Скарга на постанову про відкриття виконавчого провадження (відсутність відомостей щодо коду стягувача та боржника) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

  До Господарського суду Харківської області

Рішення, дії чи бездіяльність виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені до суду, який видав виконавчий документ.

 

Україна, місто Харків, 61022, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд

 

справа № 00/000-00

 

Боржник: ТОВ “А”

адреса: м. Харків, вул. Сумська, 0

тел: (057) 111-22-33

e-mail: office@cip.in.ua

 

адреса для листування: м. Харків, 61000, вул. Сумська, 0

 

Стягувач: Харківська міська рада

адреса: м. Харків, 61000, пл. Конституції, 7

тел: (057) 333-22-11

 

Орган стягнення: Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Індустріальном

та Немишлянському районах міста Харкова Головного територіального

Управління юстиції у Харківській області

адреса: 61007, м. Харків, вул. Бібліка, 16

тел: (057) 93-30-44,

e-mail: ordgo_dvs@ukr.net

 

СКАРГА

на постанову про відкриття виконавчого провадження

 

00.03.2017 року Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Індустріальном та Немишлянському районах міста Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області, а саме державний виконавець Клок Д.М., на підставі наказу, який видав Господарський суд Харківської області № 00/000-00 від 00 лютого 2017 року виніс постанову про відкриття виконавчого провадження (далі ВП) № 00000000.

Стаття 3 Закону України “Про виконавче провадження” містить вичерпний перелік виконавчих документів, на підставі яких виконавець може розпочати примусове виконання рішення.

 

 • Вищезазначена постанова була отримана нами 00.03.2017 року.

  Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

 

При надходженні до державного виконавця наказу, який видав Господарський суд Харківської області № 00/00-00 від 00 лютого 2017 р., він був зобов’язаний в силу закону повернути стягувачу виконавчий документ без прийняття до виконання на підставі того, що в наказі, який видав Господарський суд Харківської області № 00/00-00 від 00 лютого 2017 року відсутні відомості щодо ідентифікаційного коду стягувача та боржника.

Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 17 травня 2017 року по справі №922/2036/16 за (посиланням).

 

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про виконавче провадження”:

 

У виконавчому документі зазначаються:

назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

строк пред’явлення рішення до виконання.

 

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

 

При проведенні виконавчого провадження державний виконавець може керуватися лише наказом, який видав Господарський суд Харківської області № 00/00-00 від 00 лютого 2017 року.

 

Закон не надає державному виконавцю повноважень змінювати вимоги виконавчого документа, інтерпретувати на власний розсуд ті чи інші відомості, встановлювати відсутні відомості з інших джерел (зокрема, ідентифікаційний код сторін по справі, з заяви про примусове виконання).

 

Окрім того, усі обов'язкові реквізити мають бути зазначені саме у виконавчому документі (зокрема, ідентифікаційний код стягувача і боржника).

 

 • Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України “Про виконавче провадження”, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо він не відповідає вимогам, передбаченим ч. 1 ст. 4 Закону України “Про виконавче провадження”.

  Підстави для повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання:

  1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);

  2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;

  3) боржника визнано банкрутом;

  4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;

  5) юридичну особу - боржника припинено;

  6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;

  7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;

  8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим;

  9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

  10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

 

Тобто, при відкритті виконавчого провадження Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Індустріальном та Немишлянському районах міста Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області порушив ч. 4 ст. 4 Закону України “Про виконавче провадження”, що є підставою для її скасування.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України “Про виконавче провадження”, рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 4, 74 Закону України „Про виконавче провадження”, -

 

ПРОШУ:

 

1. Скасувати постанову, яку виніс Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Індустріальном та Немишлянському районах міста Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області ВП № 00000000 від 00.03.2011 року про відкриття виконавчого провадження;

 

Додатки:

1. Копія довіреності представника;

2. Квитанція та опис вкладення у цінний лист про відправлення копії скарги та доданих до неї документів для стягувача та органу стягнення;

3. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 00000000 від 00.03.2017 року;

4. Копія судового наказу, який видав Господарського суду Харківської області № 00/000-00 від 00 лютого 2017 року.

 

“___” __________ 2017 р.                                                                         Представник за довіреністю

Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

                                                                                                            __________________ Іванов І.І.

 • Рішення, дії чи бездіяльність виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені до суду, який видав виконавчий документ.

   

 • Стаття 3 Закону України “Про виконавче провадження” містить вичерпний перелік виконавчих документів, на підставі яких виконавець може розпочати примусове виконання рішення.

 • Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

 • Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 17 травня 2017 року по справі №922/2036/16 за (посиланням).

 • Підстави для повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання:

  1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);

  2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;

  3) боржника визнано банкрутом;

  4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;

  5) юридичну особу - боржника припинено;

  6) виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;

  7) виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;

  8) стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим;

  9) виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

  10) виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

 • Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"