Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої порушенням авторських прав 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

До Київського районного суду міста Харкова

 • 61099, м. Харків, вул. Севастопольська, 14

  Слід пам*ятати, що позови до фізичних та/або юридичних осіб пред'являються за місцем проживання( місцезнаходженням) особи. Відповідно до статті 110 Цивільно-прецесуального кодексу позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з підсудна справа, тобто якщо юридичних або фізичних осіб декілька, позов може бути подано за місцем проживання (місцезнаходженням) одного з них, за вибором позивача.

 

 

 • Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакма»

  Із позовом про відшкодування шкоди, завданої порушенням авторських прав може звертатись, як сам автор, так і юридична особа, якій належить авторське право на твір, у випадку якщо твір є службовим, або особа, якій за договором були передані майнові права на твір.

код за ЄДРПОУ: 39393939

адреса: 61002, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 53, оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

в особі представника за довіреністю Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 61002, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 53, оф. 18, тел. (057) 704 32 32

 

 

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Кумка Любов Петрівна,

адреса: 61001, м. Харків, пр. Слави, 19, кв. 1 тел. (057) 704 32 3

 

 

Відповідач: Сапожников Анатолій Анатолійович

адреса: 610001, м. Харків, пл. Свободи, 5 тел. 706-11-62

 

Ішутко Оксана Олексіївна,

адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, кв. 1 тел. 703-11-60

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінева»

код за ЄДРПОУ 22141203,

адреса: 61002, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 57, оф. 18

тел. 8 (057) 719-33-01

 

Ціна позову: 320000(триста двадцять тисяч) грн.00 коп.

 

 

 

Позовна заява

про відшкодування шкоди, завданої порушенням авторських прав

 

Кумка Любов Петрівна (третя особа у справі), здійснивши підбір, розташування (упорядкування) необхідних слів, що відбивають всі стилістичні пласти та літературні жанри, в яких функціонують сучасні російська та українська мови, а також здійснивши обробку включених до збірника слів, створила письмовий Твір - «Новітній російсько-український словник. 250000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.». Складений Твір «Новітній російсько-український словник», є творчою переробкою іншого письмового твору та містить дані, що розкривають не тільки явища науки та техніки, але й явища й реалії сучасного культурного і суспільного життя України та Росії.

 

Див. додаток 1: Доказ створення Твору - копія першого, другого та останнього аркуша словника

 

Згідно з висновком спеціаліста № 4467 від 14 серпня 2016 року Твір «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.» має ознаки творчого характеру, який обумовлений змістовним характером тексту та послідовністю викладення інформації.

 

Див. додаток 2: Доказ створення Твору — Копія висновку № 4467 від 14 серпня 2016 року

 

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упорядкування).

 

Відповідно ж до ст. 5 Договору ВОІВ про авторське право (дата приєднання України 20.09.2001 р) компіляції даних або іншої інформації в будь-якій формі, які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної власності, охороняються як такі.

 

Таким чином, в результаті творчої діяльності позивача був створений об’єкт, який відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» є об’єктом авторсько-правового захисту.

 

05 квітня 2016 року позивач, ТОВ «Лакма», за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності отримало від Автора, Кумка Л.П., майнові права на Твір «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.» в тому числі виключне право на розповсюдження (продаж) Твору і його примірників на території будь-якої країни світу та виключне право на переробку твору.

 

Див. Додаток 3: Доказ передання прав - копія договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на твір від 05.04.2016 року

 

Таким чином, ТОВ «Лакма» є суб’єктом, який має авторські майнові права на твір, зокрема право на розповсюдження примірників Твору «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.» на території України, право на переробку зазначеного твору та право на включення твору в інші збірники.

 

Окрім цього, згідно з п. 1.3. названого вище договору, позивач отримав від автора (третя особа у справі) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі в судовому порядку), використовувати твір іншими особами (Додаток № 3). Використанням же твору є такі «види діяльності у відношенні твору, що не можуть здійснюватися третіми особами без дозволу правовласника» (Основы интеллектуальной собственности. – К: Ін Юре, 1999. С.151).

 

Відповідно з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне право автора на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами діє йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування т інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;

Цей перелік є невичерпним.

 

Наприкінці 2016 року відповідачі, Сапожников А.А. та Ішутко О.О., використавши як основу та першоджерело, шляхом незначної переробки Твору, права на який належать позивачу, без згоди останнього, створили інший твір: «Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник», який був введений в господарський обіг ТОВ «Сінева», відповідачем у справі.

 

Див. додаток 4: Доказ створення похідного твору - копії другого та останнього аркушів Современного русско-украинского словника.

 

Контрафактний твір «Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник» (Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник. – Х.: Сінева, 2016. 1046 с.; ISBN 961-8080-94-2.) підписано до друку 20.10.16 р. Жодного дозволу на використання твору «Новітній російсько-український словник», зокрема шляхом переробку, позивач відповідачам не надавав.

 

Згідно з висновком спеціаліста № 4396 від 14 серпня 2016 року при складенні тексту твору «Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник» (Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник. – Х.: Сінтекс, 2015. 1040 с.; ISBN 966-7070-92-1.) текст твору «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Коврига Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степанка М.І. – Харків: Белкар-книга, 2015 року, 1072 с.» використовувався як основа та першоджерело.

 

Див. додаток 2: Доказ факту використання оригінального твору— Копія висновку № 4467 від 14 серпня 2016 року.

 

Крім цього, фахівцем з інтелектуальної власності в результаті дослідження спірних творів було встановлено, що текст твору «Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник» (Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник. – Х.: Сінтекс, 2015. 1040 с.; ISBN 966-7070-92-1.) є переробкою тексту твору «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Коврига Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степанка М.І. – Харків: Белкар-книга, 2015 року, 1072 с.».

 

Відповідно до висновку спеціаліста № 4467 від 14 серпня 2016 року свій твір відповідачі створили шляхом видалення з оригінального тексту твору одних словникових статей (видалена всього 1572 словника стаття, а всього в оригінальному Творі більше 250000 статей!) і додавання інших словникових статей (додано всього 585 словникові статті) та розділу «Стійки вирази». Отже, відповідачі видалили з оригінального Твору 1572 словникову статтю, а добавили 585 статті. Інші ж більше 248000 статей відповідачі використали без згоди позивача.

 

Таким чином, використавши як основу та першоджерело твір «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.», права на який належать позивачеві, відповідачі порушили виключне майнове право дозволяти або забороняти використовувати (переробляти) твір іншими особами.

 

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права» перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування або іншої переробки.

 

Виходячи з того, що створення твору – Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник» (Современный русско-украинский словарь. Сучасний російсько-український словник. – Х.: Сінема, 2016. 1040 с.; ISBN 966-7070-92-1.) – відбулося без дотримання відповідачами виключних майнових прав позивача на оригінальний твір, а саме на «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.», зазначення знака авторства © поряд з ТОВ «Сінема» також є незаконним.

 

Таким чином, переробка відповідачами оригінального твору, а саме «Новітній російсько-український словник. 150000/ Укладач Кумка Л.П./ За ред. Доктора філол. наук, проф. Степка М.Я. – Харків: Лакма, 2016 року, 1032 с.», без дозволу позивача є порушенням виключного права позивача на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати Твір іншими особами, яке підлягає захисту в судовому порядку.

 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права» порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту є вчинення буд-якою особою дій, які порушують майнові права суб’єктів авторського права.

 

Враховуючи обсяг порушення (1000 контрафактних примірників), наміри відповідача здійснювати продаж виданих примірників, а також те, що певна кількість таких примірників вже реалізується в книжковій мережі України, завдана позивачеві шкода буде відшкодована у разі стягнення з відповідачів солідарно компенсації в сумі 320000 (триста двадцять тисяч) грн., що відповідає 100 мінімальним заробітним платам.

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» мінімальний розмір заробітної платні складає 3200 грн.

 

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 1, 8, 15, 31, 20, 19, 50, 51, 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. ст. 424, 431, 432 ЦК України, ст. 76 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», керуючись ст. 3 ЦПК України, -

 

ПРОШУ:

 

 • 1. Стягнути з відповідачів солідарно на користь позивача компенсацію за порушення виключного права позивача в сумі 320000 (триста двадцять тисяч) грн. 00 коп.

  Межі компенсації встановлюються статтею 52 Закону України "Про авторське право та суміжні права" і становлять від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат. Детальніше

2. Стягнути з відповідачів на користь позивача судові витрати.

З 2015 року судовий збір можна розрахувати та сплатити онлайн, для цього достатньо зайти на сайті судової влади в розділ реквізити для оплати судового збору, обрати суд до якого подається позов, документ і дії, за які справляється судовий збір, та заповнити потрібні поля, сайт сам порахує суму судового збору. Порахувати

 

 

Додатки:

1. Копія першого, другого та останнього аркуша словника;

2. Копія висновку № 4467 від 14 серпня 2016 року;

3. Копія договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на твір від 05.04.2016 року;

4. Копії другого та останнього аркушів Современного русско-украинского словаря;

4. Платіжне доручення про сплату судового збору;

5. Копії позовної заяви з додатками для відповідачів та третьої особи.

 

03 липня 2017 року Представник за довіреністю              О.І. Боголюбов

 • Слід пам*ятати, що позови до фізичних та/або юридичних осіб пред'являються за місцем проживання( місцезнаходженням) особи. Відповідно до статті 110 Цивільно-прецесуального кодексу позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з підсудна справа, тобто якщо юридичних або фізичних осіб декілька, позов може бути подано за місцем проживання (місцезнаходженням) одного з них, за вибором позивача.

 • Із позовом про відшкодування шкоди, завданої порушенням авторських прав може звертатись, як сам автор, так і юридична особа, якій належить авторське право на твір, у випадку якщо твір є службовим, або особа, якій за договором були передані майнові права на твір.

 • Межі компенсації встановлюються статтею 52 Закону України "Про авторське право та суміжні права" і становлять від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат. Детальніше

 • З 2015 року судовий збір можна розрахувати та сплатити онлайн, для цього достатньо зайти на сайті судової влади в розділ реквізити для оплати судового збору, обрати суд до якого подається позов, документ і дії, за які справляється судовий збір, та заповнити потрібні поля, сайт сам порахує суму судового збору. Порахувати

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"