Посадова інструкція електромонтажника виробничого відділу електротехнічного управління для машинобудівних підприємств 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

____________________ Яковлєв О.Г.

“02” серпня 2018 р.


 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВ “МАРЕЛЬ”

Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

 

Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

 

 • (код КП 7241)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Електромонтажник належить до професійної групи "Кваліфіковані робітники з інструментом", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 7241.

 

1.2. Електромонтажник призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом генерального директора за поданням начальника виробничого відділу електротехнічного управління.

 

1.3. Електромонтажник підпорядковується безпосередньо начальнику виробничого відділу електротехнічного управління. За відсутності електромонтажника його обов'язки виконує особа, призначена наказом генерального директора ТОВ “МАРЕЛЬ”.

 

1.4. Для виконання обов'язків та реалізації прав електромонтажник взаємодіє з начальником бюро електротехнічного виробництва та начальником виробничого відділу електротехнічного управління.

 

1.5. У своїй діяльності електромонтажник керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “МАРЕЛЬ (надалі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, у т. ч. Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями генерального директора.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • Електромонтажник:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Здійснює виконання робіт з електромонтажу вантажопідіймальних машин, вантажопідіймальних кранів та спеціальних кранів під різні технологічні особливості виробництва замовника;

2.2. Додержує норми технологічного процесу.

2.3. Виконує технічне обслуговування та ремонт засобів виробництва.

2.4. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку.

2.5. Здійснює демонтаж апаратів і приладів.

2.6. Забезпечує підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних пристроїв та електроустаткування;

2.7. Ліквідує несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, монтаж та регулювання;

2.8. Електромонтажник зобов'язаний:

2.8.1. Виконувати вимоги інструкцій, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки;

2.8.2. Проходити медичний огляд, відповідно до умов правил з охорони праці та колективного договору Товариства, попередньо узгоджувати з керівником відділу строки проходження медичного огляду, але не рідше одного разу на рік, а також строки подання відповідних медичних висновків (довідку про стан здоров'я, результати обстеження, результати флюорографії).

 

 

3. ПРАВА

 

Електромонтажник має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень начальника виробничого відділу електротехнічного управління, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд начальника виробничого відділу електротехнічного управління пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати та отримувати особисто у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

3.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Електромонтажник несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених трудовим законодавством України;

4.2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства;

4.3. При переході на іншу роботу або звільнення з посади відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає на справжню посаду, а в разі відсутності такого, особі яка його замінює або безпосередньо своєму керівнику.

4.4. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.5. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

4.6. Дотримання чинних інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

4.7. Виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки

 

 

5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Директивні та розпорядчі документи, методичні і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи;

5.2. Перспективи технічного розвитку та особливості діяльності Товариства в цілому та виробничого відділу електротехнічного управління;

5.3. Основи будови устаткування, що монтується;

5.4. Основні марки кабелів.

5.5. Основні види кріплення деталей та дрібних конструкцій.

5.6. Основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій.

5.7. Основні види кріпильних деталей, дрібних конструкцій, інструменту, що застосовується під час виконання електромонтажних робіт.

5.8. Способи вимірювання опору ізоляції.

5.9. Електричні схеми середньої складності.

5.10. Способи маркування сталевих та пластмасових труб, кабелів і відводів.

5.11. Способи монтажу розподільних пристроїв.

5.12. Основні вузли та деталі трансформаторів.

5.13. Правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.

5.14. Основи трудового законодавства і організації виробництва;

5.15. Правила та норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

5.16. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду електромонтажника призначається особа, яка має повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту чи повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

______________/ Яковлєв О.Г. /

(підпис)

“02” серпня 2018 р.

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"