Позовна заява про визнання заповіту недійсним 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Дарницького районного суду міста Києва

02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 15

Позивач: Іваненко Віталій Володимирович,

16.11.1986 року народження,

адреса: 61000, м. Київ, вул. Декабристів, 16, кв. 189,

телефон (057) 574-52-62

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 53, оф. 18,

тел. (057) 704 32 32

Відповідач: Краєвий Ігор Романович,

12.04.1981 року народження,

адреса: 61000, м. Київ, вул. Варшавська, 78, кв. 236,

телефон (057) 574-22-88

Позовна заява

 • про визнання заповіту недійсним

  Граніна І.В. Особливості визнання заповіту недійсним: окремі питання судової практики (посилання)

 • 12.03.15 р. року помер Іваненко Володимир Андрійович батько позивача.

  Право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача.

Див. додаток 1: доказ смерті Іваненка В.А. - Копія свідоцтва про смерть Іваненко В.А.

Див. додаток 2: доказ того, що Іваненко В.А. є батьком позивача— Копія свідоцтва про

народження Іваненко В.В.

Позивач проживав з батьком у квартирі, що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Котельникова, 8-Б, кв. 455, та належала йому на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу №4275/06 від 23.12.2006 року. Іваненко В.В. є його єдиним спадкоємцем.

Див. Додаток 3: доказ придбання у власність квартири Іваненком В.А. - Копія договору

купівлі-продажу квартири №4275/06 від 23.12.2006 року.

У спадщину Іваненко В.А. залишив зазначену трикімнатну квартиру, меблі та особисті речі.

12.08.15 р. за місцем відкриття спадщини державному нотаріусу Кравцову В.В. позивач подав заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину.

16.08.15 р. позивач звернувся до нотаріуса, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину, однак виявилося, що у нотаріуса є заповіт від імені Яценко С.А., складений 15.01.15 р., відповідно до якого все майно Іваненко В.А. передав у спадщину Краєвому Ігорю Романовичу.

Див. додаток 4: доказ складення заповіту - Копія заповіту на користь Краєвого І.Р. від 15.01.10 р.

Нотаріус пояснив, що спадкоємцем за заповітом є Краєвий Ігор Романович, якому 13.08.15 р. було видано свідоцтво про право на спадщину, а 15.08.15 р. було зареєстровано право власності на зазначену квартиру.

Я вважаю, що заповіт, складений від імені Яценко С.А. на користь Краєвого І.Р., є недійсним з наступних підстав:

1. В період з 07.01.15 р. по 09.02.15 р. Іваненко В.А. знаходився на лікуванні у Харківській міській лікарні № 22, про що свідчить довідка № 54365/08 від 10.02.15 р.

Див. додаток 5: доказ перебування Іваненка В.А. на лікуванні - Копія довідки № 54365/15

Харківської міської лікарні № 22 від 10.02.2015 року.

Саме у цей період було складено заповіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 1252 ЦК України заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні.

 • Зазначений заповіт було посвідчено черговим лікарем Харківської міської лікарні № 22 Мельником Антоном Андрійовичем.

  Заповіт має посвідчуватись нотаріусом або іншими уповноваженими законом службовими, посадовими особами. Більш детально дивись Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 року № 419 (посилання)

 • Згідно ч.2 ст. 1253 ЦК України при посвідчення заповіту іншою посадовою або службовою особою, обов'язковою є присутність не менш як двох свідків. Згідно ч. 6 ст. 1253 ЦК України у текст заповіту заносяться відомості про особу свідків. Однак в тексті заповіту містяться лише прізвища свідків — Василенко В.А. та Ігнатов В.П. стоять їх підписи.

  Присутність свідків при вчиненні заповіту є обов'язковою, якщо заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншою уповноваженою посадовою, службовою особою, а також, коли фізичні вади заповідача унеможливлюють його ознайомлення зі змістом заповіту. Необхідною є присутність не менше ніж двох свідків. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Не можуть бути свідками: нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт; спадкоємці за заповітом; члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

 • Відповідно до ч. 2 ст. 1247 ЦК України заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Від імені батька заповіт було підписано Яценко С.А., який також працює лікарем Харківської міської лікарні № 22.

  Заповіт вчиняється у письмовій формі із зазначенням у заповіті місця та часу його складання та посвідчується нотаріусом або іншою посадовою, службовою особою; підписання заповіту заповідачем. Якщо заповідач не може підписати заповіт внаслідок хвороби або фізичної вади, за його дорученням і в його присутності дозволяється підписання заповіту іншою особою. Підпис цієї особи засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на здійснення нотаріальних дій. Поряд із посвідченням підпису, нотаріус зобов'язаний також в тексті заповіту зазначити причини, які зумовили необхідність підписання заповіту третьою особою.

Відповідно до ч. 4 ст. 207 ЦК України якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.

Однак в тексті правочину в якості причини, через яку батько ніби-то не може підписати заповіт, вказано - «через стан здоров'я». Таке загальне формулювання не є зазначенням причини неможливості підписання заповіту власноруч. Крім того фізичних вад батько не мав, він сам себе обслуговував та міг, у разі необхідності, власноруч підписати необхідні документи.

Таким чином, при складенні зазначеного заповіту було порушено вимоги щодо його посвідчення та форми.

Відповідно до ст.1257 ЦК України заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 270, 1247,1252.1253, 1257 Цивільного кодексу України та ст. ст. 1, 54 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Заповіт на користь Краєвого І.Р. Від 15.01.15 р., посвідчений черговим лікарем Харківської міської лікарні № 22 Мельником Антоном Андрійовичем, визнати недійсним.

2. Визнати за Іваненко Віталієм Володимировичем, право власності на спадкове майно.

 • 3. Судові витрати покласти на відповідача.

  У справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується за загальною сумою всіх вимог.

  Детальніше про визнання правочинів недійсними дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» (посилання)

Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження Іваненко В.В

2. Копія свідоцтва про смерть Іваненко С.А.

3. Копія договору купівлі-продажу квартири№4275/06 від 23.12.2006 року.

4. Копія заповіту на користь Міщук І.С. від 15.01.2015р.

5. Копія довідки №54365/15 Харківської міської лікарні № 22 від 10.02.2015 року.

6. Квитанція про сплату судового збору.

7. Копія довіреності представника.

21 жовтня 2015 року

Представник за довіреністю

О.І. Боголюбов

 • Граніна І.В. Особливості визнання заповіту недійсним: окремі питання судової практики (посилання)

 • Право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача.

 • Заповіт має посвідчуватись нотаріусом або іншими уповноваженими законом службовими, посадовими особами. Більш детально дивись Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 року № 419 (посилання)

 • Присутність свідків при вчиненні заповіту є обов'язковою, якщо заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншою уповноваженою посадовою, службовою особою, а також, коли фізичні вади заповідача унеможливлюють його ознайомлення зі змістом заповіту. Необхідною є присутність не менше ніж двох свідків. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Не можуть бути свідками: нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт; спадкоємці за заповітом; члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

 • Заповіт вчиняється у письмовій формі із зазначенням у заповіті місця та часу його складання та посвідчується нотаріусом або іншою посадовою, службовою особою; підписання заповіту заповідачем. Якщо заповідач не може підписати заповіт внаслідок хвороби або фізичної вади, за його дорученням і в його присутності дозволяється підписання заповіту іншою особою. Підпис цієї особи засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на здійснення нотаріальних дій. Поряд із посвідченням підпису, нотаріус зобов'язаний також в тексті заповіту зазначити причини, які зумовили необхідність підписання заповіту третьою особою.

 • У справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується за загальною сумою всіх вимог.

  Детальніше про визнання правочинів недійсними дивись Постанову Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"