AnalyticsОбрати книгу

Умови надання послуг Jusnote

  • Стосується до:
    • Остання зміна:
      09.09.2019

Дані Умови надання послуг («Ліцензійна угода», «Угода») разом з Політикою конфіденційності (jusnote.com) регулює використання Абонентом програмного забезпечення та послуг, які надаються ТОВ “ДОМ ЮРИСТА”, код за ЄДР 36373519, юридична адреса: 61052, Україна, місто Харків, вулиця Полтавський шлях, будинок 9, під торговою маркою Jusnote. Реєструючись для використання сервісу, Підписник або користувач погоджується дотримуватися цієї Ліцензійної угоди.


ВИЗНАЧЕННЯ

Адміністратор – фізична особа, призначена Власником облікового запису (Власником акаунту) в якості основного адміністративного контакту для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з відключеннями від сервісу та іншими проблемами та/або технічними питаннями і який має повноваження від Власника акаунту, адмініструвати підписку на послуги, а також призначати додаткових користувачів та /або адміністраторів. Перший користувач вважається призначеним Адміністратором.

Данні облікового запису – відомості, які відносяться до Користувача та Власника акаунту, необхідні для їх ідентифікації і управління їх використання Сервісом. Данні облікового запису не включають в себе відомості, що завантажуються (зберігаються) Власником акаунту або або Користувачем, які стосуються їх контактів (клієнтів), проектів, задач, подій або інших аналогічних даних.

Контент – означає будь-яку інформацію або матеріали, які Користувач завантажує або публікує в Сервісі (Службі), включаючи інформацію про свої контакти (клієнтів, працівників тощо).

Користувач – означає фізичну особу, яка має доступ до сервісу від Адміністратора або Власника акаунту.

Конфіденційна інформація – це данні, що містять будь-які відомості, які вважаються власністю або комерційною (адвокатською) таємницею будь-якої зі сторін цієї Угоди, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про дослідження, процеси, діаграми, звіти, вихідний код, інформацію про клієнта і його проекти/ задачі/доручення, дату звернення та надані рекомендації, інформацію про ціни, гонорари, ставки, іншу фінансову інформацію, бізнес-плани, маркетинг, розкриті будь-якою Стороною після 19.12.2017 року (дата набуття чинності цією Угодою), прямо чи опосередковано, в будь-якій формі (усній, письмовій або шляхом доступу до Сервісу).

Сервіс – послуги та продукти, які надаються ТОВ “ДОМ ЮРИСТА” під торговою маркою Jusnote через веб-сайт, розміщений за адресою: jusnote.com.

Власник акаунту – особа (юридична або фізична особа), яка придбаває (оплачує) послугу і є власником облікового запису. Власник акаунту в цій Угоді може також іменуватися як «Підписник».


1. ОБМЕЖЕНА ЛІЦЕНЗІЯ

1.1. Власнику акаунту надається невиключна, невідчужувана, обмежена ліцензія на доступ та використання Сервісу.

1.2. ДОМ ЮРИСТА не переглядає Контент і не претендує на права інтелектуальної власності в Контенті.

1.3. Власник акаунту зобов’язується забезпечити дотримання Користувачами положень цієї Угоди. Власник акаунту несе відповідальність за дії/бездіяльність Користувачів під час використання Сервісу, в тому числі за розкриття Контенту і Конфіденційної інформації.

1.4. Власник акаунту не має права копіювати або перепродавати Сервіс. Підписник зобов’язується не використовувати доступ до Сервісу або будь-якій частині Сервісу, за винятком власного бізнесу (внутрішньої діяльності) Підписника.

1.5. Ця Угода не дає Власнику акаунту жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів виключних прав, що використовуються компанією ДОМ ЮРИСТА під час пропонування Сервісу. Власник акаунту зобов’язується не використовувати Сервіс таким чином, щоб ненавмисно або навмисно викликати помилкове уявлення про власника Сервісу або послуги та продукти, які надаються ТОВ “ДОМ ЮРИСТА” під торговою маркою Jusnote через веб-сайт, розміщений за адресою: jusnote.com.

1.6. Власник акаунту не має права використовувати Сервіс для завантаження, публікації, передачі, збереження або передачі вірусів, комп’ютерних програм, які самі відтворюються і містять будь-які руйнівні коди чи віруси.

1.8. За винятком цієї невиключної ліцензії, яка надається згідно цієї Угоди, Власник акаунту визнає та погоджується, що всі права власності, виключні та інші права відносно Сервісу належать ДОМ ЮРИСТА. Підписник має дозвіл використовувати Сервіс виключно через версію, що розміщена в Інтернет на сайті jusnote.com. 

1.9. ДОМ ЮРИСТА залишає за собою право в будь-який час на власний розсуд вчинити будь-які дії, які вважає необхідними відносно Контенту, який порушує умови цієї Угоди, включаючи його видалення.

1.10. ДОМ ЮРИСТА залишає за собою право в будь-який час змінювати або припиняти, тимчасово або повністю будь-яку функцію, пов’язану з Сервісом, з повідомленням Підписника або без повідомленя, за винятком випадків, коли ДОМ ЮРИСТА вносить зміни, які суттєво знижують функціональність Сервісу. В останньому випадку ДОМ ЮРИСТА направить Підписнику відповідне повідомлення за 30 (тридцять) днів і Підписник матиме право розірвати цю Угоду.

1.11 ДОМ ЮРИСТА залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до Сервісу для оперативних цілей, включаючи обслуговування, ремонт або встановлення оновлень. ДОМ ЮРИСТА направить відповідне повідомлення не менше ніш за 3 (три) робочих дня до призупинення відповідного доступу. ДОМ ЮРИСТА має право тимчасово призупинити доступ до Сервісу в умовах, які вимагають невідкладних дій для захисту Сервісу, якщо затримка, викликана повідомленням, може завдати шкоди. ДОМ ЮРИСТА використає всі розумні зусилля, щоб звести до мінімуму оперативні призупинення роботи Сервісу. 

1.12 Власник акаунту має право на регулярній основі зберігати (депонувати) весь власний Контент на сторонніх та самостійно обраних сервісах (хмарних, локальних тощо), використовуючи для цього відповідні технічні засоби та інструменти.

1.13. Функції обліку фінансів, які є частиною Сервісу, призначені для надання загальних відомостей щодо фінансового стану Власника акаунту під час ведення юридичної практики. Вказані функції не замінюють бухгалтерський облік та звітність, встановлені Законом для суб’єктів в галузі права. 


2. ДОСТУП ДО СЕРВІСУ. БЕЗПЕКА

2.1. Користуватися Сервісом мають право виключно зареєстровані Підписники. Для того щоб отримати доступ до Сервісу, особи мають надати своє повне ім’я, дійсну електронну адресу та іншу інформацію, розумно запитувану ДОМ ЮРИСТА.

2.2. Кожному Власнику акаунту буде наданий унікальний ідентифікатор для доступу до Сервісу («Ім’я користувача»). Власник акаунту має використовувати всі розумні зусилля для забезпечення того, щоб кожне ім’я користувача використовувалося тільки Підписником, якому він призначений і не використовувався іншими Підписниками або Користувачами.

2.3. Адміністратор має мати повноваження адмініструвати підписку на користування Сервісом від імені Власника акаунту і надавати доступ додатковим Користувачам та/або адміністраторам. Адміністратор має право деактивувати Користувача, якщо Адміністратор (або Власник акаунту) бажає припинити доступ до Сервісу цього Користувача.

2.4. Увесь Контент Власника акаунту залишається його власністю.

2.5. У разі припинення Сервісу ДОМ ЮРИСТА зв’язується тільки з Власником акаунту для видалення відповідних даних облікового запису.

2.6. ДОМ ЮРИСТА забезпечує доступ до Сервісу з використанням інтерфейсу прикладного програмування («API») з дотриманням положень цієї Угоди. ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальності а) за неможливість користування Сервісом або обробкою чи збереженням Контенту по API у зв’язку з послугами або системами зовнішніми по відношенню до Сервісу з його API; b) за тимчасове призупинення доступу до Сервісу через API в зв’язку з надмірним використанням Сервісу через API. ДОМ ЮРИСТА залишає за собою право будь-який час змінити або припинити, тимчасово або на тривалий час, доступ до Сервісу з його використанням через API з повідомленням Підписників і Користувачів або без такого повідомлення.

2.7. ДОМ ЮРИСТА використовує безпечний метод аутентифікації та доступу до Сервісу, зокрема шляхом а) керування паролями користувачів та захисту паролів з використанням розумних програм з управління паролями; б) передачу паролів з зашифрованому вигляді.

2.8. За винятком випадків, передбачених в п. 4.1., Власник акаунту несе відповідальність за захист імен користувачів та паролів або інших кодів, пов’язаних з Сервісом, а також за відповідність Контенту приписам Закону.

2.9. Власник акаунту буде впроваджувати політики та процедури для запобігання несанкціонованого використання імен користувачів та паролів і негайно повідомляє ДОМ ЮРИСТА про підозру втрати паролів або їх несанкціонованого використання третіми особами.

2.10. ДОМ ЮРИСТА повідомляє Власника акаунту з наданням необхідних даних (за винятком тих, які можуть завдати шкоди безпеці даних, що завантажуються іншими клієнтами) про будь-які події, які, на думку ДОМ ЮРИСТА призвело або може призвести до несанкціонованого доступу, розкриттю, використанню та пошкодженні Контенту Власника акаунту або Користувачів.

2.11. У випадку порушення безпеки ДОМ ЮРИСТА співпрацює з Власником акаунту з метою встановлення причини порушення та виявлення зміненого Контенту, а також надає допомогу Власнику акаунту в розслідуванні та запобіганні повторного порушення. ДОМ ЮРИСТА співпрацює з Власником акаунту в будь-яких судових процесах та розслідуваннях відносно третіх осіб або щодо Контенту, який Власник акаунту був зобов’язаний зберігати. 

2.12. ДОМ ЮРИСТА вчиняє розумних заходів з шифрування Контенту та надійного збереження його з урахуванням технологічного розвитку та вартості реалізації відповідних заходів.


3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ДАНИХ

3.1. Кожна сторона погоджується визнавати всю Конфіденційну інформацію як конфіденційну та не використовувати її за винятком випадків, коли це необхідно для виконання цієї Угоди. Закон визнає, що Контент може містити відомості (матеріали), які є адвокатською таємницею Власника акаунту або Користувача, і не може використовуватися третіми особами без дотримання відповідних приписів Закону щодо даної інформації.

3.2. Власник акаунту, який в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» діє як Володілець персональних даних або Одержувач, або Розпорядник відносно своїх контактів (працівників, клієнтів, замовників тощо) – суб’єктів персональних даних, зобов’язується дотримуватися приписів вказаного Закону щодо обробки персональних даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем).

3.3. Власник акаунту приймаючи цю Угоду гарантує, що має всі законні підстави збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані та інші відомості, що складають зміст Контенту, з використанням Сервісу.

3.4. ДОМ ЮРИСТА вчинить всі розумні дії з точки зору технологічного розвитку та вартості щодо забезпечення надійності персональних даних і протидії несанкціонованої їх обробки, втрати або знищення. ДОМ ЮРИСТА діятиме тільки за дорученнями Власника акаунту відносно персональних даних, які були оброблені ДОМ ЮРИСТА.

3.5. Власник акаунту підтверджує, що за деякими винятками, персонал служби підтримки ДОМ ЮРИСТА не має доступу до Контенту і вимагатиме дозвіл від Власника акаунту, якщо персонал служби підтримки попросять надати послуги, пов’язані з конкретним документом (за винятком певних послуг з відновлення документу, які надаються без необхідності доступу до Контенту). Власник акаунту зобов’язується проінструктувати Користувачів щодо надання персоналу ДОМ ЮРИСТА доступу до Контенту тільки за необхідності і негайно припинити такий доступ, як сплинув строк такого доступу. 

3.6. Власник акаунту дозволяє і ДОМ ЮРИСТА погоджується співпрацювати з всіма законними запитами державних органів щодо доступу до Контенту, який відноситься до клієнтів та бізнесу Власник акаунту.

3.7. Якщо ДОМ ЮРИСТА відповідно Закону має розкрити Конфіденційну інформацію, ДОМ ЮРИСТА оперативно письмово повідомить про це Власника акаунту (в обсязі дозволеному Законом) до такого розкриття, щоб Власник акаунту мав можливість отримати необхідне забезпечення (заборону розкриття інформації) в суді.


4. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА АРХІВУВАННЯ ДАНИХ

4.1. ДОМ ЮРИСТА підтримує службу резервного копіювання на серверах, розміщених на території Сполучених Штатів Америки, з метою полегшити відновлення Контенту на сервер або пристрій, з яких він зник або був пошкоджений. ДОМ ЮРИСТА відновлює втрачений або пошкоджений Контент Власника акаунту безоплатно.

4.2. У разі припинення Сервісу з будь-якої причини Власник акаунту матиме 90 (дев’яносто) днів для перенесення Контенту в інше місце до його видалення.


5. ОПЛАТА, ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗМІНА ПІДПИСКИ

5.1. За користування Сервісом Власник акаунту сплачує абонентську плату на умовах викладених нижче.

5.2. Всі абонентські платежі не включають ПДВ та інші податки з продажу, які підписники погоджуються сплачувати відповідно до Закону та при умові, якщо ДОМ ЮРИСТА їх включить в рахунок-фактуру.

5.3. Окрім абонентської плати за користування Сервісом, Власник акаунту може понести додаткові витрати, пов’язані з доступом до Сервісу, зокрема, а не виключно, плату за доступ до мережі Інтернет, роумінг даних тощо.

5.4. Абонентська плата сплачується Власником акаунту щомісячно після спливу безоплатного ознайомлювального періоду. Абонентська плата буде сплачуватися кожні тридцять днів у формі передплати. У разі щорічної підписки абонентська плата сплачується передплатою і продовжую нараховуватися щорічно в дату первісної дати підписки. Всі платежі не підлягають поверненню за винятком випадків, передбачених в п. 5.5. цієї Угоди.

5.5. У разі, коли Сервіс недоступний з причин дій або бездіяльності ДОМ ЮРИСТА, абонентська плата (щомісячна або щорічна) буде перерахована і Підписнику буде надано додатковий період користування Сервісом пропорційно строку, коли Сервіс був недоступний.

5.6. Будь-які платежі за дострокову відміну підписки не стягуються. Підписки скасовані до закінчення строку поточного платіжного періоду, в наступний період не включаються.

5.7. Підписки, що пропонуються ДОМ ЮРИСТА, можуть відрізнятися обсягом функцій або збільшеним чи зменшеним обсягом місця зберігання Контенту Підписника.


6. СТРОК ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ ПІДПИСКИ

6.1. Якщо Власник акаунту має намір скасувати свою підписку або анулювати обліковий запис, Підписник (або Адміністратор) має можливість це зробити від свого імені в будь-який час, використавши для цього відповідні функції Сервісу. Припинення підписки або анулювання облікового запису не може бути прийнято ДОМ ЮРИСТА по електронній пошті.

6.2. Строк дії цієї Угоди починає спливати з моменту першого входу Підписника до Сервісу і діє доти, поки використання Сервісу не буде припинено на прикінці відповідного періоду підписки або з інших підстав, передбачених в Угоді.

6.3. Будь-яка сторона цієї Угоди має право її розірвати в будь-який час шляхом письмового повідомлення другої сторони у разі суттєвого порушення цієї Угоди, зокрема, а не виключно прострочення протягом 30 (тридцяти) днів обов’язку зі сплати будь-яких сум, які мають бути сплачені відповідно до цієї Угоди, і не усунення такого порушення протягом 10 (десяти) календарних днів після відповідного повідомлення про це.

6.4. Власник акаунту має видалити весь власний Контент із Сервісу до припинення дії цієї Угоди. ДОМ ЮРИСТА має право видалити або знищити весь Контент, який зберігається в Сервісі, в репозиторії Підписника через 90 (дев’яносто) календарних днів після припинення Угоди або припинення підписки. ДОМ ЮРИСТА не зобов’язується повідомляти Підписників про видалення їх Контенту після припинення Угоди або припинення підписки. ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальності перед Підписником або будь-якими Користувачами за видалення Контенту відповідно до цієї Ліцензійної угоди.

6.5. ДОМ ЮРИСТА надає доступ Власник акаунту до його Контенту протягом 90 (дев’яносто) календарних днів після припинення Угоди або припинення підписки на платній основі.


7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. ДОМ ЮРИСТА не несе відповідальності за будь-які збитки та претензії, що можуть виникнути у Підписника (Користувача) в зв’язку з виконанням цієї Угоди, якщо такі збитки та претензії можна було б уникнути або зменшити шляхом використання: а) резервних копій Контенту; або b) порад служби підтримки ДОМ ЮРИСТА або с) розумних методів та інструментів, що існують на глобальному ринку, щоб уникнути таких збитків та претензій.

7.2. Власник акаунту чітко усвідомлює і беззастережно погоджується з тим, що сукупна відповідальність ДОМ ЮРИСТА перед Підписником за будь-які претензії, збитки, в тому числі упущену вигоду, моральну шкоду, тощо, які виникли у Підписника або його Користувачів у зв’язку з цією Угодою (використанням Сервісу), обмежується сумою абонентських платежів Підписника протягом 6 (шести) останніх місяців, які передували виникненню такої претензії або збитків.

7.3. ДОМ ЮРИСТА звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цієї Угоди, якщо це відбулося внаслідок зовнішніх обставин та/або дій (бездіяльності) третіх осіб, які (обставини та дії/бездіяльність) знаходяться поза контролем і/або без вини ДОМ ЮРИСТА.


8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Кожна сторона погоджується виконувати цю Угоду відповідно до законодавства України. Всі спори, що прямо чи опосередковано виникатимуть з цієї Угоди вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Сервіс може бути не сумісний з комп’ютером або іншим обладнанням Підписника. ДОМ ЮРИСТА не гарантує будь-які результати (фінансові, репутаційні тощо), які мав намір досягнути (отримати) Підписник у своїй професійній діяльності, використовуючи Сервіс.

8.3. Підписник визнає та погоджується з тим, що він не уклав цю Угоду на підставі будь-яких умов, заяв або обіцянок, які не містяться в цьому документі. Ця Угода представляє собою повну домовленість між ДОМ ЮРИСТА та Підписником і регулює використання Підписником Сервісу, замінюючи будь-які попередні домовленості між Сторонами (включаючи попередні редакції цієї Угоди).

8.4. Підписник зобов’язується відшкодувати ДОМ ЮРИСТА будь-які збитки, які можуть виникнути у останнього, внаслідок порушення Підписником (його Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. ДОМ ЮРИСТА негайно повідомить Підписника про будь-яку претензію або збиток, які прямо чи опосередковано мають своїм предметом порушення Підписником (його Користувачами) зобов’язань, встановлених цією Угодою. Підписник зобов’язується сприяти ДОМ ЮРИСТА в захисті від будь-яких претензій, позовів, скарг, які надійшли від третіх осіб.

8.5. ДОМ ЮРИСТА має право залучати підрядників для підтримання працездатності Сервісу, залишаюсь в рамках цієї Угоди відповідальним перед Підписником за дії залучених осіб.

8.6. Технічна підтримка Підписникам з активною підпискою доступна за телефоном, електронній пошті або через сторінку за адресою support@jusnote.com.

8.7. ДОМ ЮРИСТА може надати можливість інтеграції Сервісу з продуктами сторонніх постачальників за вибором та на ризик Підписника. В цьому випадку ДОМ ЮРИСТА не несе жодної відповідальності за наслідки такої інтеграції. ДОМ ЮРИСТА має право змінювати або припиняти інтеграцію Сервісу з іншими сервісами та продуктами сторонніх постачальників без попереднього повідомлення Підписника.

8.8. Жодна зі Сторін цієї Ліцензійної угоди не може передавати (відступати) будь-які зі своїх прав чи обов’язків третім особам без попередньої письмової згоди на це другої сторони, за винятком випадків злиття або реорганізації, якщо набувач (новостворена особа) погодилася на дотримання цієї Угоди.

8.9. Недоступність Cервісу (в розумінні п. 5.5. цієї Угоди) означає будь-який період часу, що перевищує 25 хвилин, протягом яких Підписник не може отримати доступ до Сервісу внаслідок відмови служби, за винятком запланованого простою.


Чи корисною для вас є ця стаття?