Положення про антикорупційні заходи та проведення інструктажів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮРИДИЧА ФІРМА“КАРЕНТ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керуючий партнер ТОВ “ЮРИДИЧНА ФІРМА “КАРЕНТ”

___________________ Грицюк О.С.

“03” вересня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ

 • З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

  При впровадженні антикорупційної політики на підприємстві, окрім затвердження Положення, доцільними будуть такі заходи:

  - розробка стандартів поведінки представників підприємства, працівників;

  - розробка плану антикорупційних заходів;

  - проведення антикорупційних навчань;

  - проведення внутрішнього аудиту, зокрема і на предмет порушення антикорупційного законодавства;

  - перевірка репутації контрагентів.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Антикорупційні заходи - це система забезпечення безумовного дотримання вимог нормативно-правових актів про запобігання та протидії корупції, інших документів проти корупційного спрямування при спілкуванні з суб’єктами підприємницької діяльності, а також дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність адвокатури під час виконання своїх трудових обов'язків.

1.2. Система управління антикорупційними заходами - це сукупність дій працівників Товариства, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність по здійсненню відповідних функцій і методів управління трудовим колективом з метою виконання поставлених завдань і заходів з питань запобігання та протидії корупції.

1.3. Метою управління системою запобігання та протидії корупції є:

поширення знань, необхідних для виконання завдань щодо запобігання корупції, підвищення рівня правової культури;

своєчасне виявлення фактів службових зловживань та корупційних проявів серед працівників Товариства;

попередження працівників Товариства про неможливість використання свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;

дотримання антикорупційного законодавства та законодавства про адвокатуру працівниками Товариства, проведення інформування про факти притягнення до відповідальності за корупційні діяння.

1.4. Об'єктом управління системою запобігання та протидії корупції є діяльність колективу Товариства в цілому по забезпеченню безумовного дотримання вимог нормативно-правових актів про запобігання та протидії корупції у Товаристві.

1.5 Управління антикорупційною діяльністю у Товаристві здійснює відповідальний з питань запобігання та протидії корупції.

1.6. Організаційно-методичну роботу з антикорупційної діяльності, організацію і контроль за функціонуванням системи управління антикорупційними заходами на Товаристві здійснює відповідальний з питань запобігання та протидії корупції.

1.7. Нормативною базою системи управління антикорупційними заходами є: Закон України “Про запобігання корупції”, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та інші нормативні акти.

2. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИМИ ЗАХОДАМИ

2.1. Управління виконанням завдань з питань запобігання та протидії корупції на Товаристві здійснюється відповідальним з питань запобігання та протидії корупції шляхом послідовного виконання таких функцій управління:

1) планування заходів з питань запобігання та протидії корупції;

2) організація роботи;

3) контроль та аналіз результатів роботи з питань запобігання та протидії корупції.

2.2. Планування та організація роботи з питань запобігання та протидії корупції здійснюється шляхом застосування відповідних методів управління: організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних і економічних.

Організаційно-розпорядчий метод включає в себе вивчення Закону України “Про запобігання корупції”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших нормативних актів та інструкцій з питань запобігання та протидії корупції.

Соціально-психологічні методи управління включають в себе: інформування працівників з питань запобігання та протидії корупції, проведення інструктажів, моральне стимулювання, особистий приклад керівника(ів) щодо виконання вимог з питань запобігання та протидії корупції.

Економічні методи управління антикорупційними заходами полягають в матеріальному стимулюванні роботи з питань запобігання та протидії корупції.

2.3. Контроль, облік і аналіз роботи з питань запобігання та протидії корупції на Товаристві здійснює відповідальний з питань запобігання та протидії корупції. Основним видом контролю за антикорупційним станом є проведення відповідальним з питань запобігання та протидії корупції перевірки знань працівниками Товариства з питань запобігання та протидії корупції.

2.4. Фінансування робіт з питань запобігання та протидії корупції здійснюється за рахунок коштів Товариства.

Розробив

Партнер ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "КАРЕНТ"

____________/М.В. Голубович/

(підпис)

"03" вересня 2015 р.

 • При впровадженні антикорупційної політики на підприємстві, окрім затвердження Положення, доцільними будуть такі заходи:

  - розробка стандартів поведінки представників підприємства, працівників;

  - розробка плану антикорупційних заходів;

  - проведення антикорупційних навчань;

  - проведення внутрішнього аудиту, зокрема і на предмет порушення антикорупційного законодавства;

  - перевірка репутації контрагентів.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"