Положення про відрядження 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КАРЕНТ”

 

 

НАКАЗ № 30/18

 

м. Київ,                     “30” травня 2018 року

 

 

Про затвердження Положення про відрядженняТОВ “КАРЕНТ”

 

 

З метою визначення умов праці при відрядженнях працівників ТОВ “КАРЕНТ”, на підставі Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, з урахуванням ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, –

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про відрядження ТОВ "КАРЕНТ" (далі - Положення), що додається.

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Керівник ТОВ “КАРЕНТ”

__________                   

                     О.С. Грицюк

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник  ТОВ “КАРЕНТ”

___________ Грицюк О. С.

“30” травня 2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“КАРЕНТ”

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням Керівника ТОВ “КАРЕНТ” (далі - Товариство), що повністю або частково фінансується за рахунок Товариства, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

 

1.2. Товариство під час відрядження працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

 

1.3. Керівником можуть встановлюватися додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження: витрат на найм житлового приміщення, на побутові послуги, транспортні та інші витрати. Указані в цьому абзаці обмеження запроваджуються наказом (розпорядженням) Керівника Товариства.

 

1.4. Товариство під час відрядження працівника, зобов'язано ознайомити його з кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною за довільною формою), а також з Положенням про порядок складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження (додаток 2).

 

1.5. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше - наступна доба. Якщо станція розташована за межами населеного пункту, де працює відряджений працівник, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до такої станції. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

 

1.6. На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються.

 

1.7. Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства.

 

1.8. Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

 

1.9. Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин.

 

1.10. Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження вирішується за погодженням з Керівником Товариства.

 

1.11. Працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

 

1.12. На час відрядження особи, яка працює за сумісництвом на Товаристві, оплата праці здійснюється підприємством, що її відрядило. У разі направлення працівника у відрядження одночасно з основної роботи й роботи за сумісництвом оплата праці здійснюється підприємствами, що направляли працівника у відрядження, а видатки для відшкодування витрат на відрядження розподіляються між цими підприємствами за згодою між ними.

 

1.13. Документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо).

 

1.14. Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати (витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з таким відрядженням).

 

1.15. Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

 

 

2. ПОРЯДОК ВІДРЯДЖЕННЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

 

2.1. Направлення працівника у відрядження здійснюється Керівником Товариства і оформлюється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження.

 

2.2. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в розмірі 372,30 гривень.

 

2.3. Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.

При відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

 

2.4. Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами.

 

2.5. За відсутності наказу добові витрати не виплачуються.

 

2.6. Підприємство за наявності документів (в оригіналі), що підтверджують понесені витрати, відшкодовує витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (типів економ та стандарт), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат.

 

2.7. Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 30 відсотків сум добових витрат за всі дні проживання.

 

2.8. Відшкодування витрат на службові телефонні розмови проводяться в розмірах за погодженням з керівником.

 

2.9. Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях, інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівником за рахунок добових витрат.

 

2.10. Якщо працівник, відряджений для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, за умовами запрошення безоплатно забезпечується харчуванням організаторами таких заходів або якщо вартість харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних документів без визначення конкретної суми, добові витрати відшкодовуються в розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для працівників Товариства, зокрема 80 відсотків - при одноразовому, 60 відсотків - дворазовому, 40 відсотків - триразовому харчуванні.

 

2.11. Працівникові, відрядженому в межах України, відшкодовується плата за бронювання місця у готелі (мотелі) у розмірі не більш як 50 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з поданими підтвердженими документами в оригіналі.

 

2.12. Витрати на найм житлового приміщення за час вимушеної зупинки в дорозі, що підтверджуються відповідними документами, відшкодовуються в порядку й розмірах, передбачених цим пунктом.

 

2.13. Витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення, відшкодовуються з дозволу Керівника згідно з оригіналами підтверджених документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.

 

2.14. Витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду залізничним, автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

 

2.15. Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд транспортом загального користування (крім таксі) до станції, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де постійно працює відряджений працівник, або до місце перебування у відрядженні.

 

2.16. За наявності декількох видів транспорту, що зв'язує місце постійної роботи з місцем відрядження, адміністрація Товариства може запропонувати відрядженому працівникові вид транспорту, яким йому слід користуватися. У разі відсутності такої пропозиції працівник самостійно вирішує питання про вибір виду транспорту.

 

2.17. Відрядженому працівникові відшкодовуються також витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) відповідно до маршруту, погодженого Керівником, та на орендованому транспорті за місцем відрядження (згідно з підтвердженими документами).

 

2.18. Витрати на проїзд відрядженого працівника в м'якому вагоні відшкодовуються в кожному випадку з дозволу Керівника згідно з оригіналами підтверджених документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.

 

2.19. Витрати на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються з дозволу Керівника згідно з оригіналами підтверджених документів. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.

 

2.20. Керівник Товариства особисто вирішує питання щодо відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень (крім типів готельних номерів економ та стандарт) та щодо витрат на проїзд у м'якому вагоні.

 

2.21. Відрядженому працівникові понад установлені суми компенсації витрат у зв'язку з відрядженням відшкодовуються також витрати на оплату податку на додану вартість за придбані проїзні документи, користування в поїздах постільними речами та найм житлового приміщення згідно з підтвердженими документами в оригіналі.

 

2.22. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника йому на загальних підставах відшкодовуються витрати на найм житлового приміщення (крім випадків, коли відряджений працівник перебуває на стаціонарному лікуванні) і виплачуються добові протягом усього часу, поки він не може за станом здоров'я приступити до виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до місця свого постійного проживання, але на строк не більше двох місяців.

 

2.23. Тимчасова непрацездатність відрядженого працівника, а також неможливість за станом здоров'я повернутися до місця постійного проживання повинні бути засвідчені в установленому порядку.

 

2.24. За період тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на загальних підставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження.

 

2.25. З дозволу Керівника може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні з не залежних від працівника причин за наявності підтверджених документів в оригіналі.

Рішення про продовження терміну відрядження Керівника приймає після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної записки, яке оформляється відповідним наказом (розпорядженням).

 

2.26. За час затримки в місце перебуванні у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.

 

2.27. Відрядженому працівникові перед від'їздом у відрядження видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати. Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження за формою, встановленою додатком 2 до цього Положення. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у встановленому законодавством порядку.

 

2.28. У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

 

2.29. У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 15 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

Разом із звітом подаються документи в оригіналі, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат.

 

2.30. Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом наступного робочого дня (з дня прийняття рішення про відміну поїздки) повернути до каси підприємства зазначені кошти.

Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

 

2.31. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, рахунків, отриманих з готелів або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання тощо.

 

2.32. Витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються.

 

2.33. Витрати, понесені у зв'язку з поверненням відрядженим працівником квитка на потяг або інший транспортний засіб, можуть бути відшкодовані з дозволу Керівника підприємства лише, якщо на те були поважні причини (рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження тощо), за наявності документа, що засвідчує вартість цих витрат.

 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

3.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Керівником.

 

3.2. Це Положення укладений відповідно до колективного договору Товариства та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

Додаток 1

до Положення про відрядження

ТОВ “КАРЕНТ”

 

 

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

 

ПІБ працівника

дата складання

 

1. Період відрядження ____________

2. Строк відрядження _____________

3. Місце відрядження _____________

4. Мета відрядження ______________

Витрати

№ з/п

Вид витрат

Підтверджувальний документ

Сума понесеної витрати

1

2

3

4

5

6

 

7

8

 

Всього:

Розмір грошових коштів, виданих працівникові на відрядження: ____ грн. ____ коп.

Розмір витрат, фактично понесених працівником: ______ грн. ______ коп.

Сальдо: ________

Підпис працівника ___________

 

З розміром понесених витрат згодний

 

дата           _______________                     Керівник ТОВ "КАРЕНТ" О.С. Грицюк

 

 

 

Додаток 2

до Положення про відрядження

ТОВ “КАРЕНТ”

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання Звіту про використання коштів,

виданих на відрядження або під звіт

 

 

1. Вимоги щодо надання коштів на відрядження встановлено підпунктом 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та іншими нормативно-правовими актами, пов'язаними із службовими відрядженнями у межах України та за кордон.

 

2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Звіт), подається до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому працівник Товариства завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням Керівника та за рахунок Товариства (на підставі укладених цивільно-правових та господарсько-правових договорів з клієнтами), що надав кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається працівником в касу або зараховується на банківський рахунок Товариства до або під час подання зазначеного звіту.

Дія абзаців першого та другого цього пункту поширюється також на витрати, пов'язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, оплачених з використанням корпоративних платіжних карток та інших платіжних документів.

При цьому, якщо під час службового відрядження працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі - працівникові, який застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання Звіту не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець може продовжити такий строк до 15 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

 

3. Якщо працівник не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п'ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого банківського дня, що настає за днем, у якому працівник завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням Керівника та за рахунок Товариства, що надало кошти під звіт), то така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. У разі недостатності суми доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

 

4. У разі коли працівник припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, сума податку на доходи фізичних осіб утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а у разі недостатності суми такого доходу непогашена частина податку включається до податкового зобов'язання працівника за наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті чи визнання працівника судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим, така сума утримується під час нарахування доходу за останній для такого працівника податковий період, а в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати.

 

5. Звіт складається працівником (підзвітною особою), що отримав такі кошти від Товариства.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"