Шлюбний договір (укладений особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

  Погляд Міністерства юстиції України на інститут шлюбного договору - (посилання)

  Систематизована інформація про загальні умови укладення шлюбного договору - (посилання) (посилання)

місто Київ, тринадцяте листопада дві тисячі п'ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку - Ткаченко Василь Ігоревич, що проживає за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, б. 2, кв. 3, паспорт: серія МН N 665511, виданий Солом'янським РВ КМУ України в м. Києві 11 липня 1994 року, далі — “Сторона 1” та

з іншого боку – Петренко Інна Романівна, що проживає за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, б. 42, кв. 13, паспорт: серія МН N 543311, виданий Солом'янським РВ КМУ України в м. Києві 11 лютого 1997 року, далі — “Сторона 2”, разом в подальшому — “Сторона”, а окремо “Сторона”,

 • діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, маючи намір зареєструвати шлюб (заяву про реєстрацію шлюбу подано до Центрального відділу РАЦС Київського міського управління юстиції 13 листопада 2015 року) та врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити майнові права та обов'язки, керуючись ст.ст. 92 - 103 Сімейного кодексу України,

 • досягли домовленості про наступне

  Шлюбним договором сторони можуть визначити:

  1) майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї;

  2) правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу чи набутого під час шлюбу;

  3) домовленість про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.

  4) використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб;

  5) порядок користування житловим приміщенням одним із подружжя, якщо це приміщення належить другому з подружжя, а також про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї;

  6) про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором тощо.

  Шлюбним договором сторони не можуть:

  - врегулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми;

  - ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

  - зменшувати обсяг прав дитини;

  - передавати у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

1. Майно, що належить Сторонам та придбане ними до шлюбу, належить кожному з них на праві особистої власності.

2. На період шлюбу Сторона 2 має право нарівні (з урахуванням права реєстрації місця проживання) зі Стороною 1 користуватися квартирою № 3 по вул. П. Шутова в м. Києві, що належить Стороні 1 на праві особистої власності на підставі Договору дарування, посвідченого Широковою В.А. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 11 листопада 2010 року за реєстровим №2530, зареєстрованого Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації», згідно витягу про державну реєстрацію прав від 15.11.2010 року, номер витягу: 27998698, реєстраційний номер: 12886664, номер запису: 4428 в книзі: 1.

Цей договір є підставою для реєстрації на період шлюбу Сторін місця проживання Сторони 2 за адресою м. Київ, вул. П. Шутова, б. 2, кв. 3.

У разі розірвання/припинення з інших підстав шлюбу між Сторонами Сторона 2 зобов'язується звільнити займане житло - квартиру № 3 по вул. П. Шутова в м. Києві, протягом семи календарних днів з моменту розірвання/ припинення з інших підстав шлюбу та зняти з реєстрації своє місце проживання за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, б. 2, кв. 3 протягом п'яти календарних днів з моменту розірвання/ припинення з інших підстав шлюбу без виплати грошової компенсації Стороні 1.

3. Сторона 1 передає на період шлюбу у спільне користування Сторін, належне їй на праві особистої власності майно, що знаходиться в житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, б. 2, кв. 3: кутовий шкіряний диван фірми “Rimini”, чайний стіл фірми “Rimini”, спальний гарнітур “Слонова кістка” (спальне ліжко, комод, шафа купе) фірми “Rimini”, кухонний гарнітур (дубовий стіл, 8 стільців) фірми “Rimini”, умивальник, ванна, унітаз, біде фірми “Laufen”, індукційну (Р87), газову (ГЗ109/0) печі фірми “Boshe”, мийку для кухні фірми “SHOCK”, холодильник (А++9) фірми “Samsung”, телевізор (плазма) LG (32 дюйми).

4. Рухоме майно, набуте Стороною, Сторонами у зв'язку з реєстрацією шлюбу Сторони домовились вважати спільною сумісною власністю подружжя.

5. Нерухоме майно, набуте Стороною у зв'язку з реєстрацію шлюбу є особистою приватною власність Сторони, за якою зареєстровано відповідне право в передбаченому законом порядку.

6. Майно, придбане Сторонами в період шлюбу, буде належати Сторонам на праві спільної сумісної власності, не залежно від того за ким зареєстровано відповідне право в передбаченому законом порядку.

Це право зберігається за Сторонами і в разі, коли один з них буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства або доглядом за дітьми.

7. Майно (рухоме та нерухоме), що подаровано та/або успадковано Стороні(ою) в період шлюбу, вважається особистою власністю того, ким таке майно отримано в дар та/або успадковане.

8. Сторони домовились, що грошові кошти, отримані Стороною як дивіденди від участі у господарському товаристві, є особистою власністю цієї Сторони.

9. Грошові кошти на рахунках в банківських установах, будь-які банківські внески, зокрема, відсотки, нараховані по ним, вважаються особистою приватною власністю Сторони, на чиє ім’я відкрито рахунок в установі банку.

10. У разі втрати протягом шлюбу та 6 місяців після розірвання шлюбу Стороною працездатності інша Сторона зобов'язується надавати їй матеріальну допомогу в розмірі не менше однієї мінімальної заробітної плати щомісячно протягом п'яти років.

Така допомога надається у разі якщо Сторона, що втратила працездатність, потребує матеріальної допомоги, за умови, що друга Сторона може надавати матеріальну допомогу.

Сторона є такою, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання її майна, інші доходи не забезпечують їй прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Сторона звільняється від обов'язку утримувати іншу Сторону, якщо непрацездатність спричинена вчиненням Стороною, яка втратила непрацездатність, умисного злочину, якщо це встановлено судом.

Сторона звільняється від обов'язку утримувати іншу Сторону у разі передання за згодою Сторони, що втратила працездатність, грошової компенсації в сумі 40000 (сорока тисяч) грн. 00 коп.

11. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

Сторони заявляють, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно невигідне матеріальне становище

 • 12. Цей договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу та діє до розірвання шлюбу; в частині надання допомоги, передбаченої п. 8 цього Договору, до повного виконання Стороною зобов'язання.

 • 13. Зміни до цього Договору можуть бути внесені Сторонами шляхом складання додаткової угоди до цього Договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та буде його невід'ємною частиною.

  Шлюбний договір є цивільно-правовою домовленістю (угодою) двох сторін.

  Зважаючи на що,

  1) одностороння відмова від договору не допускається,

  2) договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання,

  3) договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.

  Змістовне обґрунтування зазначеного питання виклала Ю.В. Желіховська - (посилання)

14. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

15. Витрати із складання та нотаріального посвідчення цього договору сплачує Сторона 1.

16. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення шлюбних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 Цивільного кодексу України, статей 92-103 Сімейного кодексу України.

17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріальної контори (приватного нотаріуса), а два інших — видаються Сторонам за договором.

Підписи:

__________________/Ткаченко Василь Ігоревич/

__________________/Петренко Інна Романівна/

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 • Погляд Міністерства юстиції України на інститут шлюбного договору - (посилання)

  Систематизована інформація про загальні умови укладення шлюбного договору - (посилання) (посилання)

 • Верховний Суд України у постанові від 28.01.2015 по справі № 6-230цс14 дійшов висновку про те, що норми законодавства не містять заборони чи обмеження для сторін шлюбного договору у визначенні режиму майна. (посилання)

   

 • Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

  На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

 • Шлюбним договором сторони можуть визначити:

  1) майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї;

  2) правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу чи набутого під час шлюбу;

  3) домовленість про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.

  4) використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб;

  5) порядок користування житловим приміщенням одним із подружжя, якщо це приміщення належить другому з подружжя, а також про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї;

  6) про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором тощо.

  Шлюбним договором сторони не можуть:

  - врегулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми;

  - ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

  - зменшувати обсяг прав дитини;

  - передавати у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

 • Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

  Шлюбний договір, що укладено до реєстрації шлюбу, набирає чинності у день реєстрації шлюбу.

  Шлюбний договір, що укладений подружжям, набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

 • У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. Крім того, може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

 • Шлюбний договір є цивільно-правовою домовленістю (угодою) двох сторін.

  Зважаючи на що,

  1) одностороння відмова від договору не допускається,

  2) договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання,

  3) договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.

  Змістовне обґрунтування зазначеного питання виклала Ю.В. Желіховська - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"