Посадова інструкція сомельє 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ТОВ «ФАМАГУСТА»

________________ Панфілов І.І.

 • "10" травня 2018 року

  Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 

 • Посадова інструкція сомельє

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

 • (код КП — 5123)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність сомельє Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМАГУСТА” (надалі - Товариства).

1.2. Сомельє належить до професійної групи "Робітники”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 5123.

1.3. Сомельє призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Товариства відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

1.4. Сомельє підпорядковується безпосередньо адміністратору та керуючому.

1.5. У своїй діяльності сомельє керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАМАГУСТА», локальними нормативними актами Товариства, у т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

1.6. Сомелье є матеріально-відповідальною особою і несе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених йому матеріальних цінностей у відповідності до чинного законодавства України.

1.7. В період тимчасової відсутності сомельє (у зв'язку з хворобою, відпусткою тощо) його обов'язки тимчасово виконує особа, призначена керівником Товариства рекомендацією адміністратора, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків сомельє:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Складає, періодично оновлює і підтримує асортимент алкогольних та інших напоїв, а так само тютюнових виробів з урахуванням особливостей кухні ресторану (в контакті з шеф-кухарем), можливостей по зберіганню та підтриманню необхідного мінімуму, керуючись принципом економічно обґрунтованої оптимальної кількості, необхідної для успішної (прибутковою ) роботи ресторану.

2.2. Здійснює підбір компаній, що постачають напої, тютюнові вироби та інші необхідні продукти і аксесуари. Своєчасно укладає необхідні договори та стежить за їх виконанням в рамках, покладених на нього обов'язків.

2.3. Підтримує винний погріб у належному стані з дотриманням усіх правил зберігання продукції та необхідного температурного режиму.

2.4. Стежить за правильним зберіганням, вживає заходів щодо уникнення псування, і не допускає досягнення граничних термінів реалізації. Веде постійний контроль і облік продукції. В рамках визначених керівництвом повноважень здійснює необхідні замовлення для забезпечення роботи Товариства.

2.5. Дає економічно обґрунтовані рекомендації по утворенню цін для реалізації напоїв та тютюнових виробів, в тому числі з урахуванням сезонних та інших впливів.

2.6. Навчає персонал роботі з напоями і тютюновими виробами, надає необхідну інформацію про асортимент, що пропонується, проводить необхідні тренінги та майстер-класи.

2.7. Сервірує вина і інші спиртні напої (дотримується правил сервірування вин та інших спиртних напоїв; контролює якість і температурний режим подачі напоїв; використовує спеціальний винний посуд і аксесуари при сервіруванні; прибирає і замінює використаний посуд; дотримується правил і порядку декантування (переливання) вин).

2.8. Проводить дегустацію вин перед їх подачею відвідувачам (зорову оцінку, оцінку запаху і смаку вина перед подачею його відвідувачу; пояснює особливості органолептичних властивостей вина, відмінності кожного відтінку кольору і кожного нюансу аромату вина).

2.9. Здійснює подачу вин та інших спиртних напоїв відвідувачам.

2.10. Працює з побажаннями і претензіями відвідувачів (враховує і аналізує скарги і пропозиції; запобігає і вирішує конфліктні ситуації; розробляє пропозиції щодо вдосконалення обслуговування відвідувачів).

2.11. Упорядковує робоче місце після завершення роботи.

 

 

3. ПРАВА

 

Сомельє має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності або побічно торкаються коло його обов'язків.

3.2. Вносити пропозиції адміністрації з питань поліпшення діяльності Товариства і умов праці в межах своєї компетенції.

3.3. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ж ні - то з дозволу керівництва Товариства).

3.4. Вимагати від керівництва Товариства надання можливості брати участь в різних дегустаціях, семінарах і конкурсах, погоджуючи при цьому графік робочого часу, вважаючи участь в таких заходах як дії спрямовані на підвищення кваліфікації.

3.5. При укладанні договорів на поставку продукції вимагати від керівництва погодження асортименту і умов роботи за цими договорами, особливо з приводу спеціальних умов і умов заміни зіпсованої продукції.

3.6. Отримувати службову інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Сомельє несе відповідальність за:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством.

 

 

5. СОМЕЛЬЄ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію, що стосуються організації суспільного харчування, документи, що регламентують продаж і зберігання алкогольних та інших напоїв, а так само тютюнових виробів в тому числі і в закладах громадського харчування.

5.2. Правила виробництва і реалізації напоїв та тютюнових виробів, включаючи технологічні та інші особливості, необхідні для належного представлення цих продуктів під час роботи, вміти описати їх смакові характеристики.

5.3. Органолептичні способи оцінки якості вин, інших спиртних напоїв, тютюнових виробів.

5.4. Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у професійній діяльності сомельє.

5.5. Професійну термінологію.

5.6. Класифікацію, асортимент вин, інших спиртних напоїв, тютюнових виробів і їх споживчі характеристики.

5.7. Асортимент і характеристики винного посуду, аксесуарів для вин, інших спиртних напоїв, тютюнових виробів.

5.8. Порядок складання та актуалізації винної карти, основні її позиції.

5.9. Правила зберігання вин, інших спиртних напоїв і тютюнових виробів.

5.10. Правила зберігання і використання винного посуду і аксесуарів.

5.11. Правила підготовки вин і спиртних напоїв до продажу.

5.12. Температурний режим подачі вин та інших спиртних напоїв, правила їх сервірування.

5.13. Правила і порядок декантування (переливання) вин.

5.14. Правила проведення дегустації.

5.15. Культуру споживання вин та інших спиртних напоїв.

5.16. Основи гастрономії; поєднуваність страв і спиртних напоїв.

5.17. Порядок, методи і прийоми обслуговування відвідувачів.

5.18. Порядок прибирання та заміни використаної винної посуду.

5.19. Англійську мову на розмовному рівні.

5.20. Правила внутрішнього розпорядку.

5.21. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду сомельє призначається особа, яка має середню професійну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або професійно-технічну освіту, закінчила спеціалізовані курси та має стаж роботи за фахом в системі громадського харчування не менше 2 років.

 

Керівник ТОВ “ФЕМІЛГРУП”

______________/І.І. Панфілов/

    (підпис)

 • "10" травня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений(а):

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

 

ПІБ

Дата

Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"