Пакетна пропозицiя - Кваліфікаційний іспит адвоката (1, 2, 3 частини). Процесуальні документи. 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Пакетна пропозиція “Кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Процесуальні документи (1, 2, 3 частини)” містить у собі проекти 62 процесуальних документів, передбачених Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 68, та буде у нагоді юристам, що готуються до складання кваліфікаційного іспиту, молодим правникам, студентам юридичних факультетів національних вишів.  Всі документи підготовлено у відповідності до чинного процесуального законодавства станом на 2018 рік!

 

Процесуальні документи складено за актуальними ситуаційними обставинами в об'ємі, достатньому для розкриття та відображення професійної обізнаності суті питання. Всі документи підготовлено у відповідності до чинного процесуального законодавства станом на 2018 рік.

 

До пакетної пропозиції включені:

 

1. Цивільні процесуальні документи:

 

1.1. Заява про забезпечення позову у цивільній справі.

 

1.2. Заява про перегляд заочного рішення.

 

1.3. Заява у справі окремого провадження.

 

1.4. Позовна заява про визнання правочину недійсним.

 

1.5. Позовна заява про захист особистих немайнових прав.

 

1.6. Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.

 

1.7. Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.

 

1.8. Позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов'язань.

 

1.9. Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).

 

1.10. Позовна заява щодо порушення умов договорів найму (оренди).

 

1.11. Позовна заява щодо порушення умов договорів позики.

 

1.12. Позовна заява зі спору за недоговірними зобов'язаннями.

 

1.13. Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.

 

1.14. Позовна заява зі спору, що виникає із спадкового права.

 

1.15. Позовна заява зі спору, що виник із особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї.

 

1.16. Позовна заява у спорі, що виник із майнових прав та обов'язків подружжя й інших членів сім'ї.

 

1.17. Позовна заява про захист житлових прав (визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням).

 

1.18. Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку.

 

1.19. Позовна заява про захист трудових прав.

 

1.20. Касаційна скарга на рішення суду у цивільній справі.

 

1.21. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

 

1.22. Заява до Європейського суду з прав людини у цивільній справі.

 

2. Господарські процесуальні та адміністративні процесуальні документи:

 

2.1. Позовна заява про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.

 

2.2. Відзив на позовну заяву про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності. Додатково Заперечення проти позову про припинення юридичної особи.

 

2.3. Позовна заява про захист права власності та інших майнових прав суб'єкта господарювання.

 

2.4. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

 

2.5. Позовна заява про визнання господарського договору недійсним.

 

2.6. Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом.

 

2.7. Претензія зі спору, що виник із договору перевезення.

 

2.8. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання невиконанням неналежним виконанням господарського договору.

 

2.9. Відзив на позовну заяву у господарській справі.

 

2.10. Касаційна скарга на рішення господарського суду.

 

2.11. Відзив на апеляційну скаргу на рішення господарського суду.

 

2.12. Заява про розстрочку виконання рішення господарського суду.

 

2.13. Адміністративний позов щодо оскарження дій суб’єкта владних повноважень.

 

2.14. Адміністративний позов щодо оскарження бездіяльності виборчих комісій.

 

2.15. Адміністративний позов про визнання нечинним акту ненормативного характеру (рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій).

 

2.16. Заява про забезпечення адміністративного позову.

 

2.17.Касаційна скарга на рішення адміністративного суду.

 

2.18. Заява про відстрочення виконання рішення в адміністративній справі.

 

3. Кримінальні процесуальні документи та процесуальні документи щодо адміністративних правопорушень:

 

3.1. Скарга на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

3.2. Заява потерпілого про кримінальне правопорушення.

 

3.3. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

 

3.4. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження.

 

3.5. Заява про відвід слідчому судді.

 

3.6. Клопотання під час досудового розслідування про закриття провадження.

 

3.7. Скарга на рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання.

 

3.8. Угода про примирення між потерпілим і підозрюваним.

 

3.9. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

 

3.10. Клопотання під час підготовчого провадження про зміну запобіжного заходу.

 

3.11. Клопотання під час судового розгляду про залучення експерта.

 

3.12. Клопотання про визнання доказу недопустимим.

 

3.13. Зауваження на журнал судового засідання.

 

3.14. Апеляційна скарга на ухвалу суду.

 

3.15. Касаційна скарга на вирок суду.

 

3.16. Заперечення на апеляційну скаргу в кримінальному провадженні.

 

3.17. Клопотання про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

 

3.18. Клопотання про помилування.

 

3.19. Клопотання в справі про адміністративне правопорушення про призначення експертизи.

 

3.20. Апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.

 

3.21. Заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне правопорушення.

 

3.22. Заява до Європейського суду з прав людини у кримінальній справі.

 

Бонусом до пакетної пропозиції включено схеми “Гарантії адвокатської діяльності”, “Адвокатський запит” та посібники: “Процесуальні документи у кримінальному провадженні”, “Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини”, “Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя”.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"