Інструкція з охорони праці при роботі з електрифікованим інструментом 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІСТЕР”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ТОВ “ЛІСТЕР”

________________ Коновалов І.Р.

“18 ” грудня 2017 р.

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2

 

ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Для того, щоб ознайомитись з основними структурними елементами інструкції з охорони праці та вимогами до їх змісту, а також типовими формами титульних сторінок необхідно звернутись до НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" за (посиланням).

   

 

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх працівників ТОВ "ЛІСТЕР".

 

1.2. Всім необхідно постійно пам’ятати, що електрифікований інструмент (далі за текстом – електроінструмент) приховує в собі певну небезпеку, якщо ним невміло користуватися.

 

1.3. Електроінструмент небезпечний тим, що його дія на організм людини електричного струму може викликати порушення серцевої діяльності, зупинку дихання, шоковий стан, опіки, а нерідко закінчується смертю.

 

Внаслідок цього користування електроінструментом вимагає особливої уваги та обережності від людини.

 

Ураження електричним струмом суттєво відрізняється від інших травм.

 

При ураженні електричним струмом розрізнюють: електричні удари, коли струмом уражається весь організм, і електротравми, коли отримують місцеві зовнішні та внутрішні ураження тіла – опіки.

 

При електричному ударі, коли струм проходить через тіло людини, у більшості випадків спочатку порушується дихання, а серце продовжує працювати з порушенням свого ритму, після чого може статися його зупинка, а потім і смерть.

 

Електричні опіки тіла можуть бути отримані, як при проходженні електричного струму через тіло людини, так і від іскор вольтової дуги при різноманітних умовах короткого замикання, наприклад, при зміні зіпсованих електрозапобіжників, при випадковому замиканні різних електричних фаз металевими предметами або несправної ізоляції живлячих дротів і інші. При цьому опік може виявлятися почервонінням шкіри та утворенні на ній пухирів, а іноді може викликати глибоке порушення тканин і навіть обвуглення кісток.

 

1.4. Електроінструмент за умовами безпеки поділяється на такі класи:

 

І – електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлювальний контакт.

 

У електроінструмента класу І всі деталі, що перебувають під напругою, можуть бути з основною, а окремі деталі – з подвійною або посиленою ізоляцією;

 

ІІ – електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Цей електроінструмент не має пристроїв для заземлення.

 

Номінальна напруга для електроінструмента класів І і ІІ має бути не більше 220 В для електроінструмента постійного струму; 380 В – для електроінструмента змінного струму;

 

ІІІ – електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Електроінструмент класу ІІІ призначений для живлення від безпечної наднизької напруги.

 

Якщо безпечну наднизьку напругу одержують перетворенням вищої напруги, то це слід здійснювати за допомогою безпечного ізолювального трансформатора, далі за текстом – “розподільчий трансформатор безпеки”, або перетворювача з окремими обмотками.

 

 • 1.5. Електроінструмент, який живиться від електромережі, слід обладнувати незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною вилкою.

  При розробці положень про порядок використання інструментів, необхідно звернутись до НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" за (посиланням), де містяться правила з охорони праці при роботі з конретним інструментом.

   

 

1.6. Незнімний гнучкий кабель електроінструмента класу І повинен мати жилу, яка з’єднує заземлювальний затискач електроінструмента із заземлювальним контактом штепсельної вилки.

 

Кабель в місці введення до електроінструмента класу І слід захищати від стирань і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу.

 

Трубку слід закріплювати в корпусних деталях електроінструмента, вона повинна виступати з них на довжину не менше п’яти діаметрів кабелю. Закріплення трубки на кабелі поза інструментом забороняється.

 

1.7. Для приєднання однофазного електроінструмента шланговий кабель повинен мати три жили: дві – для живлення, одну – для заземлення.

 

Для приєднання трифазного електроінструмента застосовується чотирижильний кабель, одна жила якого слугує для заземлення.

 

Ці вимоги стосуються тільки електроінструмента із таким корпусом, який слід заземлювати.

 

1.8. Доступні для доторкання металеві деталі електроінструмента класу І, які можуть опинитись під напругою, у випадку пошкодження ізоляції, повинні бути з’єднані із заземлювальним затискачем. 

 

Електроінструмент класів ІІ і ІІІ не заземлюють.

 

Заземлення корпусу електроінструмента слід здійснювати спеціальною жилою живильного кабелю, яка не може одночасно бути провідником робочого струму. Використовувати з цією метою нульовий робочий провід забороняється.

 

Штепсельна вилка повинна мати відповідну кількість робочих і один заземлювальний контакт. Конструкція вилки повинна забезпечувати випереджальне замикання заземлювального контакту під час ввімкнення та більш запізнене розмикання його під час вимикання.

 

1.9. Конструкція штепсельних вилок електроінструмента класу ІІІ повинна унеможливлювати з’єднання їх з розетками на напругу понад 42 В.

 

1.10. Працівники, допущені до роботи з електроінструментом, повинні спочатку пройти навчання і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт з застосуванням електроінструменту. 

 

1.11. До роботи з електроінструментом класу І в приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з ІІ групою електробезпеки.

 

1.12. До роботи з електроінструментом ІІ і ІІІ класу достатньо І групи з електробезпеки.

 

1.13. Під час кожного чергового видавання електроінструменту на виробництві особою, відповідальною за збереження та справність електроінструменту, в присутності працівника мають бути перевірені:

 

1.13.1. комплектність і надійність кріплення деталей;

 

1.13.2. справність деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів, наявність захисних кожухів та їх справність (зовнішнім оглядом);

 

1.13.3. надійність роботи вимикача;

 

1.13.4. задовільна робота на холостому ході.

 

У електроінструмента класу І, крім того, має бути перевірена справність кола заземлення між його корпусом і заземлювальним контактом штепсельної вилки. Працівнику мають бути видані засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, калоші, килими) або розподільчий трансформатор, чи перетворювач із окремими обмотками, чи захисно-вимикальне устаткування.

 

Забороняється видавати для роботи електроінструмент, який не відповідає хоча б одній із перелічених вимог або електроінструмент з простроченою датою періодичної чергової перевірки.

 

1.14. Безпосередньо перед початком роботи необхідно перевіряти:

 

1.14.1. відповідність напруги і частоти струму електричної мережі до напруги і частоти струму електродвигуна електроінструмента, зазначених в таблиці (паспортних даних);

 

1.14.2. надійність закріплення робочого виконувального інструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок та ін.).

 

1.15. Під час роботи електроінструментом класу І застосування засобів індивідуального захисту (діелектричних рукавичок, калош, килимів та ін.) обов’язкове, за такими винятками:

 

1.15.1. якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від розподільчого трансформатора безпеки;

 

1.15.2. якщо електроінструмент одержує живлення від перетворювача частоти з окремими обмотками;

 

1.15.3. якщо електроінструмент одержує живлення через захисно-вимикальний пристрій.

 

У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом достатньо застосувати діелектричні рукавиці, а в приміщеннях зі струмовідними підлогами – також і діелектричні калоші або килими.

 

1.16. Електроінструментом класів ІІ і ІІІ дозволяється працювати без застосування індивідуальних засобів захисту в приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом.

 

1.17. У посудинах, апаратах та інших металевих спорудах в умовах обмеженої можливості переміщення і виходу з них дозволяється працювати електроінструментом класів І і ІІ за умови, якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від автономної двигун-генераторної установки, розподільчого трансформатора безпеки або перетворювача частоти із роздільними обмотками, а також електроінструментом класу ІІІ. В цьому разі джерело живлення (трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати поза вказаними посудинами, а вторинне коло джерела не слід заземлювати.

 

1.18. Забороняється підключати електроінструмент напругою до 12 В до електричної мережі загального користування через автотрансформатор, резистор або потенціометр.Забороняється натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього вантаж, а також допускати перетинання кабелю живлення електроінструменту з тросами, кабелями та рукавами газозварки.

 

1.20. Кабель електроінструменту має бути захищений від випадкових пошкоджень і зіткнень його з гарячими, вогкими та масними поверхнями.

 

1.21. Забороняється вставляти робочу частину електроінструмента в патрон і виймати її із патрона, а також регулювати інструмент без відключення його від електромережі штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин. 

 

1.22. Забороняється працівникам, що працюють з електроінструментом, розбирати і ремонтувати інструмент, кабель, штепсельні з’єднання та інші частини самочинно, якщо ці роботи не входять до їх службових обов’язків.

 

1.23. Забороняється вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента. Стружку слід видаляти спеціальними крючками або щітками, після повної зупинки електроінструмента.

 

1.24. Забороняється працювати електроінструментом з приставних драбин. Під час роботи електродрилю предмети, що підлягають свердлінню, необхідно надійно закріплювати. Забороняється торкатись до різального інструменту, що обертається.

 

1.25. Забороняється обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі.

 

1.26. Забороняється працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель або бризок і не мають знаків відзнаки (крапля в трикутнику, або дві краплі), в умовах дії крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу. 

 

Працювати таким електроінструментом поза приміщеннями дозволяється лише з сухої погоди, а під час снігопаду чи дощу – під навісом на сухій землі або настилі.

 

1.27. Забороняється залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі, а також передавати його особам, що не мають права з ним працювати.

 

1.28. В разі раптової зупинки електроінструменту (зникнення напруги, заклинювання рухомих частин тощо), він має бути вимкнений вимикачем. Під час перенесення електроінструменту з одного робочого місця на друге, а також під час перерви в роботі та її закінченні електроінструмент обов’язково має бути відімкнений від мережі штепсельною вилкою.

 

1.29. Забороняється продовження робіт електроінструментом в разі найменших ознак його несправності, або якщо особа, що працює з ним, раптом відчує хоча б слабку дію електроструму: в обидвох випадках робота має бути негайно припинена, а несправний електроінструмент зданий для перевірки і ремонту.

 

1.30. Забороняється працювати електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також в разі виникнення хоча б однієї із таких несправностей:

 

1.30.1. пошкодження штепсельного з’єднання, кабелю, або його захисної трубки;

 

1.30.2. пошкодження кришки вимикача;

 

1.30.3. ненадійна робота вимикача;

 

1.30.3. іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

 

1.30.4 витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

 

1.30.5. поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

 

1.30.6. поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації;

 

1.30.7 зіпсування або поява тріщин в корпусній деталі, руків’ї, захисному огородженні;

 

1.30.8 пошкодження робочої частини інструмента;

 

1.30.9 зникнення електричного зв’язку між металевими частинами корпусу та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

 

1.31. Електроінструмент, розподільчі трансформатори безпеки та знижувальні трансформатори, перетворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі підлягають періодичній перевірці не рідше як 1 раз на 6 місяців.

 

1.31.1. До періодичної перевірки входять:

 

– зовнішній огляд;

 

– перевірка роботи на холостому ході не менше 5 хв;

 

– вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 500 В протягом 1хв за умови ввімкненого вимикача, в цьому разі опір ізоляції має бути не менше 1 Мом;

 

– перевірка справності кола заземлення (для електроінструмента класу І).

 

1.32. У електроінструмента вимірюється опір обмоток і струмовідного кабелю відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей; у трансформаторів – між первинною і вторинною обмотками, та між кожною з обмоток і корпусом.

 

1.33. Справність кола заземлення перевіряється за допомогою пристрою на напругу не більше 12 В, один контакт якого підключається до заземлювального контакту штепсельної вилки, а другий – до доступної для дотику металевої деталі інструмента (наприклад, до шпинделя). Електроінструмент вважається справним, якщо пристрій показує наявність струму.

 

1.34. Після капітального ремонту електроінструмента чи ремонту його електричної частини він підлягає випробуванню, в такому обсязі і послідовності: перевірка правильності складання зовнішнім оглядом та триразовим ввімкненням і вимиканням вимикача у підключеного на номінальну напругу електроінструмента, в цьому разі не має бути відмов пускання і зупинення; перевірка справності кола заземлення (для електроінструмента класу безпеки І); випробування ізоляції на електричну міцність; обкатка в робочому режимі не менше 30 хв.

 

1.35. Після капітального ремонту електроінструмента опір ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або деталями для основної ізоляції має бути не нижче 2 МОм, для додаткової – 5 МОм, для підсиленої – 7 Мом.

 

1.36. Випробування електричної міцності ізоляції електроінструмента слід проводити напругою змінного струму частотою 50 Гц : для електроінструмента класу безпеки І – 1000 В, класу безпеки ІІ – 2500 В, класу безпеки ІІІ – 400 В.

 

Електроди випробувальної установки прикладаються до одного з контактів штепсельної вилки та до шпинделя або металевого корпусу, або ж до фольги, накладеної на корпус електроінструмента, виконаного із ізоляційного матеріалу (вимикач має бути ввімкнений).Ізоляція електроінструмента має витримати зазначену напругу протягом 1 хв.

 

1.37. Зберігати електроінструмент та допоміжне обладнання до нього слід у сухому приміщенні, обладнаному стелажами, полицями, скринями, що надійно забезпечують його збереження, згідно з вимогами до умов зберігання, зазначеними в паспорті електроінструмента.

 

Забороняється складати електроінструмент в два ряди і більше без спеціального упакування.

 

Під час транспортування електроінструмента слід вжити застережних заходів, що унеможливлюють його пошкодження. Забороняється перевозити електроінструмент разом з металевими деталями та виробами.

 

1.38. Результати перевірок і випробувань електроінструменту, з «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту» за формою, встановленою додатком 1. Журнал повинна вести призначена розпорядженням по підрозділу особа, відповідальна за збереження та справність електроінструменту.

 

1.39. На корпусах електроінструмента слід зазначити інвентарні номери, а також дати наступних перевірок.

 

2. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ УРАЖЕННІ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

 

2.1. При ураженні електричним струмом слід негайно звільнити потерпілого від його дії шляхом вимкнення електричного струму або відривання його від джерела струму тримаючись за одяг потерпілого, якщо він сухий, чи ставши на гумову ковдру, суху дошку, картон, фанеру, брезент.

 

2.2. Якщо потерпілий опинився в стані непритомності, слід забезпечити йому приплив свіжого повітря, розстібнути тісний одяг, дати нюхати нашатирний спирт, обприскати водою, розтирати і зігрівати тіло.

 

2.3. Негайно викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

 

2.4. При рідкому та судорожному вдиханні потерпілого, слід робити йому штучне дихання. Штучне дихання – це лікарський засіб, метою якого є відновлення природного дихання потерпілого.

 

Засіб штучного дихання являє собою механічний, ритмічний вплив на грудну клітину та дихальні м’язи потерпілого. При цьому створюється газообмін у легенях і поступово може відновитися природне дихання.

 

2.5. Допомогу потерпілому повинні надавати дві особи:

 

- одна з них накладає долоню на нижню третину грудей і створює поштовхи на груди з частковою приблизно 50-ти поштовхів на хвилину.

 

Стискання серця між грудьми та хребтом призводить до виштовхування крові із серця в судини і сприяє відновленню кровоточу.

 

- друга надає допомогу, щільно притуливши свої губи до роту потерпілого і вдуває в його легені повітря. При цьому грудна клітина розширюється і утворюється пасивний вдих. Коли особа, яка надає допомогу відсторонюється, грудна клітина потерпілого спадає і в нього утворюється пасивний видих.

 

Надавати цю допомогу потерпілому продовжувати до прибуття кваліфікованої медичної допомоги.

 

2.6. При отриманні потерпілим опіків, не торкатися руками обпечених місць, обережно накласти на пошкоджені місця стерильну пов’язку і відвести потерпілого до медичного закладу.

 

Директор ТОВ “ЛІСТЕР”

____________/Коновалов І.Р../

(підпис)

 • "18" грудня 2017 р.

Інструкції мають переглядатися не рідше одного разу на 5 років, для професій (видів робіт) з підвищеною небезпекою – на 3 роки, а також достроково – при зміні нормативних документів з охорони працы, у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції, зміні умов праці чи впровадженні нової техніки і технології (в цьому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін).

 

Додаток 1 до Інструкція з охорони праці № __

 

Правила при роботах з електрифікованим інструментом

 

Титульний аркуш журналу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІСТЕР”

 

ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ, ПЕРЕВІРКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА

 

Розпочато "___"_______________20__ р.

 

Закінчено "___" _______________20__ р.

 

Формат А4 (210 х 297)

 

Назва електроінструмента

Інвентарний номер

Дата останнього випробування, перевірки

Причина випробування, перевірки

Випробування ізоляції підвищеною напругою

Вимірювання опору ізоляції

Перевірка справності ланцюга заземлення

Зовнішній огляд і перевірка роботи на холостому ході

Дата наступного випробування, перевірки

Особа, що проводила перевірку та випробування

після ремонту

періодична

дата

результат

дата

результат

дата

результат

дата

результат

П.І.Б.

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 • Для того, щоб ознайомитись з основними структурними елементами інструкції з охорони праці та вимогами до їх змісту, а також типовими формами титульних сторінок необхідно звернутись до НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" за (посиланням).

   

 • При розробці положень про порядок використання інструментів, необхідно звернутись до НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" за (посиланням), де містяться правила з охорони праці при роботі з конретним інструментом.

   

 • Інструкції мають переглядатися не рідше одного разу на 5 років, для професій (видів робіт) з підвищеною небезпекою – на 3 роки, а також достроково – при зміні нормативних документів з охорони працы, у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції, зміні умов праці чи впровадженні нової техніки і технології (в цьому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"