Позовна заява про зменшення розміру аліментів (друга дитина) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

До Печерського районного суду міста Києва 

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

 

 • ПОЗИВАЧ: Сидоров Михайло Іванович

  Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 05.05.2018 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

РНОКПП: 35445623272,

адреса: м. Київ, вул. Самсонівська,буд. 12 кв. 47,

засіб зв'язку: +38 099 87 67 456

 

ВІДПОВІДАЧ: Сміріна Ірина Олексіївна

РНОКПП: 3647382510

паспортні дані: серія МК № 567845,

адреса: м. Київ, вул. Петровського, буд. 6, кв. 67

засіб зв'язку: +38 098 67 56 456

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 • про зменшення розміру аліментів (друга дитина)

  Відповідно до ст.ст.183, 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі. На практиці Суди обирають спосіб визначення розміру аліментів залежно від матеріального становища платника аліментів. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №463/5534/15-ц дійшов висновку про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, врахувавши матеріальний стан відповідача, а саме те, що дохід відповідача носить мінливий характер, оскільки офіційно він не працює. Ухвала касаційного суду

 

10 березня 2010 року між мною, Сидоровим М.І., та відповідачем, Сміріною І.О., було укладено шлюб, який був зареєстрований у м. Києві печерським відділом реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 56464.

 

Див.додаток №1: доказ укладення шлюбу між позивачем та відповідачем

— копія свідоцтва про укладення шлюбу від 10.03.2010 р., актовий запис № 56464.

 

Ми з відповідачем маємо спільну дитину, народжену у шлюбі, сина — Сидорова Кирила Михайловича, 27.04.2012 року народження.

 

Див.додаток №2: доказ походження сина від позивача та відповідача

— копія свідоцтва про народження від 10.12.2012 р., актовий запис № 5674

 

16 червня 2013 року рішенням Печерського районного суду м. Києва шлюб між мною, Сидоровим М.І., та Сміріною І.О. було розірвано.

 

Див.додаток №3: доказ розірвання шлюбу — копія

рішення Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2013 р.

 

Відповідно до рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2013 року я, Сидоров М.І., повинен сплачувати на користь Сміріної І.О. аліменти у розмірі 1/4 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, починаючи з 01 грудня 2013 року.

 

Див.додаток №4: доказ стягнення аліментів на користь Сміріної І.О. -

копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2013 р.

 

Починаючи з 01 грудня 2013 року я регулярно сплачував аліменти, оскільки дбав про належне матеріальне забезпечення сина. Проте, з народженням другої дитини у новому шлюбі, яка також потребує належного матеріального забезпечення, подальша сплата мною аліментів у повному розмірі є неможливою.

 

1. Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

 

Відповідно до роз'яснень, наведених у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», за ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв'язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров'я когось із них.

Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

 

 • 2. Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

  Верховець К.С. "Стягнення аліментів на дитину за чинним сімейним законодавством: підстави та процедура". Читати статтю

 

В Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.07.2012 року у справі № 6-12478св12 зазначено, що для збільшення або зменшення розміру аліментів достатньо однієї з обставин, визначених у ст. 182 СК України.

 

20 березня 2016 року я, Сидоров М.І., уклав шлюб із Сидоровою В.С., який був зареєстрований у м. Києві Печерським відділом реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 9867.

 

Див.додаток №5: доказ укладення шлюбу між Сидоровим М.І. та Сидоровою В.С.

- копія свідоцтва про укладення шлюбу від 20.03.2016 р., актовий запис № 9867.

 

Від шлюбу з Сидоровою В.С. я маю доньку — Сидорову Дарину Михайлівну, 20.12.2017 року народження.

 

Див.додаток №6: доказ походження доньки від Сидорова М.І.та Сидорової В.С.

— копія свідоцтва про народження від 20.12.2017 р., актовий запис № 4567

 

12 червня 2017 року між мною та ТОВ “ГУДМАРКЕТ” було укладено трудовий договір, за яким я був прийнятий на посаду водія автотранспортних засобів і моя заробітна плата становить 4000 (чотири тисячі) гривень.

 

Див.додаток №7: доказ стану доходів — копія довідки про доходи

 

З огляду на вищезазначене, обставини справи свідчать про те, що у зв'язку з народженням дитини у новому шлюбі я зобов'язаний забезпечувати належне матеріальне становище для обох своїх дітей, а відповідно сплата аліментів у встановленому судом розмірі є неможливою.

 

На виконання п. 10 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю  суду, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Судові витрати, які я, як позивач, посін у зв'язку з розглядом справи, складаються з судового збору. Інших витрат не заплановано.

 

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до ч. 1 ст. 182, ст. 192 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

 

ПРОШУ СУД:

 

1. Зменшити розмір аліментів, що стягуються з Сидорова М.І. на користь Сміріної І.О. на підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2013 року, на утримання дитини — сина, Сидорова К.М., 27.04.2012 року народження. з 1/4 до 1/6 частини зі всіх видів заробітної плати (доходу) щомісячно, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання рішення суду законної сили до досягнення дитиною повноліття.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу від 10.03.2010 р., актовий запис № 56464;

2. Копія свідоцтва про народження від 10.12.2012 р., актовий запис №5674;

3. Копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2013 р.;

4. Копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2013 р.;

5. Копія свідоцтва про укладення шлюбу від 20.03.2016 р., актовий запис № 9867;

6. Копія свідоцтва про народження від 20.12.2017 р., актовий запис № 4567;

7. Копія довідки про доходи;

8. Оригінал квитанції про сплату судового збору;

9. Копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі.

 

 

“03”липня 2018 року                                                                                               Сидоров М. І.

 • Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за редакцією від 05.05.2018 р., судовий збір за подачу позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Відповідно до ст.ст.183, 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини або у твердій грошовій сумі. На практиці Суди обирають спосіб визначення розміру аліментів залежно від матеріального становища платника аліментів. Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №463/5534/15-ц дійшов висновку про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, врахувавши матеріальний стан відповідача, а саме те, що дохід відповідача носить мінливий характер, оскільки офіційно він не працює. Ухвала касаційного суду

 • Верховним Судом України висловлено таку правову позицію в справі: "З огляду на відсутність імперативної заборони змінювати розмір аліментів шляхом зміни способу їх присудження, за положеннями ст. 192 СК України зміна розміру аліментів може мати під собою й зміну способу їх присудження (зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини на розмір аліментів у певній твердій грошовій сумі та навпаки)".

 • Верховець К.С. "Стягнення аліментів на дитину за чинним сімейним законодавством: підстави та процедура". Читати статтю

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"