Позовна заява про зменшення розміру аліментів (погіршення стану здоров'я ) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Печерського районного суду міста Києва 

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

 

 • ПОЗИВАЧ: Іванчук Олександр Степанович

  Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 05.05.2018 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

РНОКПП: 35445623272,

адреса: м. Київ, вул. Самсонівська,буд. 12 кв. 47,

засіб зв'язку: +38 099 87 67 456

 

ВІДПОВІДАЧ: Прокопчук Марина Іванівна

РНОКПП: 3647382510

паспортні дані: МК 567845,

адреса: м. Київ, вул. Петровського, буд. 6, кв. 67

засіб зв'язку: +38 098 67 56 456

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про зменшення розміру аліментів

  Голубничий О.І. “Зміна розміру аліментів”. Читати статтю

 

13 квітня 2010 року між мною та відповідачем було укладено шлюб, який був зареєстрований у м. Києві Печерським відділом реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 56464.

 

Див.додаток №1: доказ укладення шлюбу між позивачем

та відповідачем — копія свідоцтва про укладення шлюбу від 13.04.2010 р., актовий запис № 56464

 

 

Ми з відповідачем маємо спільну дитину, народжену у шлюбі, сина — Іванчука Кирила Олександровича, 17.04.2012 року народження.

 

Див.додаток №2: доказ походження сина від позивача та відповідача

— копія свідоцтва про народження від 12.09.2012 р., актовий запис №5674

 

16 червня 2015 року рішенням Печерського районного суду м. Києва шлюб між мною та відповідачем було розірвано.

 

Див.додаток №3: доказ розірвання шлюбу — копія

рішення Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 р.

 

Відповідно до рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2015 року я повинен сплачувати на користь відповідача аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2015 року.

 

Див.додаток №4: доказ стягнення аліментів на користь відповідача -

копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2015 р.

 

Починаючи з 01 грудня 2015 року я регулярно сплачував аліменти, оскільки дбав про належне матеріальне забезпечення нашої спільної з відповідачем дитини. Проте, на даний час, моє матеріальне становище значно погіршилося. Відсутність власного житла, зростання орендної плати, збільшення витрат на власне лікування унеможливлюють подальшу сплату мною аліментів у повному розмірі.

 

 • 1. Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

  У більшості випадків суд задовольняє позов про зменшення розміру аліментів, ключовим у даній категорій справ є пред'явлення належних доказів зміни матеріального або сімейного стану, погіршення стану здоров'я тощо. Саме підтвердження даних обставин належними доказами є підставою для задоволення позову на користь позивача. Детальніше

 

 • Відповідно до роз'яснень, наведених у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», за ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

  Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

 

2. Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

 

В Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.07.2012 року у справі № 6-12478св12 зазначено, що для збільшення або зменшення розміру аліментів достатньо однієї з обставин, визначених у ст. 182 СК України.

 

12 червня 2016 року між мною та ТОВ “ГУДМАРКЕТ” було укладено трудовий договір, за яким я був прийнятий на посаду водія автотранспортних засобів і моя заробітна плата становить 5000 ( п'ять тисяч) гривень.

 

Див.додаток №5: доказ стану доходів позивача — копія довідки про доходи

 

Внаслідок відсутності власного житла, я змушений винаймати квартиру, постійне зростання цін вплинуло і на розмір орендної плати, яка станом на 02.07.2018 р. становить 4500 (чотири тисячі п'ятсот) гривень.

 

Див.додаток №6: доказ суми орендної плати — копія договору оренди від 02.06.2018 р.

 

Я страждаю на хронічну ниркову недостатність і потребую постійного лікування, оскільки лише регулярна терапія підтримувати мою життєдіяльність. Лікування, в свою чергу, призводить до значних фінансових витрат.

 

Див.додаток №7,8: доказ доказ погіршення стану здоров'я позивача та наявності хвороби — копія

історії хвороби, копія висновку лікаря

 

З огляду на вищезазначене, обставини справи свідчать про те, що моє матеріальне становище значно погіршилося, потреба в постійному лікуванні вимагає додаткових грошових витрат, а відповідно сплата аліментів у встановленому розмірі є неможливою.

 

На виконання п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю  суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Судові витрати, які я, як позивач, посін у зв'язку з розглядом справи, складаються з судового збору. Інших витрат не заплановано.

 

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до ч. 1 ст. 182, ст. 192 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ СУД:

 

1.Зменшити розмір аліментів, що стягуються з Іванчука О.С. на користь Прокопчук М.І. на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2015 року, на утримання дитини — сина, Іванчука К.О., 17.04.2012 року народження з 1/4 до 1/6 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання рішення суду законної сили до досягнення дитиною повноліття.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу від 13.04.2010 р., актовий запис  № 56464;

2. Копія свідоцтва про народження від 12.09.2012 р.;

3. Копія рішення Печерського районного суду м.Києва від 16.06.2015 р.;

4. Копія рішення Печерського районного суду м.Києва від 24.10.2015 р.;

5. Копія довідки про доходи;

6. Копія договору оренди від 02.06.2018 р.;

7. Копія історії хвороби;

8. Копія висновку лікаря;

9. Оригінал квитанції про сплату судового збору;

10. Копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі.

 

 

                         “03” липня 2018 року                                                                                              Іванчук О. С.

 • Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 05.05.2018 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Голубничий О.І. “Зміна розміру аліментів”. Читати статтю

 • У більшості випадків суд задовольняє позов про зменшення розміру аліментів, ключовим у даній категорій справ є пред'явлення належних доказів зміни матеріального або сімейного стану, погіршення стану здоров'я тощо. Саме підтвердження даних обставин належними доказами є підставою для задоволення позову на користь позивача. Детальніше

 • Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"