являється за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

 • Із позовом про визнання батьківства чи материнства можуть звертатися до суду лише мати, опікун, піклувальник дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, яка досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком дитини. У разі пред'явлення такого позову іншими особами суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, оскільки в таких випадках позивач не має права представляти інтереси дитини.

 • Шуляк Н., Короленко В. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України (посилання)

 • На сьогодні в цивільному судочинстві немає усталеної практики щодо того є чи не є належним та допустимим доказом електронне листування. З цього питання варто почитати статтю Селіванова М.В. “Надання письмових доказів в електронному вигляді та перевірка їх достовірності” (посилання)

 • Під терміном «походження дитини» розуміють кровне (біологічне) походження дитини від конкретних чоловіка і жінки, зареєстроване в органах реєстрації актів цивільного стану з дотриманням певного порядку. В юридичній літературі, походження розглядається, як родинний зв’язок між людьми, що ґрунтується на походженні однієї особи від іншої.

 • Позиція Верховного суду України щодо застосування сімейного законодавства України при вирішення справ про визнання батьківства залежно від дати народження дитини викладена у Постанові Верховного суду України від 25.02.2015 року у справі № 6-20цс15 (посиланням)

 • До вимог про визнання батьківства позовна давність не застосовується (окрім випадку, коли позов подає особа, яка вважає себе батьком дитини, тоді застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"