Ліцензійний (авторський) договір про надання дозволу на використання бази даних 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ (АВТОРСЬКИЙ) ДОГОВІР № ___

 

 • про надання дозволу на використання бази даних

  Детальніше ознайомитись з особливостями укладання ліцензійних договорів можна у статті Семенюк О.С. “Ліцензійний договір як одна із форм складних об'єктів інтелектуальної власності” за (посиланням) та Лисецька К. “Ліцензійний договір: юридичні та податкові нюанси укладання” за (посиланням).

   

 

місто Київ, шістнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Товариство з обмеженої відповідальністю “ІНСАЙД”, код ЄДРПОУ 1256984565, з місцезнаходженням за адресою: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 30, що далі іменується «ЛІЦЕНЗІАР», в особі керівника Піснярова Андрія Мироновича, діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “ПАРУС”, код ЄДРПОУ 1568632893, з місцезнаходженням за адресою: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 15, що далі іменується «ЛІЦЕНЗІАТ», в особі керівника Остапчука Микити Анатолійовича, діє на підставі Статуту,

 

разом в подальшому “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ дозвіл (ліцензію) на використання фрагменту Бази даних на Сайті https://inside.ua (далі — Бази даних), що являють собою спеціалізовану інформаційну базу даних, яка розміщена у обмеженому доступі на Сайті ЛІЦЕНЗІАРА за адресою https://inside.ua (далі – Сайт), на умовах, визначених цим договором.

 

 • 1.2. Бази даних за даним договором ліцензуються як об'єкт авторського права, виключні майнові авторські права на який належать Товариство з обмеженої відповідальністю “ІНСАЙД” на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір від 2016 року № 13546.

  Слід зауважити, що визнання охоронного документа (свідоцтва, патенту) недійсним тягне за собою визнання недійсним і ліцензійного договору.

 

1.3. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що володіє усіма правами на доменне ім`я Сайту, а сервер Сайту, програмний код Сайту (html), функціонал Сайту та всі його сторінки є захищеними.

 

1.4. ЛІЦЕНЗІАР гарантує, що на момент укладення цього договору він не зв'язаний і не буде зв'язаний надалі жодним договором чи іншою угодою, які можуть, тим чи іншим чином вплинути на реалізацію ЛІЦЕНЗІАТОМ прав за цим договором.

 

1.5. Вид ліцензії за цим договором — невиключна.

 

Впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання Бази даних будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання Бази даних будь-якими способами, передбаченими, але не обмежуючись, ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

 

1.6. Територією дії ліцензії є територія України.

 

1.7. Для одержання доступу до Бази даних ЛІЦЕНЗІАТ повинен зареєструватися на Сайті. Після реєстрації ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ за допомогою електронної пошти логін і пароль для доступу на сайт (далі – «Облікова інформація»). ЛІЦЕНЗІАТ може створювати й видаляти Облікову інформацію для своїх працівників (без узгодження з ЛІЦЕНЗІАРОМ) або представників (за узгодженням з ЛІЦЕНЗІАРОМ). ЛІЦЕНЗІАТ несе повну відповідальність за дії своїх працівників і представників, як за свої власні.

 

1.8. Для одержання ліцензії та використання Бази даних за вимогою ЛІЦЕНЗІАТА у письмовій формі погоджують їх параметри, зміст, вартість та строки надання в Замовленні, що є невід`ємною частиною договору. Надання ліцензії та використання Бази даних може здійснюватись без підписання Сторонами Замовлення тільки шляхом Активації ліцензії на Сайті.

 

1.9. Активація ліцензії можлива лише при умові наявності на Особовому рахунку ЛІЦЕНЗІАТА суми, що більше або дорівнює сумарній вартості ліцензії. У випадку, якщо сума на Особовому рахунку ЛІЦЕНЗІАТА на Сайті менше сумарної вартості обраних ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ повинен внести необхідну суму на Особовий рахунок на Сайті.

1.10. Умови надання невиключної ліцензії на використання Бази даних знаходяться за адресою: https://inside.ua .

 

 

2. ВАРТІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Вартість ліцензій визначається на підставі чинних Тарифів, що розміщені на Сайті в мережі Інтернет за адресою: https://inside.ua.

 

2.2. Використання Бази даних можливе лише після іх Активації на Сайті на умові 100-% передплати вартості ліцензії.

 

 • 2.3. Платежі за передачу невиключної ліцензії здійснюються у формі роялті та не є об’єктом податку на додану вартість згідно пп.196.1.6. Податкового кодексу України.

  Про те, які платежі за використання бази даних підпадають під визначення роялті дивитись Лист ДФС України від 20.01.2017 року № 1251/6/99-99-15-02-02-15 “Щодо визначення платежу за надання права на використання бази даних за її функціональним призначенням роялті” за (посиланням).

   

 

2.4. Підтвердженням надання ліцензії на використання Бази даних є Акт про передачу ліцензійних прав (надання невиключної ліцензії на використання Бази даних), що надається ЛІЦЕНЗІАРОМ в день активації прав на використання Бази даних на сайті ЛІЦЕНЗІАРА.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

 

3.1. Строк дії ліцензії на використання визначається з моменту активації доступу до Бази даних на сайті і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку.

 

3.2. Дія ліцензії на використання Баз даних припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання Бази даних):

 

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов'язань, передбачених цією ліцензією;

 

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії.

 

3.3. Дія ліцензії на використання Бази даних автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.

 

 

4. ОБСЯГ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ БАЗИ ДАНИХ

 

4.1. ЛІЦЕНЗІАТ за цією ліцензією отримує право використовувати Бази даних як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

 

4.2. ЛІЦЕНЗІАТ отримує право на використання Бази даних відповідно сукупності наступних параметрів:

 

Регіон – територія, в межах якої ЛІЦЕНЗІАТУ надаються дані у формі _________;

 

Період - строк, протягом якого ЛІЦЕНЗІАТУ надаються дані у формі ___________;

 

Сукупність параметрів доступу складають конкретний фрагмент Бази даних, право на використання якого отримує ЛІЦЕНЗІАТ.

 

ЛІЦЕНЗІАТ може отримувати право на використання фрагментів Бази даних відповідно до сукупності інших додаткових параметрів доступу шляхом встановлення додаткових критеріїв пошуку даних в Базі даних, шляхом використання додаткових опцій, опції HH-інтеграції.

 

 • 4.3. При використанні Бази даних ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

  Важливо передбачити виключний перелік прав на використання і способи такого використання, оскільки права та способи використання не визначені в ліцензійному договорі, вважається такими, що не надані ліцензіату.

 

а) використовувати документи, що містяться у складі Бази даних шляхом перегляду, скачування на власні комп’ютерні пристрої, компілювання та сортування у власні портфелі на Сайті в своєму робочому кабінеті;

 

б) здійснювати пошук шляхом використання автоматичних інструментів пошуку, передбачених програмним забезпеченням Сайту, та шляхом використання інтелектуального пошуку в межах технічних можливостей, що надані програмним забезпеченням Сайту.

 

4.4. При використанні Бази даних ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

 

а) втручатися у роботу Сайту та намагатися здійснювати декомпіляцію програмної частини Сайту;

 

б) здійснювати деконструювання даних в Базі даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

 

в) передавати Облікову інформацію (логіни і паролі) доступу до Сайту третім особам у тимчасове або постійне користування;

 

г) поміщати тексти документів, що містяться у складі Бази даних, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;

 

є) використовувати тексти документів, що містяться у складі Бази даних, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.

 

4.5. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання Бази даних в тих обсягах, які визначено пунктом 4.2-4.4 цієї ліцензії.

 

4.6. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ Бази даних та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання Баз даних в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 4 цієї ліцензії.

 

4.7. Упродовж всього строку дії цієї ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на Бази даних з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

 

4.8. ЛІЦЕНЗІАР має право на свій розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни в Тарифи, Умови надання невиключної ліцензії на використання Бази даних, Умови використання Сайту, повідомивши ЛІЦЕНЗІАТУ шляхом розміщення відповідної новини на Сайті, розміщення документа в новій редакції та відправлення по електронній пошті ЛІЦЕНЗІАТУ повідомлення не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати набрання змінами чинності.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 

5.1. За порушення (невиконання чи неналежне виконання) цього договору Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

 

5.2. У випадку порушення зобов'язань, передбачених у пункті 4.4 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання Бази даних, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

 

5.3. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, а також можливий збиток, що виник у результаті: (а) неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайтів; (б) збоїв у роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами й іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту; (в) відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) інтернет-з'єднань між сервером ЛІЦЕНЗІАТА та сервером Сайту; (г) інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів Інтернету та/або інших суб'єктів, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп'ютерного устаткування, що існувала на момент укладання Договору.

 

5.3. Жодна зі сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, якщо невиконання є наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або воєнні дії та інші обставини непереборної сили, що виникли після укладення договору. У випадку дії обставин непереборної сили більше 3 (трьох) місяців, будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов'язань за договором (розірвати договір).

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

 

6.2. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

 

6.3. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між ними з предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

 

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими особами обох Сторін по цьому договору або їх уповноваженими представниками.

 

6.5. Факсові та електроні копії даного договору і документів для його виконання, Додаткові угоди, повідомлення, претензії, вимоги, Замовлення, мають юридичну силу оригіналів до моменту обміну оригіналами документів, які мають бути направлені іншій стороні протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дня їх вчинення.

 

6.6. Сторони відносять Облікову інформацію ЛІЦЕНЗІАТА, а також інші Персональні дані Сторін до Конфіденційної інформації. ЛІЦЕНЗІАТ і ЛІЦЕНЗІАР зобов'язуються не передавати Конфіденційну інформацію третім особам.

 

 • 6.7. Усі суперечки, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - в судовому порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

  Зауважимо, що визнання ліцензійного договору недійсним унеможливлює застосування наслідків недійсності правочину відповідно до статті 216 ЦК України, так як використання баз даних - "річ" безповоротна, і відновити первісне положення сторін практично неможливо, тому зобов'язання за ліцензійним договором може визнаватися недійсним і припинятися лише на майбутнє.

   

  Детальніше дивись Постанову Вищого господарського суду України від 16 лютого 2016 року, у справі № 910/11170/15 за (посиланням).

 

 • 6.8. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

  З метою недопущення одночасного укладання двох ліцензійних договорів, один з яких є договором виключної ліцензії, та для забезпечення можливості одержання будь-якою особою інформації про всі чинні права на той, чи інший об'єкт інтелектуальної власності, рекомендуємо здійснити державну реєстрацію договору в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (яке з 19 травня 2017 року виконує функції і повноваження Державної служби інтелектуальної власності України).

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЛІЦЕНЗІАР

ЛІЦЕНЗІАТ

ТОВ “ІНСАЙД”

Код за ЄДРПОУ: 1256984565

Адреса: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 30

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: sb@space.com

Банк Ліцензіара: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “ПАРУС”

Код за ЄДРПОУ: 1568632893

Адреса: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 15,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: SP@parus.com

Банк Ліцензіата: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Керівник

___________________/А.М. Пісняров/

Керівник

________________________/М.А. Остапчук/

 • Детальніше ознайомитись з особливостями укладання ліцензійних договорів можна у статті Семенюк О.С. “Ліцензійний договір як одна із форм складних об'єктів інтелектуальної власності” за (посиланням) та Лисецька К. “Ліцензійний договір: юридичні та податкові нюанси укладання” за (посиланням).

   

 • Слід зауважити, що визнання охоронного документа (свідоцтва, патенту) недійсним тягне за собою визнання недійсним і ліцензійного договору.

 • Про те, які платежі за використання бази даних підпадають під визначення роялті дивитись Лист ДФС України від 20.01.2017 року № 1251/6/99-99-15-02-02-15 “Щодо визначення платежу за надання права на використання бази даних за її функціональним призначенням роялті” за (посиланням).

   

 • Важливо передбачити виключний перелік прав на використання і способи такого використання, оскільки права та способи використання не визначені в ліцензійному договорі, вважається такими, що не надані ліцензіату.

 • Зауважимо, що визнання ліцензійного договору недійсним унеможливлює застосування наслідків недійсності правочину відповідно до статті 216 ЦК України, так як використання баз даних - "річ" безповоротна, і відновити первісне положення сторін практично неможливо, тому зобов'язання за ліцензійним договором може визнаватися недійсним і припинятися лише на майбутнє.

   

  Детальніше дивись Постанову Вищого господарського суду України від 16 лютого 2016 року, у справі № 910/11170/15 за (посиланням).

 • З метою недопущення одночасного укладання двох ліцензійних договорів, один з яких є договором виключної ліцензії, та для забезпечення можливості одержання будь-якою особою інформації про всі чинні права на той, чи інший об'єкт інтелектуальної власності, рекомендуємо здійснити державну реєстрацію договору в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (яке з 19 травня 2017 року виконує функції і повноваження Державної служби інтелектуальної власності України).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"