Чек-лист на ведення судової справи 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

Справа № _______________________


Юрист (відповідальний виконавець) _______________________________________


Керівник ______________________________________________________________


ЧЕК-ЛИСТ

Юрист

Керівник

1. Загальна підготовка

- Чи є установчі документи клієнта (паспорт, код фізичної особи)?- Чи є рішення/наказ/протокол про призначення керівника (директора)?- Чи є свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (витяг з реєстру)?- Чи є документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала позовну заяву?

2. Дії до судового розгляду

- Чи є ухвала суду про призначення справи до розгляду?- Чи перевірено дотримання судом правил підсудності справи?- Чи продубльовано повідомлення сторін про розгляд справи?- Чи сповіщений клієнт про розгляд справи, умови проходу в будівлю суду?- - Чи виконано ознайомлення зі справою і чи всі матеріали справи є в наявності?- Чи виконані доручення суду, зазначені в ухвалі?- Чи підготовлений відзив/заперечення на позов/апеляційну/касаційну скаргу, клопотання учасника судового процесу?- Чи дотримані вимоги про направлення відзиву особам, які беруть участь у справі (опис вкладення до цінного листа, відмітка суду тощо)?- Чи підготовлені виписки з нормативних актів по справі?- Чи підібрано судову практику що стосується предмету спору (позитивна/негативна)?- Чи існують інші незавершені провадження, що стосуються предмету спору, учасником яких є клієнт?- Чи розглянуті питання про пред'явлення зустрічного позову/самостійного позову?- Чи розглянуті питання про подачу клопотань по справі: • про виклик і допит свідків • про вжиття забезпечувальних заходів • про забезпечення позову • про зупинення провадження у справі • про закриття провадження у справі • про відкладення розгляду справи • про витребування/забезпечення доказів • про притягнення особи як співвідповідача • про залучення 3-х осіб • про призначення експертизи • про подання інших доказів- Чи оформлено опис документів справи- Чи сформована справа?- Чи є план заходів по справі (п. 10.4 Регламенту ЮФ Arbitis)

3. Докази по справі

- Чи зібрані необхідні докази?- Чи є документальні підтвердження неможливості отримати необхідні докази?- Чи вже надані докази у справу (чи вже наявні в справі)?- Чи можливо подання доказів на поточній стадії судового процесу?- Чи зроблений завірений переклад документів (доказів) на іноземній мові?- Чи є оригінали письмових доказів?- Чи завірені копії належним чином?- Чи вирішено питання про “досудову” зустріч з наявними свідками?- Чи є документи, що підтверджують кваліфікацію експерта, спеціаліста?- Чи згруповані докази, чи складені описи документів, що подаються?- Чи визначено розташування доказів в матеріалах справи?- Чи є достатнє число копій для подання суду та особам, що беруть участь у справі?- Чи розподілені з клієнтом обов'язки по зібранню та пред'явленню документів?

4. Довіреність

- Чи видана довіреність на участь саме в цій справі?- Чи не міститься в довіреності помилки в іменах і найменуваннях (довірителя, представника)?- Чи перевірено наявність необхідних повноважень довірителя для надання довіреності?- Чи проставлено дату видачі довіреності?- Чи не закінчився строк дії довіреності?- Чи скріплено підпис печаткою?- Чи прошито довіреність належним чином, проставлена ??печатка на усіх сторінках (якщо довіреність на кількох аркушах)?- Чи розшифрований підпис довірителя/представника?- Чи відповідає підпис розшифровці і підписам на інших документах?- Чи є ордер адвоката (якщо його наявність необхідна)?
+ - перевірено

? - не перевірено

/ - немає необхідності


   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"