JusnoteAnalyticsОбрати книгу

ПРАВИЛА НАДАННЯ СЕРВІСУ “JUSNOTE”

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: грудень 26, 2019 


ПРАВИЛА НАДАННЯ СЕРВІСУ “JUSNOTE” 

 

Ці Правила надання сервісу “Jusnote”, разом з Політикою конфіденційності, регулюють використання Підписником програмного забезпечення та послуг (далі «Сервіс»), що надаються компанією “Джаснот”, товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованим в Україні з реєстраційним номером 43307114 і офісом розміщеним за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 9 (“Джаснот”) під торговою маркою Jusnote. Реєструючись для використання Сервісу, Підписник погоджується з умовами даної ліцензійної угоди. 


 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Адміністратор” - фізична особа, призначена Підписником (а) в якості основного адміністративного контакту для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з відключеннями від Сервісу та іншими проблемами та/або технічними питаннями і (б) який має повноваження від Підписника адмініструвати Підпискою, а також додавати додаткових Користувачів та /або призначати Адміністраторів. Перший користувач вважається призначеним адміністратором.   

Данні облікового запису” - данні, які відносяться до Підписника та Користувачів, необхідні для їх ідентифікації та управління Сервісом. Для виключення непорозумінь Данні облікового запису не включають в себе данні, завантажені Підписником або Користувачем в Сервіс (дані про контакти/клієнтів, проекти, задачі та інші подібні відомості). 

Контент” - будь-яка інформація або матеріали, які Користувач завантажує або публікує в Сервісі, включаючи між іншим інформацію про свої контакти (клієнтів, працівників тощо). 

Конфіденційна інформація” – данні, що містять будь-які відомості, які вважаються власністю або комерційною (адвокатською) таємницею будь-якої зі сторін цієї Угоди, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про дослідження, процеси, діаграми, звіти, вихідний код, інформацію про клієнта і його проекти/ задачі/доручення, дату звернення та надані рекомендації, інформацію про ціни, гонорари, ставки, іншу фінансову інформацію, бізнес-плани, маркетинг, розкриті будь-якою Стороною після дати набуття чинності цією Угодою, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі (усній, письмовій або шляхом доступу до Сервісу). 

Користувач” означає фізичну особу, якій Адміністратор надав доступ до Сервісу. 

Підписник” означає особу (зазвичай юридичну компанію, адвокатське бюро чи об’єднання), яка купує Сервіс. 

Права інтелектуальної власності” означають права на торгові марки, фірмові найменування, доменні імена; авторські та суміжні права; права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки; права на комерційну таємницю, ноу-хау, промислові секрети; майнові та немайнові права на інші результати творчої, інтелектуальної діяльності; а також дозволи (ліцензії) на будь-який об'єкт інтелектуальної власності.  

Надзвичайна ситуація в області безпеки” означає порушення Підписником цієї Угоди, яке: а) може завадити наданню Сервісу компанією Джаснот, або бізнесу інших Підписників, або б) може вивести з ладу мережу чи сервери, які використовуються для надання Сервісу, або с) може призвести до несанкціонованого доступу третіх осіб до Сервісу. 

Регулятор” - для Підписників означає орган, який регулює надання юридичних послуг або здійснення адвокатської діяльності. 

Сервіс” – послуги та продукти, які надаються Джаснот під торговою маркою Jusnote через веб-сайт, розміщений за адресою: www.jusnote.com. 

Угода” - означає ці Правила надання сервісу “Jusnote”, разом з Політикою конфіденційності, розміщеними за адресою www.jusnote.com/privacy 


 

 1. ОБМЕЖЕНА ЛІЦЕНЗІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ 

2.1. Підписнику надається невиключна, невідчужувана, обмежена ліцензія на доступ на використання Сервісу.  

2.2. Джаснот не переглядає Контент і не претендує на права інтелектуальної власності на Контент. 

2.3. Підписник зобов’язується забезпечити дотримання Користувачами положень цієї Угоди. Підписник несе відповідальність за дії/бездіяльність Користувачів під час використання Сервісу, в тому числі за будь-яке розкриття ними Контенту і Конфіденційної інформації. 

2.4. Підписник не має права копіювати та перепродавати Сервіс. Підписник зобов’язується не використовувати доступ до Сервісу або будь-якій його частині, включаючи елементи дизайну, стилі, HTML-код тощо, за винятком власного бізнесу (внутрішньої діяльності) Підписника. 

2.5. Підписник не має права змінювати, адаптувати або іншим чином втручатися в Сервіс, за винятком випадків прямо передбачених законодавством, або створювати будь-який веб-сайт, що може призвести до хибного ототожнення з Сервісом компанії Джаснот.  

2.6. Підписник зобов’язується не використовувати Сервіс будь-яким способом, який може призвести до порушення прав Інтелектуальної власності або способом, який є протиправним, погрожуючим і т. п. або в порушення цієї Угоди. Підписник не має права використовувати Сервіс для завантаження, публікації, передачі, збереження або передачі вірусів, комп’ютерних програм, які самі відтворюються і (або) містять будь-які руйнівні коди чи віруси. 

2.7. За винятком невиключної ліцензії, яка надається за цієї Угодою, Підписник визнає і погоджується з тим, що всі права власності, права інтелектуальної власності, ліцензії та інші права на Сервіс або у Сервісі належать виключно Джаснот. Підписник не має права використовувати Сервіс інакше, як за допомогою інтернет-версії, розгорнутою Джаснот. 

2.8. Джаснот залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд здійснювати будь-які дії, які будуть визнані як необхідні відносно Контенту, який порушує умови цієї Угоди, включаючи видалення такого Контенту. 

2.9. Джаснот залишає за собою право в будь-який час або час від часу змінювати або припиняти, тимчасово або назавжди, будь-яку функцію, пов’язану з Сервісом, з повідомленням або без повідомлення, за винятком випадків, коли Джаснот має направити повідомлення Підписнику за тридцять днів до змін, які суттєво знижують функціональність Сервісу. В останньому випадку Підписник має право припинити цю Угоду та дію своєї підписки. 

2.10. Джаснот залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу для оперативних цілей, включаючи технічне обслуговування, ремонт або встановлення оновлень. Джаснот направить відповідне повідомлення або розмістить його в Сервісі не менше ніш за 2 (два) робочих дня до такого призупинення. Джаснот має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу без повідомлення в умовах, які вимагають невідкладних дій для захисту Сервісу, якщо затримка, викликана повідомленням, може завдати шкоди. Джаснот використає всі розумні зусилля, щоб звести до мінімуму оперативні призупинення в роботі Сервісу. 

2.11. Підписник має право зберігати (депонувати) весь власний Контент на сторонніх та самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти. Умови зберігання Контенту на сторонніх сервісах, самостійно обраних Підписником, регулюються окремими угодами які укладатиме Підписник з агентами (службами) депонування. 

2.12. Функції бухгалтерського (фінансового) обліку, які є частиною Сервісу, призначені для надання загальних відомостей щодо фінансового стану Підписника під час ведення юридичної практики. Вказані функції не замінюють бухгалтерський облік та звітність, встановлені Законом для суб’єктів в галузі права. 

2.13. Джаснот використовує універсальні засоби (категорії, типи тощо) для всіх юрисдикцій. Підписник має самостійно налаштувати Сервіс під власну юрисдикцію, використовуючи параметри наявні в Сервісі. 

2.14. Підписник надає Джаснот право під час використання Сервісу Підписником на зберігання та обробку Конфіденційної інформації з єдиною метою: виконання зобов'язань Джаснот відповідно до цієї Угоди. Вказане право включає дозвіл Джаснот на створення та публікацію зведених анонімних звітів про використання Сервісу, тенденціях і типу Контенту, якщо вони не суперечать положенням цієї Угоди. 


 

 1. ДОСТУП ДО СЕРВІСУ 

3.1. Тільки Користувачу дозволяється використовувати Сервіс. Щоб отримати доступ до Сервісу, Користувач має надати свої повне ім’я, діючу електронну адресу та іншу інформацію, яку може запросити Джаснот. 

3.2. Кожному Користувачу буде наданий унікальний ідентифікатор для доступу і використання Сервісу («Ім’я користувача»/Логін). Підписник має використовувати всі розумні зусилля для забезпечення того, щоб кожне Ім’я користувача використовувалося тільки Користувачем, якому воно призначене і не використовувалося іншими Користувачами. 

3.3. Адміністратор має право адмініструвати підписку на Сервіс від імені Підписника та додавати Користувачів та /або призначати додаткових Адміністраторів або надавати доступ додатковим Користувачам та/або адміністраторам. Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Адміністратор бажає припинити доступ до Сервісу цього Користувача. 

3.4. Якщо у Підписника є тільки один Адміністратор, Підписник надасть Джаснот ім'я та контакту інформацію призначеного ним Користувача для використання в якості альтернативної контактної особи, якщо Джаснот не зможе зв’язатися з Адміністратором протягом 30 (тридцяти) днів від дати первісної спроби звернутися до Адміністратора. 

3.5. У відносинах між Джаснот та Підписником будь-який Контент залишається власністю Підписника. 

3.6. Після припинення підписки або припинення користування Сервісом, Джаснот буде підтримувати зв’язок виключно з Адміністратором або призначеним альтернативним Користувачем (у випадку передбаченому в п. 3.4. цієї Угоди) відносно пошуку Контенту Підписника. 

3.7. Джаснот забезпечує доступ до Сервісу з використанням інтерфейсу прикладного програмування («API») з дотриманням положень цієї Угоди.  

Джаснот не несе жодної відповідальності: а) за будь-яку обробку, помилкову обробку або знищення Контенту, що сталося за межами Сервісу у зв’язку з послугами або системами зовнішніми по відношенню до Сервісу з його API; б) за тимчасове призупинення доступу до Сервісу через API в зв’язку з надмірним використанням Сервісу через API (після розумної спроби попередити Підписника про навантаження).  

Джаснот залишає за собою право будь-який час змінити або припинити, тимчасово або назавжди, доступ до Сервісу з використанням його через API з повідомленням Підписників або без такого повідомлення. 


 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

4.1. Кожна сторона погоджується визнавати всю Конфіденційну інформацію як конфіденційну та не використовувати і не поширювати її за винятком випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди.  

Джаснот визнає, що Контент може містити відомості (матеріали), які є адвокатською таємницею або предметом професійних обов’язків, які Підписник несе перед своїми клієнтами. 


 

 1. БЕЗПЕКА ТА ДОСТУП 

5.1. Джаснот використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Сервісу, зокрема, шляхом: а) управління паролями Користувачів та захисту паролів з використанням коду, що відповідає галузевим вимогам із управління паролями; б) передачі паролів в зашифрованому вигляді. 

5.2. За винятком випадків, передбачених в п. 5.1., Підписник несе відповідальність за захист імен Користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних з Сервісом, а також за відповідність Контенту приписам Закону. 

5.3. Підписник буде впроваджувати політики та процедури для запобігання несанкціонованого використання імен Користувачів та паролів і негайно повідомить Джаснот про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання третіми особами. 

5.4. Джаснот зобов’язується: а) використовувати належну галузеву практику відносно інформаційної безпеки та обробки Контенту; б) використовувати належну галузеву практику відносно методів мережевої безпеки, відповідні протоколи виявлення вторгнень і аутентифікацій; в) забезпечувати, щоб на його хостингу використовувалася належна галузева практика для забезпечення безпеки та конфіденційності. 

5.5. Джаснот повідомляє Підписника з наданням необхідних даних (за винятком тих, які можуть завдати шкоди безпеці даних, що завантажуються іншими клієнтами) про будь-які події, які, на думку Джаснот, призвели або можуть призвести до несанкціонованого доступу, розкриттю, використанню та пошкодженні Контенту. Джаснот зробить такий звіт протягом 72 годин після виявлення порушення безпеки. 

5.6. У випадку порушення безпеки, Джаснот зобов’язується співпрацювати з Підписником для встановлення причини порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Підписнику в розслідуванні та запобіганні повторного порушення. Джаснот співпрацюватиме з Підписником в будь-яких судових процесах та розслідуваннях відносно третіх осіб або щодо Контенту, який Підписник був зобов’язаний зберігати. 

5.7. Джаснот вчиняє розумних заходів з шифрування Контенту та надійного збереження його з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації відповідних заходів. 


 

 1. ЗАХИСТ ДАНИХ 

6.1. В тих випадках, коли цього вимагатиме закон про захист персональних даних, Підписник гарантує, що він отримав або отримає всі необхідні згоди щодо особистих даних своїх контактів (клієнтів, працівників) для обробки (зберігання) їх Джаснот відповідно до цієї Угоди. 

6.2. Джаснот оброблятиме особисті дані Підписника в межах ЄС. Якщо ж обробка персональних даних Підписника Джаснот включатиме експорт таких даних за межі ЄС, такий експорт має бути в державу, яка забезпечує адекватний рівень захисту прав та свобод суб’єктів персональних даних. 

6.3. Джаснот буде ставитися до особистих даних Підписника як до конфіденційних і буде гарантувати, що всі працівники або інший персонал Джаснот візьмуть на себе зобов’язання не поширювати особисті дані Підписника. 

6.4. Відповідно до п. 10.4 цієї Угоди Джаснот забезпечить Підписнику можливість видалити всі персональні дані, оброблені Джаснот протягом 90 днів від дати припинення підписки або цієї Угоди. 

Джаснот може зберігати особисті дані Підписника в обсязі і протягом часу, який встановлений діючим законодавством України для цілей, прямо визначених в законі. 


 

 1. НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ 

7.1. Підписник дозволяє, а Джаснот погоджується співпрацювати з всіма законними запитами державних органів, Регулятора щодо доступу до Контенту, який відноситься до клієнтів та бізнесу Підписника. 

7.2. Якщо Джаснот відповідно закону має розкрити Конфіденційну інформацію, Джаснот негайно письмово повідомить про це Підписника (в обсязі дозволеному Законом) до такого розкриття, щоб Підписник мав можливість отримати необхідне забезпечення (заборону розкриття інформації) в суді. З урахуванням викладеного, Джаснот може надавати виключно тільки ту частину Конфіденційної інформації, яку Джаснот зобов’язаний розкривати за законом. 


 

 1. КЕРОВАНЕ РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАНННЯ ТА АРХІВУВАННЯ 

8.1. Джаснот підтримує службу керованого резервного копіювання на серверах, розміщених на території ЄС, для полегшення відновлення Контенту на сервері або пристрої, з якого був отриманий Контент у випадку зникнення або пошкодження первісних даних. Джаснот буде використовувати вказану послугу для відновлення загубленого або пошкодженого Контенту безкоштовно для Підписника. 

8.2. Після припинення користування Сервісом за будь-якої причини у Підписника буде 90 днів для отримання будь-якого або всього Контенту до його видалення Джаснот. 


 

 1. ОПЛАТА, ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ТА ЗМІНА ПІДПИСКИ 

9.1. За користування Сервісом Підписник сплачує абонентську плату на умовах викладених нижче. 

9.2. Всі платежі не включають ПДВ та інші податки з продажу, які Підписник погоджується сплачувати відповідно до закону та при умові, якщо Джаснот їх включить в інвойс. 

9.3. Окрім плати за користування Сервісом, Підписник може понести додаткові витрати, пов’язані з доступом до Сервісу, зокрема, а не виключно, плату за доступ до мережі Інтернет, роумінг передачі даних тощо. 

9.4. Щомісячні платники будуть сплачувати свою первісну щомісячну плату після спливу безоплатного ознайомлювального періоду. Після цього з таких платників буде стягуватися аванс за кожні тридцять днів. Щорічні платники сплачують свою річну плату авансом, після чого з них стягуватиметься нова річна оплата в день закінчення річної підписки. Всі платежі не підлягають поверненню за винятком випадків прямо передбачених в цій Угоді. 

9.5. У разі, коли Сервіс недоступний з причин дій або бездіяльності Джаснот, плата за користування Сервісом (щомісячна або щорічна) буде перерахована і Підписнику буде надано додатковий період користування Сервісом пропорційно строку, коли Сервіс був недоступний. 

9.6. Будь-які платежі за дострокову відміну підписки не стягуються. Підписки скасовані до закінчення строку поточного платіжного періоду, в наступний період не включаються. 

9.7. Підписки (тарифні плани), що пропонуються Джаснот, можуть відрізнятися кількістю чи змістом функцій або збільшеним чи зменшеним обсягом місця зберігання Контенту Підписника. Зміна в підписці (тарифному плані) може призвести до зменшення чи збільшення кількості функцій, або обсягу дискового простору для Контенту Підписника, який надається Сервісом. 

9.8. Всі платежі, які мають бути здійснені Підписником в силу цієї Угоди, мають бути здійснені без утримання будь-яких податків. Якщо від Підписника вимагається вирахувати (утримати) будь-які податки з таких платежів, то сума, яка підлягає сплаті Джаснот, має бути збільшена на суму відповідних утримань, щоб після всіх вирахувань і утримань Джаснот отримав платіж в сумі, яку мав отримати, якщо б вирахування (утримання) не було.  


 

 1. СТРОК ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ 

10.1. Якщо Підписник має намір скасувати свою підписку, будь-який Адміністратор, призначений Підписником, може це зробити від власного імені в будь-який час, увійшовши в Сервіс та використавши відповідні функції Сервісу. Припинення підписки або видалення облікового запису не може бути прийнято Джаснот по електронній пошті. 

10.2. Строк дії цієї Угоди починає спливати з моменту входу першого Користувача до Сервісу і діє доти, поки використання Сервісу не буде припинено з використанням налаштувань в Сервісі або в інших випадках, передбачених в цій Угоді. Джаснот також має право припинити доступ до Сервісу (шляхом повідомлення Підписника) наприкінці поточного періоду підписки. 

10.3. Будь-яка сторона цієї Угоди має право її розірвати в будь-який час шляхом письмового електронного повідомлення другої сторони у разі порушення умов цієї Угоди, зокрема, а не виключно, прострочення Підписником протягом 30 (тридцяти) днів обов’язку зі сплати будь-яких сум, які мають бути сплачені відповідно до цієї Угоди, і не усунення такого порушення протягом 10 (десяти) календарних днів після відповідного повідомлення про це електронним повідомленням. 

10.4. Підписник має видалити весь власний Контент із Сервісу до припинення дії цієї Угоди. Джаснот має право видалити або знищити весь Контент Підписника (Дані облікового запису), який зберігається в Сервісі, через 90 (дев’яносто) календарних днів від дати припинення Угоди або припинення підписки. Джаснот не несе відповідальності перед Підписником або будь-яким Користувачем за видалення Контенту відповідно до цього положення.  Джаснот не має обов’язку повідомляти Підписника про видалення його Контенту після припинення дії цієї Угоди або припинення підписки. Джаснот може надавати платні послуги з перенесення Контенту Підписника до зовнішніх репозиторіїв обраних Підписником. 

10.5. Контент залишається доступним Адміністратору, призначеному Підписником протягом 90 (дев’яносто) календарних днів після припинення підписки або цієї Угоди. 


 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

11.1. Жодна із сторін цієї Угоди за жодних обставин не несе відповідальності а) за втрати прибутків, очікуваних надходжень, переривання, призупинення чи припинення бізнесу; б) за штрафи або інші економічні санкції, навіть якщо вони були обумовлені неналежним виконанням чи невиконанням стороною цієї Угоди. 

11.2. Джаснот не несе відповідальності за будь-які збитки та претензії, що можуть виникнути у Підписника в зв’язку з виконанням цієї Угоди, якщо такі збитки та претензії можна було б уникнути або зменшити шляхом використання: а) резервних копій Контенту; або б) порад служби підтримки Джаснот або в) розумних методів та інструментів, які існують на глобальному ринку, щоб уникнути таких збитків та претензій. 

11.3. Підписник чітко усвідомлює і беззастережно погоджується з тим, що сукупна відповідальність Джаснот перед Підписником за будь-які претензії, збитки, в тому числі упущену вигоду, моральну шкоду, тощо, які виникли у Підписника або його Користувачів у зв’язку з цією Угодою (використанням Сервісу), обмежується сумою платежів (без ПДВ) Підписника, здійснених компанії Джаснот протягом останніх 6 (шести) останніх місяців, які передували виникненню такої претензії або збитків. 

11.4. Джаснот звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини Джаснот. 


 

 1. ГАРАНТІЇ 

12.1. Підписник гарантує та заявляє, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати, знищувати будь-які персональні дані та інші відомості, що складають зміст Контенту, з використанням Сервісу. 

12.2. Джаснот гарантує, що Контент буде зашифрований і буде зберігатися з урахуванням стану технологічного розвитку та вартості реалізації будь-яких заходів, пов'язаних з безпечним збереженням даних. 

12.3. Джаснот гарантує і заявляє, що має право укладати цю Угоду і надавати Сервіс від свого імені, або від імені локальних провайдерів Джаснот.  

12.4. Кожна сторона цієї Угоди зобов'язується виконувати її відповідно до приписів чинного законодавства України.  

12.5. Сервіс може бути несумісний з комп’ютером або іншим обладнанням Підписника. Сервіс також не може бути безпомилковим. Джаснот не дає будь-які гарантії щодо будь-яких результатів (фінансових, репутаційних тощо), які можуть бути отримані при використанні Сервісу. 

12.6. Кожна сторона визнає і погоджується з тим, що вона не уклала цю Угоду на підставі будь-яких заяв або обіцянок, прямо не передбачених в цій Угоді.  

Ця Угода відбиває повну домовленість між Джаснот та Підписником і регулює використання Підписником Сервісу, замінюючи будь-які попередні домовленості між Сторонами (включаючи попередні редакції цієї Угоди). 


 

 1. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

13.1. Підписник погоджується звільнити Джаснот від відповідальності за будь-які претензії, дії, судові вимоги, збитки, штрафи, витрати, в тому числі на правову допомогу, які обумовлені або витікають: а) із порушення Підписником будь-якого зобов’язання, передбаченого в цій Угоді; б) із недбалих дій або бездіяльності Користувачів. 

13.2. Джаснот без будь-яких застережень та обмежень, звільняється від будь-яких претензій, позовів, судових витрат, збитків тощо, які витікатимуть або будуть пов’язані з вимогами третіх осіб, які стверджуватимуть, що Сервіс порушує їх права інтелектуальної власності. 

Підписник зобов'язується захистити Джаснот від будь-яких претензій третіх осіб, збитків, витрат, які виникатимуть з або пов’язані з позовами третіх осіб, які стверджуватимуть, що Контент порушує їх права, а тому числі права інтелектуальної власності. 

13.3. Будь-яке відшкодування, що надаватиметься Джаснот, визначатиметься виходячи з наступними умовами: а) Підписник має вчинити реальні заходи спрямовані на зменшення збитків та будь-яких майнових втрат; б) Джаснот був наданий повний та швидкий контроль на позовними вимогами, які тягнуть або можуть потягнути відшкодування з боку Джаснот; в) претензія або вимога не виникає в результаті будь-якого порушення договірних зобов’язань Підписника перед Джаснот або внаслідок інших протиправних дій або бездіяльності Підписника. 


 

 1. ІНШІ УМОВИ 

14.1. Джаснот має право залучати підрядників для підтримання працездатності Сервісу, залишаюсь в рамках цієї Угоди відповідальним перед Підписником за дії залучених осіб. 

14.2 Технічна підтримка та навчання доступні для Користувачів з активними підписками і доступні за телефоном та електронній пошті support@jusnote.com, згідно Додатку 1 до цієї Угоди. 

14.3. Джаснот може надавати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників за вибором та на ризик Підписника. Доступ до будь-яких сторонніх продуктів та сервісів, а також їх використання регулюються окремими угодами з постачальниками цим продуктів та сервісів. Підписник погоджується з тим, що Джаснот не несе відповідальності за використання Підписником будь-яких сторонніх продуктів чи сервісів третіх осіб та відповідальності за наслідки інтеграції їх з Сервісом. Джаснот має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Підписника. Час простою (непрацездатність) сторонніх сервісів чи продуктів не може розцінюватися як час простою (непрацездатність) Сервісу. 

14.4. Кожна сторона погоджується виконувати цю Угоду відповідно до законодавства України. Всі спори, що прямо чи опосередковано виникатимуть з цієї Угоди, регулюються, тлумачяться та вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 

Невиконання будь-якою стороною будь-якого положення цієї Угоди не може розглядатися як відмова від такого положення. 

14.5. Жодна зі Сторін цієї Угоди не може передавати (відступати) будь-які зі своїх прав чи обов’язків за цією Угодою третім особам без попередньої письмової згоди на це другої сторони, за винятком випадків злиття або реорганізації, купівлі бізнесу і т.п., якщо набувач (правонаступник, новостворена особа) погодилася на дотримання цієї Угоди.  

ДОДАТОК 1 

 

ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ 


1. Визначення графіку 

“Час простою” означає будь-який період, що перевищує десять хвилин, протягом яких Підписник не може отримати доступ до Сервісу або використовувати його, за винятком “запланованого простою” або функції попереднього перегляду документу, пошуку, FTP або синхронізації Сервісу. 

“Періодичний час простою” означає 4 години в місяць в третю суботу місяця з 24:00 до 04:00 Східно-Європейський час (Europe/Kiev). 

“Запланований час простою” означає період часу, заздалегідь визначений Джаснот, в межах якого Джаснот має намір виконати будь-які заплановані оновлення або технічне обслуговування Сервісу або пов’язаних систем. 

“Відключення послуги” означає стан, при якому центри обробки даних, на яких розміщується Сервіс, недоступні внаслідок збоїв в центрах обробки даних. 


 

2. Обсяг зобов’язань по рівню обслуговування 

Зобов'язання Джаснот не поширюються на перериви в обслуговуванні та інші проблеми, які викликані: 


 • змінами Сервісу або втручанням в Сервіс (навмисним або випадковим), проведеними будь-якими особами відмінними від Джаснот; 
 • будь-яким стороннім обладнанням або програмним забезпеченням, які використовуються Підписником; 
 • неналежним використанням Сервісу або використанням всупереч користувацької документації, інструкціям виданим  Джаснот; 
 • збоями з’єднання або труднощами з внутрішньою мережою Підписника (або інтернет-провайдера); 
 • форс-мажорними подіями. 


Джаснот буде вчиняти економічно розумні зусилля, щоб повідомити Підписників як мінімум за 24 години до будь-якого Запланованого часу простою. 

Джаснот буде надавати послуги підтримки, щоб допомогти Підписнику в усуненні помилок. Послуги підтримки не включають а) фізичне встановлення або видалення API; б) відвідування приміщень Підписника; в) будь-яку роботу з обладнанням, пристроями, програмним забезпеченням Підписника, пов’язаними з Сервісом. 

Джаснот буде надавати підтримку по електронній пошті support@jusnote.com та/або телефоном, за винятком корпоративних свят Джаснот та національних свят України. Чи корисною для вас є ця стаття?