Договір позики (валютних цінностей) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПОЗИКИ № 26/04-18

місто Київ, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Ломар Оксана Олександрівна, паспорт: серія МН №643292, ідентифікаційний номер 2136421345, що проживає за адресою: проспект Московський, 195, кв. 11, м. Харків, в подальшому за текстом “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, та

з другої сторони — Мутко Олег Миколайович, паспорт: серія МК №171121, ідентифікаційний номер 2001513037, що проживає за адресою: вул. Пушкіна, 13, кв. 24 в м. Києві, далі за текстом “ПОЗИЧАЛЬНИК”, разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. За цим договором ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ, а ПОЗИЧАЛЬНИК прийняв валютні цінності у вигляді в натурі та на суму 48 000 (сорок вісім тисяч) доларів США (далі – Предмет Позики). ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути ПОЗИКОДАВЦЮ валютні цінності в натурі та на суму 48 000 (сорок вісім тисяч) доларів США не пізніше 31.12.2018 року.

  Іноземна валюта може бути предметом договору позики, оскільки чинним законодавством України не забороняється мати у власності фізичним особам іноземну валюту та розпоряджатися нею, але з дотриманням правил, передбаченихспеціальним законодавством. Щодо порядку укладення договору позики в іноземній валюті між резидентами і нерезидентами дивись Постанову Національного банку України від 17.06.2004 N 270 (посилання)

 

2. Предмет Позики переданий ПОЗИКОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ безпосередньо при підписанні Сторонами цього договору. Підписання цього договору ПОЗИЧАЛЬНИКОМ є підтвердженням отримання ним валютних цінностей від ПОЗИКОДАВЦЯ при підписанні цього договору.

 

3. Сторони домовились, що ПОЗИЧАЛЬНИК повертатиме Предмет Позики рівними щомісячними частинами шляхом передання валютних цінностей ПОЗИКОДАВЦЕВІ, попередньо повідомляючи про це ПОЗИКОДАВЦЯ за два календарні дні до фактичної передачі зручним для Сторін способом.

ПОЗИЧАЛЬНИК має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Предмет Позики ПОЗИКОДАВЦЮ.

Необхідним та достатнім доказом виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх обов’язків за цим договором є складена і підписана в простій письмовій формі розписка ПОЗИКОДАВЦЯ.

 

 • 4. У випадку несвоєчасного або не в повному обсязі повернення Предмета Позики ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує ПОЗИКОДАВЦЮ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від від суми заборгованості, за кожен день прострочення.

  Індексації внаслідок знецінення підлягає лише грошова одиниця України - гривня, а іноземна валюта, яка була предметом договору, індексації не підлягає (рішення Верховного Суду України від 28 березня 2012р. у справі 6-36736вов10) (посилання)

 • За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ, ПОЗИЧАЛЬНИК також зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від суми заборгованості.

  Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві - (посилання)

 

5. У випадку прострочення виконання зобов’язання по поверненню Предмету Позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право вимагати від ПОЗИЧАЛЬНИКА повернення позики в повному обсязі.

 

6. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між ними щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту його підписання.

 

7. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

8. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною цього договору.

 

9. Договір укладено в двох примірниках – по одному для кожної із сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:

Ломар Оксана Олександрівна,

паспорт: серія МН №643292,

ідентифікаційний номер 2136421345,

місце проживання: проспект Московський, 195, кв. 11, м. Харків

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Мутко Олег Миколайович,

паспорт: серія МК №171121,

ідентифікаційний номер 2001513037,

місце проживання: вул. Пушкіна, 13, кв. 24 в м. Києві

_____________________ О. О. Ломар

 

_________________ О. М. Мутко

 

 

пишеться власноруч

РОЗПИСКА

 

Я, Мутко Олег Миколайович, ідентифікаційний номер 2001513037, паспорт: серія МК №171121, місце проживання: вул. Пушкіна, 13, кв. 24 в м. Києві, цією розпискою підтверджую, що мною було отримано від Ломар Оксани Олександрівни грошові кошти (готівкою) в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) доларів США на виконання договору позики № 26/04-18 від 26.04.2018 року.

26.04.2018 р. ________________________ /А.М. Волошин

(підпис)

 • Іноземна валюта може бути предметом договору позики, оскільки чинним законодавством України не забороняється мати у власності фізичним особам іноземну валюту та розпоряджатися нею, але з дотриманням правил, передбаченихспеціальним законодавством. Щодо порядку укладення договору позики в іноземній валюті між резидентами і нерезидентами дивись Постанову Національного банку України від 17.06.2004 N 270 (посилання)

 • Індексації внаслідок знецінення підлягає лише грошова одиниця України - гривня, а іноземна валюта, яка була предметом договору, індексації не підлягає (рішення Верховного Суду України від 28 березня 2012р. у справі 6-36736вов10) (посилання)

 • Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"