Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, які підлягють застосуванню

- ст.ст. 339 - 342 Цивільного процесуального кодексу України;

- Закон України "Про психіатричну допомогу";

 • - Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Захист осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги" від 18.02.1992 року № 49/119.

  Відповідно до ст.279 ЦПК та Закону України "Про психіатричну допомогу" під наданням особі психіатричної допомоги у примусовому порядку розуміють наступні заходи: проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку; надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку; госпіталізація особи до психіатричного закладу та продовження такої госпіталізації у примусовому порядку.

Судова практика

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 19.05.2016 у справі № 689/1530/15-ц;

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 30.09.2015 у справі № 6-12016св15;

- Ухвала Вищого спеціалізованого суду України від 25.11.2015 у справі № 6-29328ск15;

- Правова позиція Європейського суду з прав людини у справі «Заїченко проти України (№2)» (рішення від 26 лютого 2015 року).

Підсудність

- заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку - подається до суду за місцем проживання особи;

- заява представника закладу з надання психіатричної допомоги про госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації - подаються до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу;

- заява особи, якій за рішенням суду надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, або її законного представника

а) про припинення цієї допомоги - подається до суду за місцем проживання особи,

б) про припинення госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку - до суду за місцезнаходженням закладу з надання психіатричної допомоги (ст. 339 ЦПК).

Розмір ставки судового збору

Відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір", судовий збір не справляється за подання заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Заявник

- лікар-психіатр (про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження у примусовому порядку);

- представник психіатричного закладу (про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку, продовження такої госпіталізації).

Заінтересована особа
 • - особа, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку;

  На практиці справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку зазвичай мають розглядатися за участю особи, щодо якої вирішується питання про надання їй такої допомоги, оскільки відсутність при розгляді справи такої особи дає підстави для оскарження судового рішення, однак існують також випадки коли справа розглядається за відсутності особи, оскільки наявні поважні причини для її відсутності (наприклад тяжкість психічної хвороби, неявка особи через її особисту відмову) — Див. Узагальнення судової практики місцевих судів Івано-Франківської області

- прокурор;

 • - законний представник особи, щодо якої розглядається питання, пов`язане з наданням психіатричної допомоги (ч. 2 ст. 281 ЦПК).

  Крім заявника, всіх інших осіб, які беруть участь у справі, закон визначає як заінтересованих осіб. Це поняття має узагальнюючий характер і охоплює усіх осіб, права та законні інтереси яких у тій чи іншій мірі зачіпатимуться ухваленим у справі рішенням. Заінтересовані особи можуть бути залучені до участі у справі за ініціативою суду, а також вступити у процес за власною ініціативою. - Див.

Предмет доказування
 • 1 проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку

  Відповідно ч.6 ст.11 Закону України "Про психіатричну допомогу", підставою для проведення примусового огляду без рішення суду є: у невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають достатні підстави для підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.

обгрунтоване припищуення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:

- вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або

- неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або

- завдасть значної шкоди своєму здоров`ю у зв`язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.

2 надання особі амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку

- наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди своєму здоров`ю у зв`язку з погіршенням психічного стану

у разі ненадання їй психіатричної допомоги.

3 госпіталізація особи до психіатричного закладу у примусовому порядку

- особа страждає на психічний розлад;

- обстеження або лікування такої особи можливі лише в стаціонарних умовах;

- через наявність тяжкого психічного розладу особа: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи

оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.

Орієнтовний перелік доказів

- висновок лікаря-психіатра (у разі подання заяви про психіатричний огляд, про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку);

 • - висновок комісії лікарів-психіатрів (у разі подання заяви про продовження примусової амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовження);

  Комісією лікарів-психіатрів є два чи більше лікарів-психіатрів, які колегіально приймають рішення з питань, пов'язаних з наданням психіатричної допомоги (відповідно ст. 1 Закону України "Про психіатричну допомогу").

- виписки з історії хвороби;

- довідки про психіатричні огляди встановленого зразка;

- карта виїзду бригади швидкої медичної допомоги (в якій зазначається попередній діагноз, на підставі огляду чергового лікаря швидкої допомоги);

- медична карта амбулаторного хворого;

- показання свідків.

 • Відповідно до ст.279 ЦПК та Закону України "Про психіатричну допомогу" під наданням особі психіатричної допомоги у примусовому порядку розуміють наступні заходи: проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку; надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку; госпіталізація особи до психіатричного закладу та продовження такої госпіталізації у примусовому порядку.

 • На практиці справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку зазвичай мають розглядатися за участю особи, щодо якої вирішується питання про надання їй такої допомоги, оскільки відсутність при розгляді справи такої особи дає підстави для оскарження судового рішення, однак існують також випадки коли справа розглядається за відсутності особи, оскільки наявні поважні причини для її відсутності (наприклад тяжкість психічної хвороби, неявка особи через її особисту відмову) — Див. Узагальнення судової практики місцевих судів Івано-Франківської області

 • Крім заявника, всіх інших осіб, які беруть участь у справі, закон визначає як заінтересованих осіб. Це поняття має узагальнюючий характер і охоплює усіх осіб, права та законні інтереси яких у тій чи іншій мірі зачіпатимуться ухваленим у справі рішенням. Заінтересовані особи можуть бути залучені до участі у справі за ініціативою суду, а також вступити у процес за власною ініціативою. - Див.

 • Відповідно ч.6 ст.11 Закону України "Про психіатричну допомогу", підставою для проведення примусового огляду без рішення суду є: у невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають достатні підстави для підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.

 • Комісією лікарів-психіатрів є два чи більше лікарів-психіатрів, які колегіально приймають рішення з питань, пов'язаних з наданням психіатричної допомоги (відповідно ст. 1 Закону України "Про психіатричну допомогу").

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"