Договір про розподіл майна подружжя 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 ДОГОВІР

 

про розподіл майна подружжя №

 

 • м. Київ, тридцяте липня дві тисячі сімнадцятого року

  Розподіл майна при розлученні може бути здійснений в будь-який час. Закон не встановлює конкретні часові рамки в цьому питанні. По суті навіть не обов’язково розлучатися: поділити майно можна навіть у шлюбі. Але навіть якщо розірвання шлюбу вже стало юридичним фактом, у Вас є 3 роки, щоб оскаржити право власності на спільно нажите майно.

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з одного боку — Прокопчук Іванна Ігорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) 0000000000, паспорт серії ХХ № 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України у м. Києві, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, дім. 10, кв. 14,

 

з другого боку — Прокопчук Василь Опанасович, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) 0000000000, паспорт серії ХХ № 000000, виданий Печерським РВ УМВС України в м. Києві, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, дім. 10, кв. 14, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"),

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

 • досягли домовленості про наступне:

  Методичні рекомендації нотаріальної палати України щодо нотаріального посвідчення договорів про припинення режиму спільної сумісної власності подружжя на нерухоме майно за (посиланням);

  Гресь Н.М. “Поділ майна подружжя в аспекті врахування боргових зобов'язань” за (посиланням).

   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором Сторони зобов'язуються розподілити майно, придбане ними за час шлюбу, яке перебуває в спільній сумісній власності.

 

1.1.1. Сторони перебували в шлюбі з 15.08.2000р. по 12.07.2017 р. (факт реєстрації шлюбу підтверджується свідоцтвом про одруження ХХ № 00000, виданим 15.08.2000р. Відділом реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного управління юстиції, актовий запис № 000000, факт розірвання шлюбу підтверджується свідоцтвом про розірвання шлюбу ХХ № 000000, виданим 12.07.2017р. Відділом реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного управління юстиції, актовий запис № 000000).

 

1.1.2. Шлюбний договір та договір про правовий режим майна Сторонами раніше не укладалися.

 

Після розірвання шлюбу і на дату укладання цього договору Сторони спільного бюджету не ведуть, фактичних шлюбних відносин не підтримують.

 

1.2. Майно, що підлягає розподілу:

 

1.2.1. земельна ділянка, площею 2 га, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, селище Гребінки, вулиця Залізнична, кадастровий номер 000000000000, цільове призначення – будівництво та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, придбана на ім’я Прокопчук Іванни Ігорівни. Право власності підтверджується Державним актом серії ХХ № 0000000, який видано Васильківською районною радаю 2001 року на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом Семенчук М.В. 2001 року за реєстровим № 0000000000 та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів за № 000000. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 000000;

 

1.2.2. транспортний засіб — автомобіль фабричної марки OPEL, модель ASTRA, випуску 2006 року, кузов № 684468496469VHYR, реєстраційний номер ХХ 0000 ХХ , придбаний на ім’я Прокопчук Іванни Ігорівни. Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії ХХ № 00000000, виданим Оболонським РВ ГУ МВС України в м. Києві 2006 року;

 

1.2.3. транспортний засіб — автомобіль фабричної марки FORD, модель FOCUS, випуску 2008 року, кузов № 787874NHD, реєстраційний номер ХХ 0000 ХХ, придбаний на ім’я Прокопчука Василя Опанасовича. Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії ХХ № 000000, виданим Оболонським РВ ГУ МВС України в м. Києві 2008 року.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ РУХОМОГО ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

 • Цим договором Сторони визначили наступний порядок поділу рухомого та нерухомого майна, придбаного під час спільного проживання.

  Чоловік та дружина, при поділі спільного майна, можуть за взаємною згодою відступити від засад рівності часток і самі визначити як розмір часток, так і конкретне майно, що буде належати кожному з них в результаті поділу.

 

2.1. До особистої приватної власності Прокопчук Іванни Ігорівни переходять:

 

 • 2.1.1. земельна ділянка, площею 2 га, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, селище Гребінки, вулиця Залізнична, кадастровий номер 000000000000, цільове призначення – будівництво та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, придбана на ім’я Прокопчук Іванни Ігорівни. Право власності підтверджується Державним актом серії ХХ № 0000000, який видано Васильківською районною радою 2001 року на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом Семенчук М.В. 2001 року за реєстровим № 0000000000 та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів за № 000000. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 000000;

  Земельна ділянка, одержана громадянином у період шлюбу в приватну власність шляхом приватизації, є його особистою приватною власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя, оскільки йдеться не про майно, нажите подружжям у шлюбі, а про одержану громадянином частку із земельного фонду.

  Цей висновок підтримує і судова практика, що міститься у п. 18-2 Постанови Пленуму ВСУ від 16 квітня 2004 року № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» за (посиланням).

 

2.1.2. транспортний засіб — автомобіль фабричної марки OPEL, модель ASTRA, випуску 2006 року, кузов № 684468496469VHYR, реєстраційний номер ХХ 0000 ХХ , придбаний на ім’я Прокопчук Іванни Ігорівни. Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії ХХ № 00000000, виданим Оболонським РВ ГУ МВС України в м. Києві 2006 року;

 

Подальше володіння, розпорядження і користування вищеназваним майном (земельною ділянкою та автомобілем) здійснюється Прокопчук Іванною Ігорівною самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження з боку Прокопчука Василя Опанасовича.

 

2.2. До особистої приватної власності Прокопчука Василя Опанасовича переходить:

 

 • 2.2.1. транспортний засіб — автомобіль фабричної марки FORD, модель FOCUS, випуску 2008 року, кузов № 787874NHD, реєстраційний номер ХХ 0000 ХХ, придбаний на ім’я Прокопчука Василя Опанасовича. Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії ХХ № 000000, виданим Оболонським РВ ГУ МВС України в м. Києві 2008 року.

  Якщо титульним власником майна був один з подружжя, а в результаті поділу майна нерухоме майно переходить до іншого з подружжя, то договір про поділ майна буде документом, що підтверджує право власності іншого з подружжя на це майно, на підставі якого нотаріус здійснює державну реєстрацію права власності на майно на ім’я іншого з подружжя. При цьому нотаріус вилучає попередній документ про право власності на нерухоме майно і приєднує його до нотаріальної справи.

 

Подальше володіння, розпорядження і користування вищеназваним майном (автомобілем) здійснюється Прокопчуком Василем Опанасовичем самостійно, на власний розсуд і не потребує будь-якого погодження з боку Прокопчук Іванни Ігорівни.

 

3.СТРОК ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей договір є укладеним з моменту його підписання та нотаріального посвідчення і є безстроковим.

 

4. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

4.1. Умови договору можуть бути змінені в будь-який час за спільною згодою Сторін, оформленою додатковим договором, посвідченим нотаріально.

 

4.2. Цей договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Сторін про відмову від нього.

 

4.3. У випадку виникнення спору цей договір може бути змінений або розірваний на вимогу однієї із Сторін у судовому порядку.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

5.1. Правовідносини Сторін, що виникають у зв`язку з укладенням цього договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до чинного сімейного та цивільного законодавства України або інших договорів укладених Сторонами.

 

5.2. Зміст статті 190 Кримінального кодексу України, статей 9, 60-71, 92-103 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз’яснено.

 

5.3. Цей договір підписується Сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, Сторонам відомі та зрозумілі.

 

5.4. Витрати по оплаті посвідчення Договору несе Прокопчук Іванна Ігорівна.

 

5.5. Цей договір включає повний обсяг домовленостей Сторін по відношенню до предмету цього договору, скасовує і робить недійсними всі інші зобов’язання, котрі могли бути прийняті або зроблені Сторонами в усній або письмовій формі до укладання цього договору.

 

5.6. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах Шелехова Віктора Андрійовича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № 000, вид. Управлінням юстиції міста Києва 16 квітня 1999 року), а інші видаються Сторонам.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Прокопчук Іванна Ігорівна

Прокопчук Василь Опанасович

РНОКПП: 0000000000,

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України у м. Києві,

Адреса: м. Київ, вул. Богатирська, дім. 10, кв. 14,

РНОКПП: 0000000000,

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Печерським РВ УМВС України у м. Києві,

Адреса: м. Київ, вул. Богатирська, дім. 10, кв. 14,

Фізична особа-підприємець

___________________/В.С. Мельник/

Представник за довіреністю

___________________________/І.В. Колотуцький/

 

 

 

 

 

 

 

Місто Київ, тридцяте липня дві тисячі сімнадцятого року.

 

Цей договір посвідчено мною, ШЕЛЕХОВИМ В.А. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

 

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі № 00000000.

 

Стягнуто плати : ______ грн, вартість 2-х бланків – _____ грн.

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ________________ В.А. Шелехов

 

01014, м. Київ,

вул. Бастіонна, 15

тел. +38 044 000 00 00

 

 • Розподіл майна при розлученні може бути здійснений в будь-який час. Закон не встановлює конкретні часові рамки в цьому питанні. По суті навіть не обов’язково розлучатися: поділити майно можна навіть у шлюбі. Але навіть якщо розірвання шлюбу вже стало юридичним фактом, у Вас є 3 роки, щоб оскаржити право власності на спільно нажите майно.

 • Методичні рекомендації нотаріальної палати України щодо нотаріального посвідчення договорів про припинення режиму спільної сумісної власності подружжя на нерухоме майно за (посиланням);

  Гресь Н.М. “Поділ майна подружжя в аспекті врахування боргових зобов'язань” за (посиланням).

   

 • Чоловік та дружина, при поділі спільного майна, можуть за взаємною згодою відступити від засад рівності часток і самі визначити як розмір часток, так і конкретне майно, що буде належати кожному з них в результаті поділу.

 • Земельна ділянка, одержана громадянином у період шлюбу в приватну власність шляхом приватизації, є його особистою приватною власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя, оскільки йдеться не про майно, нажите подружжям у шлюбі, а про одержану громадянином частку із земельного фонду.

  Цей висновок підтримує і судова практика, що міститься у п. 18-2 Постанови Пленуму ВСУ від 16 квітня 2004 року № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» за (посиланням).

 • Якщо титульним власником майна був один з подружжя, а в результаті поділу майна нерухоме майно переходить до іншого з подружжя, то договір про поділ майна буде документом, що підтверджує право власності іншого з подружжя на це майно, на підставі якого нотаріус здійснює державну реєстрацію права власності на майно на ім’я іншого з подружжя. При цьому нотаріус вилучає попередній документ про право власності на нерухоме майно і приєднує його до нотаріальної справи.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"