Заява про усиновлення дитини чоловіка/ дружини 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • Київський районний суд м. Харкова

  Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.

61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 7 б

 

Заявник: Момот Марина Борисівна, 03.06.1983 р.н.

мешкаю за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 2, кв. 9, тел. 057 777 02 09

 

Заінтересовані особи: Момот Ігор Олександрович, 29.07.1979 р.н.

мешкає за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 2, кв. 9, тел. 057 777 02 09

 

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ

 • ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

за місцезнаходженням: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 55, тел. 057 700 03 85

 

 • ЗАЯВА

  Заява про усиновлення розглядається в порядку окремого провадження.

  Додатково див. Монографію "Окреме провадження" за редакцією В.В. Комарова - (посилання)

 • про усиновлення

  Ставка судового збору за подання фізичною особою заяви у справі окремого провадження складає 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

20 листопада 2004 року між мною, Момот Мариною Борисівною, та Момот Ігорем Олександровичем було укладено шлюб, який зареєстровано в м. Харкові Палацом Одруження “Дзержинський” за № 2111.

Див. Додаток. Копія свідоцтва про укладення шлюбу 20 листопада 2004 року, зареєстрованого в м. Харкові Палацом Одруження “Дзержинський” за № 2111

 

Момот Ігор Олександрович є батьком Момот Камелії Ігорівни 06 березня 2015 року народження.

Див. Додаток. Копія свідоцтва про народження Момот А.І. серія І ЖД № 46001, виданого 12.02.2016 р. Відділом держаної реєстрації актів цивільного стану

у м. Одесі Одеського міського управління юстиції

 

Мати Момот Камелії Ігорівни 06.03.2015 р.н. Періна Юлія Олегівна 24.09.1989 р.н. рішенням Київського районного суду м. Харкова від 07.01.2017 по справі № 640/17005/16-ц позбавлена батьківських прав.

Див. Додаток. Копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 07.01.2017 по справі № 640/17005/16-ц

 

Рішенням Харківської міської ради від 03.06.2016 № 333 “Про визначення місця проживання дітей” місце проживання Момот Камелії Ігорівни визначено з батьком Момотом Ігорем Олександровичем.

Див. Додаток. Копія Рішення ХМР від 03.06.2016 № 333 “Про визначення місця проживання дітей”

 

22.06.2016 місце проживання Момот Камелії Ігорівни зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 2, кв. 9, що належить мені на праві власності.

Див. Додаток. Довідка про реєстрацію місця проживання Момот А.І. № 14 від 22.06.2016

 

Фактично Момот Камелія Ігорівна проживає зі мною, Момот Мариною Борисівною, та моїм чоловіком, Момот Ігорем Олександрович, своїм батьком, з лютого 2016 року.

З вказаного часу ми з чоловіком спільно займаємося її утриманням та вихованням, піклуємось про неї.

Момот Камелія Ігорівна вважає та називає мене своєю мамою, а я її - своєю донькою.

З чоловіком (батьком дитини) маємо доброзичливі відносини у сім'ї та порозуміння щодо подальшого виховання та розвитку Момот Камелії Ігорівни.

 

 • З огляду на що, користуючись правом, наданим ст.ст. 207, 211 Сімейного кодексу України, я, Момот Марина Борисівна, бажаю усиновити Момот Камелію Ігорівну з метою подальшого забезпечення її найвищих інтересів, створення стабільних та гармонійних умов її життя.

  Постанова Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 р. № 3 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. (посилання)

 

Момот Камелія Ігорівна відповідно медичного висновку є здоровою та згідно з ч. 1 ст. 208 Сімейного кодексу України може бути усиновлена.

Див. Додаток. Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток від 31.03.2017 Харківської міської дитячої поліклініки № 11

 

 • Я, Момот Марина Борисівна, за правилами ст.ст. 211, 212 Сімейного кодексу України можу бути усиновлювачем, зокрема

  Закон визначає вимоги до осіб, які можуть бути усиновлювачами (див. ст.ст.211 ? 213 СК України).

- до кримінальної відповідальності не притягувалась, знятої чи непогашеної судимості не маю,

Див. Додаток. Довідка Департаменту інформаційних технологій МВС України від 29.03.2017

- за загальним станом здоров'я можу бути усиновлювачем,

Див. Додаток. Висновок про стан здоров'я від 07.04.2017 Харківської міської лікарні

- психіатричних протипоказань до виконання обов'язків усиновлювача не маю,

Див. Додаток. Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів від 29.03.2017 Харківського міського психоневрологічного диспансеру № 3

- наркологічних протипоказань до виконання обов'язків усиновлювача не маю,

Див. Додаток. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду від 03.04.2017 Обласного наркологічного диспансеру № 3

- шкірних, венерологічних, інфекційних захворювань не маю,

Див. Додаток. Довідка від 30.03.2017 Харківського міського шкірно-венерологічного диспансеру № 5, Довідка № 2550 Харківського обласного Центру боротьби зі СНІДу

- на диспансерному обліку хворих на туберкульоз не перебуваю,

Див. Додаток. Довідка від 03.04.2017 Обласного клінічного туберкульозного диспансеру № 7

- маю у власності придатне для проживання, зокрема, дитини житло,

Див. Додаток. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.09.2009 року, посвідченого державним нотаріусом Першої ДНК Харківського району Харківської області Ольховською Л.М. за № 1-1998, копія державного акту про право власності на земельну ділянку, копія свідоцтва про право власності від 19.10.2012,

Див. Додаток. Акт обстеження умов проживання

- матеріально забезпечена,

Див. Додаток. Довідка про доходи

 

Момот Ігор Олександрович (як батько дитини, та мій чоловік) відповідно ст. 217 Сімейного кодексу України надав нотаріально посвідчену згоду на усиновлення мною Момот Камелії Ігорівни.

Див. Додаток. Заява Момот І.О. від 06.04.2017 про надання згоди Момот І.Б. на усиновлення Момот К.І.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 219 Сімейного кодексу України усиновлення проводиться без згоди матері Періної Юлії Олегівни внаслідок позбавлення її батьківських прав відносно Момот Камелії Ігорівни в передбаченому законом порядку.

Див. Додаток. Копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 07.01.2017 по справі № 640/17005/16-ц

В порядку ст. 253 Сімейного кодексу України заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення надано висновок № 08-15/1443/2-17 від 21.04.2017 року про доцільність усиновлення мною, Момот Мариною Борисівною, Момот Камелії Ігорівни та відповідність його інтересам дитини.

Див. Додаток. Висновок ОПП № 08-15/13/2-17 від 21.04.2017 про доцільність усиновлення

 

Відповідно до ст. 3 Конвенції про права дитини, ратифікованою постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Європейський суд з прав людини (рішення у справі "Хант проти України" від 07.12.2006, рішення у справі Olsson v. Sweden (N 2) від 27.11.1992) нагадує, що між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.

Рішення Європейського Суду з прав людини згідно з статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» мають в Україні значення джерела права.

Відповідно до ст. ст. 3, 4, 5, 7 Сімейного кодексу України кожна особа має право на проживання в сім'ї. Сім'я створюється, в тому числі, і на підставі усиновлення. Держава створює пріоритет сімейного виховання дитини. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

За положеннями ст. 207 Сімейного кодексу України усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

 

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення інтересів Момот Камелії Ігорівни, створення стабільних та гармонійних умов її життя, відповідно до ст.ст. 207-242 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 251-255 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ:

1. Усиновити Момот Мариною Борисівною 03.06.1983 р.н. (громадянкою України) Момот Камелію Ігорівну 06.03.2015 р.н.

 • 2. Змінити ім'я Момот Камелії Ігорівни 06.03.2015 р.н. на Камілу.

  З буквального тлумачення ст. 231 СК України змінити ім'я особі, що усиновлена, можуть усиновлювачі. Така зміна у разі усиновлення одним із подружжя дитини іншого із подружжя прямо не визначена. Однак ч. 3 ст. 255 ЦПК України не заборонена. Доказом згоди на таку зміну може бути відповідна нотаріально посвідчена заява другого з подружжя (батька, матері) усиновленої дитини.

3. Змінити місце народження Момот Камелії (після зміни - Каміли) Ігорівни 06.03.2015 р.н. з міста Одеса та місто Харків.

 • 4. Внести зміни до актового запису № 1612 від 12 лютого 2016 року, складеного відділом Державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одеса Одеського міського управління юстиції, про народження Момот Камелії Ігорівни 06.03.2015:

  Особа може бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи.

  Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років - потрібна згода дитини, крім випадку, коли вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

змінити ім'я Момот Камелії Ігорівни 06.03.2015 р.н. на Камілу,

змінити місце народження Момот Камелії (після зміни - Каміли) Ігорівни 06.03.2015 р.н. з міста Одеса та місто Харків.

 • записати Момот Марину Борисівну 03.06.1983 р.н. (громадянку України) матір'ю Момот Камелії (після зміни - Каміли) Ігорівни 06.03.2015 р.н.

  На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін.

 

Додатки:

1. Висновок ОПП № 08-15/1443/2-17 від 21.04.2017 про доцільність усиновлення з додатками, зокрема,

Копія свідоцтва про укладення шлюбу 20 листопада 2004 року, зареєстрованого в м. Харкові Палацом Одруження “Дзержинський” за № 3111,

Копія свідоцтва про народження Момот А.І. серія І ЖД № 46001, виданого 12.02.2016 р. Відділом держаної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі Одеського міського управління юстиції,

Копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 07.01.2017 по справі № 640/17005/16-ц,

Копія Рішення ХМР від 01.06.2016 № 352 “Про визначення місця проживання дітей”,

Довідка про реєстрацію місця проживання Момот А.І. № 14 від 22.06.2016,

Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток від 31.03.2017 Харківської міської дитячої поліклініки № 23,

Довідка Департаменту інформаційних технологій МВС України від 29.03.2017,

Висновок про стан здоров'я від 07.04.2017 Харківської міської лікарні,

Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів від 29.03.2017 Харківського міського психоневрологічного диспансеру № 3,

Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду від 03.04.2017 Обласного наркологічного диспансеру № 3,

Довідка від 30.03.2017 Харківського міського шкірно-венерологічного диспансеру № 5,

Довідка № 2610 Харківського обласного Центру боротьби зі СНІДу,

Довідка від 03.04.2017 Обласного клінічного туберкульозного диспансеру № 7,

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.09.2009 року, посвідченого державним нотаріусом Першої ДНК Харківського району Харківської області Ольховською Л.М. за № 1-1998,

Копія державного акту про право власності на земельну ділянку,

Копія свідоцтва про право власності від 19.10.2012,

Акт обстеження умов проживання,

Заява Момот І.О. від 06.04.2017 про надання згоди Момот І.Б. на усиновлення Момот А.І.;

2. Довідка про доходи;

3. Заява Момот І.О. від 06.04.2017 про надання згоди на зміну імені

4. Квитанція про сплату судового збору.

 

03 травня 2017 року

 • М.Б. Момот

  Подання заяви про усиновлення через представника не допускається.

 • Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.

 • Орган опіки та піклування повинен подати суду висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 • Заява про усиновлення розглядається в порядку окремого провадження.

  Додатково див. Монографію "Окреме провадження" за редакцією В.В. Комарова - (посилання)

 • Ставка судового збору за подання фізичною особою заяви у справі окремого провадження складає 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • Постанова Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 р. № 3 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. (посилання)

 • Закон визначає вимоги до осіб, які можуть бути усиновлювачами (див. ст.ст.211 ? 213 СК України).

 • З буквального тлумачення ст. 231 СК України змінити ім'я особі, що усиновлена, можуть усиновлювачі. Така зміна у разі усиновлення одним із подружжя дитини іншого із подружжя прямо не визначена. Однак ч. 3 ст. 255 ЦПК України не заборонена. Доказом згоди на таку зміну може бути відповідна нотаріально посвідчена заява другого з подружжя (батька, матері) усиновленої дитини.

 • Особа може бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи.

  Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років - потрібна згода дитини, крім випадку, коли вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

 • На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін.

 • Подання заяви про усиновлення через представника не допускається.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"