Справи про позбавлення батьківських прав 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

Правові норми, які підлягають застосуванню

 

- ст. ст. 164 - 170 Сімейного кодексу України.

Практиці застосування ст. 164 Сімейного кодексу України присвячена стаття Триба В.І. "Проблемні питання правових підстав позбавлення батьківських прав" - (посилання)

 

Судова практика

 

- постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30 березня 2007 р. “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і позбавлення та поновлення батьківських прав”;

 

- узагальнення Верховного Суду України від 11 грудня 2011 р. “Практика розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми”;

 

- Узагальнення проблемні питання застосування норм сімейного права та процесуального законодавства при розгляді спорів, що випливають із правовідносин батьків та дітей (позбавлення батьківських прав);

 

 - Рішення Європейського суду з прав людини, Справа “Хант проти України”, заява № 31111/04, від 07.12. 2006 р;

 

- Рішення Європейського суду з прав людини, Справа “Савіни проти України”, заява № 39948/06, від 18.12.2008 р.

Підсудність

 

- позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або місцем її перебування ( ч. 1 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України);

- позови до обох батьків, які проживають або знаходяться в різних місцях, можуть пред'являтися за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача ( ч. 15 ст. 28 Цивільного процесуального кодексу України).

 

Розмір ставки судового збору

 

- 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”).

 

Позивач

 

- один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина;

- заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому перебуває дитина;

 • - орган опіки та піклування (участь є обов'язковою відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного кодексу України);

  Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (посилання)

 • - прокурор;

  Більше всього питань виникає при зверненні до суду з вказаним позовом прокурора. Вказане викликано тим, що подаючи позов прокурор зазначає себе, як позивача, що діє в інтересах малолітньої або неповнолтіньої дитини, що залишилась без батьківської опіки. Однак в даному випадку судам треба мати на увазі, що хоча ст. 165 СК прокурору надано право звернення до суду з позовом по вказаній категорії справ, однак відповідно до п. 3 Порядку здійснення органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 - органами опіки та піклування є районні, районні в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних в містах, сільських, селищних рад, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність по наданню статуса дитині - сироті і дитині, позбавленому батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, по захисту особистих, майнових і житлових прав дітей - (посилання).

- сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

- баба і дід, без спеціальних на те повноважень ( ч. 2 ст. 258 Сімейного кодексу України);

- сестра, брат, мачуха, вітчим, без спеціальних на те повноважень ( ч. 2 ст. 262 Сімейного кодексу України).

 

Відповідач

 

- особа, яка є батьком або матір'ю дитини.

 

Предмет доказування

 

- факт залишення дитини у пологовому будинку або у іншому закладі охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не проявлення щодо неї батьківського піклування;

- факт ухиляння від виконання батьківських обов'язків по вихованню дитини;

- факт жорстокого поводження з дитиною;

- факт того, що мати, батько дитини є хронічними алкоголіками або наркоманами;

- факт будь-якого виду експлуатації дитини, примушування її до жебракування та бродяжництва;

- факт засудження за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

 

Приблизний перелік доказів

 

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про склад сім'ї та прописку дитини;

- довідка про стан здоров'я дитини;

- медичний висновок, який підтверджує зловживання алкогольними та наркотичними засобами;

- характеристика на неблагополучного батька/матір;

- акт обстеження житлово-побутових умов дитини;

- свідоцтво про розірвання шлюбу;

- довідка з державної виконавчої служби про заборгованість по сплаті аліментів;

- висновок органу опіки та піклування;

- показання свідків;

 • - врахування думки дитини.

  Згідно з міжнародними та національними правовими нормами до прав дитини належить, зокрема, право на врахування її думки щодо питань, які стосуються її життя. Зокрема, відповідно до положень ст. 12 Конвенції ООН від 20 листопада 1989р. "Про права дитини"(ратифікована Україною 27 лютого 1991 р.), держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що стосується дитини.

  При розгляді справи про позбавлення батьківських прав думка неповнолітного, який досягнув десятирічного віку, з питання про необхідність позбавлення його батьків \одного з батьків\ батьківських прав встановлюється судом шляхом його опиту в судовому засіданні в присутності педагога, або спеціаліста органу опіки та піклування, дитячого закладу, де знаходиться неповнолітній, ст. 171 СК.

   

 

 • Практиці застосування ст. 164 Сімейного кодексу України присвячена стаття Триба В.І. "Проблемні питання правових підстав позбавлення батьківських прав" - (посилання)

 • Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (посилання)

 • Більше всього питань виникає при зверненні до суду з вказаним позовом прокурора. Вказане викликано тим, що подаючи позов прокурор зазначає себе, як позивача, що діє в інтересах малолітньої або неповнолтіньої дитини, що залишилась без батьківської опіки. Однак в даному випадку судам треба мати на увазі, що хоча ст. 165 СК прокурору надано право звернення до суду з позовом по вказаній категорії справ, однак відповідно до п. 3 Порядку здійснення органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 - органами опіки та піклування є районні, районні в м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних в містах, сільських, селищних рад, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність по наданню статуса дитині - сироті і дитині, позбавленому батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, по захисту особистих, майнових і житлових прав дітей - (посилання).

 • Згідно з міжнародними та національними правовими нормами до прав дитини належить, зокрема, право на врахування її думки щодо питань, які стосуються її життя. Зокрема, відповідно до положень ст. 12 Конвенції ООН від 20 листопада 1989р. "Про права дитини"(ратифікована Україною 27 лютого 1991 р.), держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що стосується дитини.

  При розгляді справи про позбавлення батьківських прав думка неповнолітного, який досягнув десятирічного віку, з питання про необхідність позбавлення його батьків \одного з батьків\ батьківських прав встановлюється судом шляхом його опиту в судовому засіданні в присутності педагога, або спеціаліста органу опіки та піклування, дитячого закладу, де знаходиться неповнолітній, ст. 171 СК.

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"