Пакетна пропозицiя - Актуально! Працевлаштування за кордоном 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Пакетна пропозиція “Працевлаштування за кордоном” містить ключові документи для якісного юридичного забезпечення діяльності фірми з працевлаштування фізичних осіб (працівників) за кордоном. Підготовлені документи враховують вимоги "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" та Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

 

 

Пакетна пропозиція містить наступні документи:

 

Договір про посередництво у працевлаштуванні за кордоном (на прикладі Республіки Польша). 

 

Договір врегульовує відносини між суб’єктами господарювання: резидентом України і Польщі.

Відповідно до вказаного договору Замовник (агенція з працевлаштування в Республіці Польша) доручає, а ПОСЕРЕДНИК (суб’єкт господарювання України) зобов'язується вчинити від свого імені один або кілька правочинів, спрямованих на пошук і направлення на роботу до Республіки Польща осіб - громадян України (Працівників), здатних і готових працювати у ЗАМОВНИКА, відповідно до умов останнього. Договір визначає взаємні зобов’язання сторін щодо працевлаштування працівників (громадян України) в Республіці Польша, умови, що конкретизують доручення Замовника, особливі підстави для відповідальності сторін за порушення договору.  

 

 

Договір доручення (на прикладі Республіки Польша).

 

Договір врегульовує відносини між суб’єктами господарювання: резидентом України і Польщі.

За цим договором резидент Республіки Польша (Повірений) зобов'язується від імені та за рахунок суб’єкта господарювання України (Довіритель) вчинити певні юридичні дії, що прямо визначені в договорі, зокрема: юридичні дії, спрямовані на пошук Роботодавців в Республіці Польща або отримання офіційної інформації про відкриті вакансії робочих місць в Республіці Польща, або укласти з Роботодавцем договір про працевлаштування працівника на території Республіка Польща.

 

Договір містить низку суттєвих застережень, зокрема: "В будь-якому разі інформація про відкриті вакансії робочих місць має містити наступні відомості: основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), термін дії трудового договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат".

Зміст окремих доручень Довірителя щодо виконання його доручень визначаються в окремих вказівках Довірителя, які невід'ємною частиною цього договору. Перелік конкретних юридичних дій, що мають бути вчинені Повіреним, визначатимуться виданій Довірителем на виконання цього договору довіреності.

 

 

Договір про надання інформаційних послуг.

 

Договір врегульовує відносини між суб’єктом господарювання і фізичною особою, яка має намір отримати інформацію (відомості) про загальні умови працевлаштування за кордоном, особливості знаходження в тій чи іншій державі; правила візового митного режиму; умов самостійного пошуку роботи; особливостей правових систем в закордонних державах та захисту прав та законних інтересів громадян України консульськими та іншими компетентними органами, умови страхування; порядок відшкодування завданих збитків; умови відмови від роботи. Конкретні ж умови працевлаштування замовника визначаються договором про надання з послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який окремо укладається між сторонами.

Предметом вказаного догогору є діяльності (дії) Ввиконавця з надання інформації Замовнику (фізичній особі) з метою задоволення інформаційних потреб останнього у працевлаштуванні.

 

Анкета Клієнта (фізичної особи-працівника).

 

Анкета не є обов'язковим документом, що передує укладенню договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Однак, заповнення такої Анкети Клієнтом, який прагне працевлаштуватися за кордоном, дає можливість Посереднику отримати уявлення хто саме до нього звернувся, які побажання має Клієнт. Як наслідок, отримана інформація забезпечує максимальне задоволення потреб Клієнта та формування вектору роботи самого Посередника і убезпечить Посередника від зміни "побажань" Клієнта після після підписання договору.

 

 

Акт наданих послуг (до договору про надання послуг з посередництва у працевлаштування за кордоном).

 

Акт наданих послуг є обов'язковим документом, оскільки відповідно до "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном", виконання умов договору між ліцензіатом і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється саме актом наданих послуг, який підписується обома сторонами.

 

 

ЖУРНАЛ єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги

 

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"