Пакетна пропозицiя - Оновлено! Ексклюзивно для стажистів адвоката 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

  • Пакетна пропозиція: “Екслюзивно для стажистів адвоката” включає в себе УСІ необхідні документи, які має підготувати стажист на початку, під час та по завершенню стажування для набуття ним статусу адвоката. Зазначений пакет документів буде в нагоді для будь-якого стажиста, що готує документи для подачі у відповідну Раду адвокатів.

    Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

 

Важливо! Документи оновлені відповідно до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року № 6 із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2017 року № 39.

Документи оновлені відповідно до вимог процесуальних кодексів станом на 02.04.2018 року!!!

 

Пакетна пропозиція містить зразки наступних документів:

 

Договір на керівництво стажуванням

Договір укладається між Радою адвокатів та керівником стажування. Договір створено на основі примірного договору, згідно з додатком 2 до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

 

Договір про проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Договір укладається між керівником стажування та стажистом. Договір врегульовує відносини між сторонами з приводу порядку проходження стажистом стажування.

 

Індивідуальний план проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Індивідуальний план містить перелік заходів з вивчення законодавчих та інших актів, підготовки документів, які має здійснити стажист, строки відпрацювання плану, відмітки про визначення рівня знань керівником стажування.

 

Поточні та кінцевий звіти про результати стажування

Зазначені документи детально відбиває виконану роботу стажистом, спрямовану на набуття професійних знань і навичок, необхідних для отримання статусу адвоката.

 

Щоденник проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (помісячно)

Щоденик містить детальний опис виконаних завдань з запланованим та фактичним часом їх виконання.

 

Поточний звіт про оцінку стажування та висновок про готовність стажиста адвоката до здійснення адвокатської діяльності

Звіти відбивають рекомендації адвоката щодо професійних, етичних якостей стажиста та містить висновок про готовність стажиста до здійснення адвокатської діяльності.

 

Проекти 48 правових документів:

проект заяви про кримінальне правопорушення;

проект скарги на постанову про закриття кримінального провадження;

проект заяви про забезпечення позову у цивільній справі;

проект заяви про перегляд заочного рішення;

проект заяви про відстрочку або розстрочку, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в цивільній справі

проект клопотання про ознайомлення з матеріалами господарської справи;

проект письмового пояснення господарському суду.

проект адвокатського запиту;

проекти договорів про надання правової допомоги, ордерів, квитанцій;

проект скарги на затримання;

проект скарги на бездіяльність слідчого;

проект позовної заяви про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників юридичної особи (справа ХЕП.);

проект апеляційної скарги на рішення місцевого господарського суду (справа ТЗА);

проект касаційної скарги на рішення місцевого господарського суду та/або суду апеляційної інстанції.

проект клопотання про ініціювання проведення експертизи;

проект клопотання про скасування запобіжного заходу;

проект заяви про скасування судового наказу;

проект заяви у справах окремого провадження (заява про усиновлення);

проект позову про визнання правочину недійсними;

проект заяви про витребування доказів;

проект заяви про призначення судової експертизи.

проект апеляційної скарги на ухвалу суду (слідчого судді) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

проект апеляційної скарги на вирок суду (в тому числі постановлені на підставі угод про визнання винуватості та про примирення між потерпілим та обвинуваченим);

проект позову про захист особистих немайнових прав;

проект позову про визнання права власності в порядку спадкування;

проект клопотання про призначення авто-технічної експертизи;

проект проекту позовної заяви про розірвання договору;

проект цивільного позову у кримінальному провадженні

проект касаційної скарги на вирок суду першої інстанції та ухвалу (вирок) суду апеляційної інстанції;

проект позову про захист права інтелектуальної власності;

проект позову зі спорів щодо забезпечення виконання зобов'язань;

проект позову про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди);

проект позову щодо порушення умов договору;

проект адміністративного позову на постанову адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення;

проект заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне правопорушення.

проект позову щодо порушення умов договорів позики та позички;

проект позову з спорів за недоговірними зобов'язаннями;

проект позову про відшкодування майнової та немайнової шкоди;

проект позову зі спорів, що виникають із спадкового права;

проект позову про визнання шлюбу недійсним, розірвання шлюбу, стягнення аліментів;

проект позову з спорів, що виникають із особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї;

проект позову із спорів, що виникають із майнових прав та обов'язків подружжя й інших членів сім'ї;

проект позову про захист житлових прав (визнання права користування жилим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням тощо;

проект позову про захист права власності на земельну ділянку та права користування земельною ділянкою;

проект позову про захист трудових прав (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості з заробітної плати, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав тощо);

проект апеляційної скарги на рішення (ухвалу) у цивільній справі;

проект касаційної скарги на рішення (ухвалу) у цивільній справі;

проект заяви про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв'язку з нововиявленими або винятковими обставинами.

Крім того, методичні та нормативні документи зі стажування:

перелік законодавства, яке підлягає вивченню під час стажування;

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтвапро право на заняття адвокатськоюдіяльністю;

ПРОГРАМА проходження стажування дляотримання особою свідоцтва проправо на заняття адвокатською діяльністю;

На додаток схеми "Адвокатський запит" та "Гарантії адвокатської діяльності"

 

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"