Довіреність на представлення інтересів юр. особи 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 ДОВІРЕНІСТЬ

 

місто Київ, двадцять перше червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “СОКІЛ” (далі ТОВ "Сокіл"/Довіритель), код ЄДРПОУ 12345678, з місцезнаходженням: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 12, в особі керівника Петренка Іллі Павловича, що діє на підставі Статуту,

 

цією довіреністю уповноважую СТЕФАНЧУК ГЕОРГА ПЕРТОВИЧА, паспортні дані: серія ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., робоче місце якого визначено за адресою: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 7,

 

представляти інтереси Довірителя в суді загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах першої інстанції, апеляційної та касаційної інстанції, в тому числі в Верховному Суді, в органах Державної виконавчої служби, в органах внутрішніх справ, прокуратурі, державних та недержавних органах, підприємствах, установах чи організаціях, з усіма правами, що надаються законом заявникові, позивачу, відповідачу, третій особі з самостійними вимогами, третій особі без самостійних вимог, особі, що притягається до адміністративної відповідальності та іншим учасникам процесу, учаснику виконавчого провадження, тощо.

 

Для здійснення зазначених повноважень Стефанчуку Г. П. (далі - Повірений), зокрема, надається право:

 

- подавати та підписувати претензії і вчиняти будь-які інші дії з досудового врегулювання спорів у випадках, якщо необхідність прийняття таких заходів передбачена законом та/або договором, або викликана необхідністю такого врегулювання для Довірителя;

 

- подавати та підписувати позовні заяви, апеляційні і касаційні скарги, будь-які інші заяви, клопотання і скарги, подавати і підписувати відзиви на позовну заяву (апеляційну, касаційну скаргу), зустрічну позовну заяву, будь-які листи, повідомлення, звернення, а також документи, додані до позовної заяви, відзиву на позовну заяву і до зустрічної позовної заяви, копії заяв, апеляційних і касаційних скарг іншим учасникам процесу;

 

- подавати свої доводи, міркування та заперечення, знайомитися з матеріалами справи, технічним записом та журналом судового засідання, знімати з них копії;

 

- робити копії із документів, засвідчувати такі копії підписом Повіреного і подавати засвідчені у такий спосіб документи до суду будь-якої інстанції, на адресу будь-яких інших фізичних та юридичних осіб;

 

- заявляти відводи, підписувати, подавати й одержувати будь-які заяви, запити і будь-які інші звернення та документи, право ознайомлюватися з матеріалами справи, зняття з них копій будь-яким способом, у тому числі з використанням технічних засобів;

 

- одержувати будь-які оригінали постанови, ухвали і рішення, листи судових органів та державних органів, установ, організацій;

 

- сплачувати судовій збір при подачі позовних заяв, заяв, скарг, звернень, включаючи апеляційні та касаційні скарги від імені Довірителя, а також оплачувати інші витрати;

 

- вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з захистом прав та інтересів Довірителя.

 

 

 

Керівник ТОВ "Сокіл"                                                           ________________                                        Петренко І. П.

 

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"