Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 
 • Артемівський міськрайонний суд Донецької області

  Частиною 1 ст.257-1 ЦПК передбачено, що заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території може бути подана до суду за межами такої території України.

  Місцеві суди, вирішуючи питання щодо підсудності, звертають увагу на наступне :

  1. “Суд відзначає, що на відміну від абзацу першого частини 1 ст. 257-1 ЦПК України, яка врегульовує підсудність справ про встановлення факту народження та закріплює право родичів на звернення до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника, абзац другий ч. 1 ст. 257-1 ЦПК України такого права для заявників щодо встановлення факту смерті не визначає, а лише передбачає можливість звернення до суду за межами такої території. Тобто для справ про встановлення факту смерті діють загальні правила підсудності справ окремого провадження”. - Див. рішення

  2. “Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п.44 постанови Пленуму №3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від 01 березня 2013 року роз'яснив, що виключну підсудність встановлено для деяких справ окремого провадження, зокрема, заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення (ст.257 ЦПК України). Виходячи з тієї обставини, що абзац 2 частини 1 статті 257-1 ЦПК України не містить посилання на можливість звернення родичами померлого або їхніми представниками до будь-якого суду за межами тимчасово окупованої території України незалежно від місця проживання заявника, слід вважати, що заява про встановлення факту смерті має бути подана фізичною особою за місцем її проживання у відповідності до вимог ч.1ст.257 ЦПК України”. - Див. рішення

84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 5

 

ЗАЯВНИК          Петрова Ніна Василівна

ідентифікаційний код: 35445623272,

паспорт МК № 341214

виданий Святошинським РВ КМУ

УМВС України у Київській області

15 вересня.2001 року,

яка мешкає за адресою: 84500, м. Артемівськ,

вул. Комсомольська, 12 А, кв. 12

тел: (099) 56 47 444

 

ЗАІНТЕРЕСОВАНА ОСОБА       Відділ реєстрації актів цивільного стану

по місту Артемівську міськрайонного

 • управління юстиції у Донецькій області

  Заінтересованою особою у справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території може бути відділ реєстрації актів цивільного стану, який знаходиться за місцем проживання заявника, але за межами окупованої території.

84500, м. Артемівськ, вул. Комсомольська, 9

тел: (06274) 4 63 19

 

 • ЗАЯВА

  Відповідно пп. 4 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до суду фізичною особою заяви у справах окремого провадження ставка судового збору становить 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  Судовий збір не справляється лише за подання до суду заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій (п. 16 ч. 2 ст. 3 Закону).

про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території

 

Я, Петрова Ніна Василівна, 24.11.1985 року народження є дочкою Петрової Катерини Сергіївни 23.09.1945 року народження.

 

Див. додаток № 1: доказ походження заявника від Петрової К.С. — копія свідоцтва

про народження, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану по Артемівському

району Артемівського міськрайонного управління юстиції від 25.12.1985, актовий запис №56/90

 

Петрова К.С. з 10 вересня 2016 року знаходилася на амбулаторному лікуванні у Перевальській центральній районній багатопрофільній лікарні. 17 вересня 2016 року Петрова К.С. померла, що підтверджується: лікарським свідоцтвом № 87, виданим 18 вересня 2016 року державною установою “Перевальська центральна районна багатопрофільна лікарня”; випискою із медичної карти амбулаторного хворого, виданою 26 жовтня 2016р. державною установою «Перевальська центральна районна багатопрофільна лікарня», у якій зазначено, що стан хворої не покращився та 17 вересня 2016 вона померла; свідоцтвом про смерть Петрової К.С. серії I-ЕД №445643 виданого 18 вересня 2016 виконавчим комітетом Фащівської селищної ради Перевальського району Луганської області, з якого вбачається, що Петрова К.С. померла 17 вересня 2016, місце смерті селище міського типу Фащівка Перевальського району Луганської області.

 

Див. додаток №№ 2, 3, 4, 5, 6: докази смерті Петрової К.С. - копія лікарського свідоцтва № 87, виданого 18.09.2016 року державною установою “Перевальська центральна районна багатопрофільна лікарня”;

копія виписки із медичної карти амбулаторного хворого від 26.102016, виданої державною установою «Перевальська центральна районна багатопрофільна лікарня»; копія свідоцтва про смерть Петрової К.С.

серії I-ЕД №445643 виданого 18.09.2016 виконавчим комітетом Фащівської селищної ради Перевальського

району Луганської області; копія договору замовлення на організацію та проведення похорону № 45

від 20.09.2016; фотознімки з місця захоронення

 

(1). Згідно з ч.2 ст. 2 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, державній реєстрації, зокрема, підлягає смерть.

 • Статтею 17 вказаного Закону передбачено, що державна реєстрація смерті проводиться державним органом реєстрації актів цивільного стану на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою, чи рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою. Статтею 4 цього ж Закону визначено, що органами державної реєстрації актів цивільного стану є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану); виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад.

  Документи, видані терористичними організаціями, угрупуваннями тощо, в тому числі будь-яким органами, які діють на тимчасово окупованій території та створені у порядку, не передбаченому законом, є недійсними.

  Суд, керуючись практикою ЄСПЛ може визнати такі документи за належні та допустимі докази, — Див.рішення

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» смт. Фащівка Перевальського району Луганської області визначається як тимчасово окупована територія.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085 “Про затвердження населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення”, смт. Фащівка Перевальського району Луганської області віднесено до населених пунктів, на території яких органи державної влади, у тому числі органи реєстрації актів цивільного стану тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 256 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Таким чином, для встановлення факту смерті Петрової К.С. на території смт. Фащівка, що є тимчасово окупованою територією, заявнику необхідно звернутися із відповідною заявою саме до суду, внаслідок тимчасового нездійснення своїх повноважень органами реєстрації актів цивільного стану.

(2). Відповідно ч.ч. 2, 3 ст. 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Надані суду документи, що підтверджують факт смерті Петрової К.С. з формальної сторони є недійсними у розумінні ст. 9 вищевказаного Закону.

Однак, Європейський Суд наголошує, що першочергово повинні забезпечуватися права осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. Для досягнення вказаної мети, суд може визнати такі документи належними та допустимим доказами.

У Консультативному висновку Міжнародного суду ООН від 21 червня 1971 року «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності Південної Африки у Намібії» (пункт 125) зазначено, що держави - члени ООН зобов'язані визнавати незаконність і недійсність триваючої присутності Південної Африки в Намібії, але «у той час як офіційні дії, вчинені урядом Південної Африки від імені або щодо Намібії після припинення дії мандата є незаконними і недійсними, ця недійсність не може бути застосовна до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів».

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) своєю практикою, що склалась, також підтримав цей стандарт. Зокрема, у справах «Кіпр проти Туреччини» (Cyprus v. Turkey, 10.05.2001) та «Мозер проти Республіки Молдови та Росії» (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, 23.02.2016) ЄСПЛ приділив увагу аналізу цього висновку та подальшої міжнародної практики. Судом було констатовано, що «Консультативний висновок Міжнародного Суду, що розуміється в сукупності з виступами і поясненнями деяких членів суду, чітко показує, що в ситуаціях, подібних до тих, що наводяться в цій справі, зобов'язання ігнорувати, не брати до уваги дії існуючих de facto органів та інститутів [окупаційної влади] далеко від абсолютного. Для людей, що проживають на цій території, життя триває. І це життя потрібно зробити більш стерпним і захищеним фактичною владою, включаючи їх суди; і виключно в інтересах жителів цієї території дії згаданої влади, які мають відношення до сказаного вище, не можуть просто ігноруватися третіми країнами або міжнародними організаціями, особливо судами, в тому числі й цим [ЄСПЛ]. Вирішити інакше означало б зовсім позбавляти людей, що проживають на цій території, всіх їх прав щоразу, коли вони обговорюються в міжнародному контексті, що означало б позбавлення їх навіть мінімального рівня прав, які їм належать» (Cyprus v. Turkey, 10.05.2001, §96). При цьому, за логікою цього рішення, визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті захисту прав мешканців окупованих територій ніяким чином не легітимізує таку владу (Cyprus v. Turkey, 10.05.2001, §92).

Спираючись на сформульований у цій справі підхід, ЄСПЛ у справі «Мозер проти Республіки Молдови та Росії» наголосив, що «першочерговим завданням для прав, передбачених Конвенцією, завжди має бути їх ефективна захищеність на території всіх Договірних Сторін, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої Договірної Сторони [тобто є окупованою]» (Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, 23.02.2016, §142).

 • Таким чином, надані суду документи є належними та допустимими доказами, які в сукупності є достатніми для підтвердження факту смерті Петрової К.С.

  Доказами, що підтверджують факт смерті особи також можуть бути: показання свідків; дозвіл на поховання; договір замовлення на організацію та проведення похорону та накладні; фотознімки з місця захоронення; довідка про причину смерті тощо.

(3). Встановлення факту смерті Петрової К.С. необхідно заявнику для оформлення спадкових прав, тобто встановлення даного факту породжує юридичні наслідки для Петрової Н.І.

Відповідно до роз'яснень, наданих в п. п. 1, 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.95 “Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”, в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення. Суд встановлює факт смерті особи за умови підтвердження доказами, що ця подія мала місце у певний час та за певних обставин.

З огляду на вище вказане, керуючись ст.ст. 256-259 Цивільного процесуального кодексу України, -

 • ПРОШУ:

  Судове рішення за наслідком розгляду аналогічної справи — Див. посилання

1. встановити факт смерті Петрової Катерини Сергіївни 23.09.1945 року народження, яка померла 17 вересня 2016, місце смерті селище міського типу Фащівка Перевальського району Луганської області.

 

 • Додатки:

  Звертаючись до суду із заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території, при собі необхідно мати оригінали відповідних документів, що підтверджують факт смерті особи, наявність останніх забезпечує визнання судом таких документів належними і допустимими доказами.

1. копія свідоцтва про народження, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану по Артемівському району Артемівського міськрайонного управління юстиції від 25.12.1985, актовий запис №56/90;

2. копія лікарського свідоцтва № 87, виданого 18 вересня 2016 року державною установою “Перевальська центральна районна багатопрофільна лікарня”;

3. копія виписки із медичної карти амбулаторного хворого, виданої 26 жовтня 2016р. державною установою «Перевальська центральна районна багатопрофільна лікарня»;

4. копія свідоцтва про смерть Петрової К.С. серії I-ЕД №445643 виданого 18 вересня 2016 виконавчим комітетом Фащівської селищної ради Перевальського району Луганської області;

5. копія договору замовлення на організацію та проведення похорону № 45 від 20 вересня 2016;

6. фотознімки з місця захоронення — 4 шт.;

7. квитанція про сплату судового збору.

 

 

                “______” січня 2017 року                                                                                                                  Н.В. Петрова

 • Частиною 1 ст.257-1 ЦПК передбачено, що заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території може бути подана до суду за межами такої території України.

  Місцеві суди, вирішуючи питання щодо підсудності, звертають увагу на наступне :

  1. “Суд відзначає, що на відміну від абзацу першого частини 1 ст. 257-1 ЦПК України, яка врегульовує підсудність справ про встановлення факту народження та закріплює право родичів на звернення до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника, абзац другий ч. 1 ст. 257-1 ЦПК України такого права для заявників щодо встановлення факту смерті не визначає, а лише передбачає можливість звернення до суду за межами такої території. Тобто для справ про встановлення факту смерті діють загальні правила підсудності справ окремого провадження”. - Див. рішення

  2. “Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п.44 постанови Пленуму №3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від 01 березня 2013 року роз'яснив, що виключну підсудність встановлено для деяких справ окремого провадження, зокрема, заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення (ст.257 ЦПК України). Виходячи з тієї обставини, що абзац 2 частини 1 статті 257-1 ЦПК України не містить посилання на можливість звернення родичами померлого або їхніми представниками до будь-якого суду за межами тимчасово окупованої території України незалежно від місця проживання заявника, слід вважати, що заява про встановлення факту смерті має бути подана фізичною особою за місцем її проживання у відповідності до вимог ч.1ст.257 ЦПК України”. - Див. рішення

 • Заінтересованою особою у справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території може бути відділ реєстрації актів цивільного стану, який знаходиться за місцем проживання заявника, але за межами окупованої території.

 • Відповідно пп. 4 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, за подання до суду фізичною особою заяви у справах окремого провадження ставка судового збору становить 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  Судовий збір не справляється лише за подання до суду заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій (п. 16 ч. 2 ст. 3 Закону).

 • Документи, видані терористичними організаціями, угрупуваннями тощо, в тому числі будь-яким органами, які діють на тимчасово окупованій території та створені у порядку, не передбаченому законом, є недійсними.

  Суд, керуючись практикою ЄСПЛ може визнати такі документи за належні та допустимі докази, — Див.рішення

 • Доказами, що підтверджують факт смерті особи також можуть бути: показання свідків; дозвіл на поховання; договір замовлення на організацію та проведення похорону та накладні; фотознімки з місця захоронення; довідка про причину смерті тощо.

 • Судове рішення за наслідком розгляду аналогічної справи — Див. посилання

 • Звертаючись до суду із заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території, при собі необхідно мати оригінали відповідних документів, що підтверджують факт смерті особи, наявність останніх забезпечує визнання судом таких документів належними і допустимими доказами.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"