Пакетна пропозицiя - Кваліфікаційний іспит адвоката. (ч.1) Цивільні процесуальні документи 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Пакетна пропозиція “Кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Ч.1. Цивільні процесуальні документи” містить у собі проекти 22 цивільних процесуальних документів, передбачених Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 68, та буде у нагоді юристам, що готуються до складання кваліфікаційного іспиту, молодим правникам, студентам юридичних факультетів національних вишів. Всі документи підготовлено у відповідності до нової редакції Цивільного-процесуального кодексу України станом на 2018 рік!

Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

Процесуальні документи складено за актуальними ситуаційними обставинами в об'ємі, достатньому для розкриття та відображення професійної обізнаності суті питання, як правило 3 аркуші (рідше 1-2, 4-5 аркушів).

 

До пакетної пропозиції включені:

 

1. Заява про забезпечення позову у цивільній справі.

 

2. Заява про перегляд заочного рішення.

 

3. Заява у справі окремого провадження.

 

4. Позовна заява про визнання правочину недійсним.

 

5. Позовна заява про захист особистих немайнових прав.

 

6. Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.

 

7. Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.

 

8. Позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов'язань.

 

9. Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).

 

10. Позовна заява щодо порушення умов договорів найму (оренди).

 

11. Позовна заява щодо порушення умов договорів позики.

 

12. Позовна заява зі спору за недоговірними зобов'язаннями.

 

13. Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.

 

14. Позовна заява зі спору, що виникає із спадкового права.

 

15. Позовна заява зі спору, що виник із особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї.

 

16. Позовна заява у спорі, що виник із майнових прав та обов'язків подружжя й інших членів сім'ї.

 

17. Позовна заява про захист житлових прав (визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням).

 

18. Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку.

 

19. Позовна заява про захист трудових прав

 

20. Касаційна скарга на рішення суду у цивільній справі.

 

21. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

 

22. Заява до Європейського суду з прав людини у цивільній справі.

 

Бонусом до пакетної пропозиції включено схему “Адвокатський запит”

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"